Legal hub

1 Sep 2023

Privacy Notice

The privacy and security of your data is of paramount importance to all of us at TrueLayer. Please read this Privacy Notice carefully before using our website, the tools being provided by TrueLayer as part of our services or any of our services.
1 Sep 2023

Nutzungsbedingungen für Endbenutzer

Integrieren Sie Next-Generation‑ und Finanzdaten problemlos in jede App. Entwickeln Sie leistungsstarke Produkte für Ihre Kunden.
1 Sep 2023

Datenschutzerklärung

Integrieren Sie Next-Generation‑ und Finanzdaten problemlos in jede App. Entwickeln Sie leistungsstarke Produkte für Ihre Kunden.
1 Sep 2023

End-User Terms of Service

TrueLayer is authorised as a payment institution by the Central Bank of Ireland ("CBI") under the European Union (Payment Services) Regulations 2018 (C-Code/Institution Code: C433487) and is listed in the CBI’s Register of Payment Institutions.
1 Sep 2023

Loppukäyttäjän käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan, kun käytät TrueLayerin palveluita joko suoraan tai kumppanin kautta.
1 Sep 2023

Tietosuojaseloste

Tietojesi yksityisyys ja turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää meille kaikille TrueLayerilla. Lue tämä tietosuojailmoitus huolellisesti ennen kuin käytät verkkosivustoamme, TrueLayerin osana palvelujamme tarjoamia työkaluja tai muita palveluitamme.
1 Sep 2023

Termos de Serviço do Utilizador Final

A privacidade e a segurança de seus dados são de suma importância para todos nós da TrueLayer. Por favor, leia este Aviso de Privacidade cuidadosamente antes de usar nosso site, as ferramentas fornecidas pela TrueLayer como parte de nossos serviços ou qualquer um de nossos serviços.
1 Sep 2023

Termos de Serviço para o Utilizador Final

A TrueLayer é autorizada como instituição de pagamento pelo Banco Central da Irlanda ("CBI") de acordo com os Regulamentos da União Europeia (Serviços de Pagamento) 2018 (C-Code/Código da Instituição: C433487) e está listada no Registro de Instituições de Pagamento do CBI.
1 Sep 2023

Galutinio naudotojo paslaugų teikimo sąlygos

Jūsų duomenų privatumas ir saugumas yra nepaprastai svarbūs mums visiems, dirbantiems „TrueLayer“. Atidžiai perskaitykite šį privatumo pranešimą prieš naudodami mūsų svetainę, įrankius, kuriuos TrueLayer teikia kaip mūsų paslaugų dalį arba bet kurią iš mūsų paslaugų.
1 Sep 2023

Galutinio naudotojo paslaugų teikimo sąlygos

„TrueLayer“ yra įgaliota kaip mokėjimo įstaiga Airijos centrinio banko („CBI“) pagal 2018 m. Europos Sąjungos (mokėjimo paslaugų) reglamentus (C-Code / Institution Code: C433487) ir yra įtraukta į CBI mokėjimo įstaigų registrą.
1 Sep 2023

Nutzungsbedingungen für Endnutzer

Integrieren Sie Next-Generation‑ und Finanzdaten problemlos in jede App. Entwickeln Sie leistungsstarke Produkte für Ihre Kunden.
25 Oct 2021

EEA Complaints policy

We are always happy to hear from you. If we do not meet your expectations in any way, we want to have the opportunity to put things right.