Loppukäyttäjän käyttöehdot

Tervetuloa TrueLayerin käyttäjäksi!

Kiitos, että käytät TrueLayerin palveluja ("palvelut"). Palvelujen toimittaja on TrueLayer (Ireland) Limited ("TrueLayer", "me", "palveluntarjoaja"), Irlantiin rekisteröity yritys (yritystunnus 671615), jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlanti. 

Nämä loppukäyttäjän käyttöehdot ("käyttöehdot") ovat voimassa ja koskevat käyttäjää ("loppukäyttäjä", "käyttäjä") aina, kun käyttäjä käyttää TrueLayerin palveluja TrueLayerin kumppaniyritysten ("kumppanit") sovellusten tai sivustojen kautta.  Käyttäjän on aina palveluja käyttäessään hyväksyttävä kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot. Tutustu käyttöehtoihin huolellisesti aina, kun käytät palveluja. Jos käyttäjä ei hyväksy käyttöehtoja, käyttäjä ei voi käyttää mitään TrueLayerin tarjoamia palveluja.

TrueLayer voi tarjota myös muita tuotteita tai palveluja, joissa on lisäkäyttöehtoja, jotka ovat voimassa ja tulevat osaksi käyttäjän ja TrueLayerin välistä sopimusta, kun käyttäjä käyttää palveluja.

Jos haluat tietää, miten TrueLayer käyttää käyttäjään liittyviä henkilökohtaisia tietoja, tutustu tietosuojaselosteeseen, joka sisältää myös TrueLayerin evästekäytännön.

Käyttöehdot ovat ladattavissa verkossa, minkä lisäksi voit pyytää kopion käyttöehdoista avaamalla tukipyynnön

Keitä me olemme

TrueLayer on Irlannin keskuspankin (Central Bank of Ireland, "CBI") Euroopan Unionin maksupalvelusäädösten 2018 nojalla valtuuttama maksulaitos (C-Code/laitostunnus: C433487), joka on listattu Irlannin keskuspankin maksulaitosluettelossa. TrueLayerin ALV-tunnus on IE3716699TH. 

Irlannin keskuspankin yhteystiedot ovat:

Central Bank of Ireland

PO Box 559

New Wapping Street,

North Wall Quay,

Dublin 1

D01 F7X3

Ireland


Sähköposti: [email protected]

Lo-Call-lähipuhelu: 1890 777 777

Puhelin: +353 (0)1 224 5800

TrueLayerilla ei ole valtuutusta rahoitus- tai sijoitusneuvonnan antamiseen. TrueLayerin palvelut eivät ole rahoitus- tai sijoitusneuvontaa.

Mitä teemme ja miten toimimme – maksutoimeksiantopalvelut 

Vain maksutoimeksiantopalveluja koskevat käyttöehdot

Jos TrueLayerin palveluita on integroitu kumppanin tarjoamaan verkkosivustoon tai sovellukseen, jota käyttäjä haluaa käyttää, TrueLayer voi tarjota käyttäjälle säänneltyjä maksutoimeksiantopalveluja ("maksutoimeksiantopalvelut"). 

Käyttäjän suostumuksella ja käyttäjän pyynnöstä TrueLayer välittää käyttäjän maksutilin palveluntarjoajalle (esimerkiksi pankille tai luottokortin myöntäjälle, "maksutilipalvelun tarjoaja") toimeksiannon maksun tai maksujen toteuttamiseksi käyttäjän valitsemalta maksutililtä ("maksutili") käyttäjän valitsemalle vastaanottajalle. Kun käyttäjä haluaa tehdä maksun käyttäen maksutoimeksiantopalvelua, TrueLayer ohjaa käyttäjän valitun maksutilipalvelun tarjoajan verkkosivustoon, johon käyttäjä kirjautuu omalla käyttäjätunnuksellaan ja omilla maksutunnuksillaan ("maksutunnukset") ja suorittaa todentamisen. TrueLayer ei koskaan pyydä käyttäjää luovuttamaan maksutunnuksiaan TrueLayerille. Maksutilipalvelun tarjoaja suorittaa toimeksi annetun maksun vasta sitten, kun käyttäjä on todennettu onnistuneesti käyttäjän omilla maksutunnuksilla. 

Kun käyttäjä tekee maksun TrueLayerin tarjoamalla maksutoimeksiantopalvelulla, käyttäjä ohjataan sivulle, jolla hän valitsee maksutilipalvelun tarjoajan sekä maksutilin, jolta maksu tehdään. Kun käyttäjä valitsee maksutilipalvelun tarjoajan ja maksutilin, käyttäjä hyväksyy samalla maksutoimeksiantopalvelun käytön ja pyytää TrueLayeria tekemään maksun valitulla summalla valitulle vastaanottajalle. Summa ja vastaanottajan tiedot näkyvät selkeästi tilinvalintasivulla.  On huomattava, että näiden ehtojen mukaisesti annettu suostumus on kertasuostumus, jolla hyväksytään yksi maksutapahtuma.  Jos käyttäjä haluaa, että TrueLayer toteuttaa käyttäjälle lisää maksutoimeksiantopalveluja, käyttäjän on annettava TrueLayerille uusi suostumus ja uusi pyyntö välittää maksuohjeet käyttäjän maksutilipalvelun tarjoajalle.

Kun käyttäjä on valinnut maksutilipalvelun tarjoajan ja maksutilin, TrueLayer ohjaa käyttäjän maksutilipalvelun tarjoajan sivustoon tai pankkisovellukseen, joka pyytää käyttäjää kirjautumaan maksutunnuksillaan. Kirjautumiseen voi kuulua kaksivaiheinen todentaminen, esimerkiksi salasana ja biometrinen tunniste, kuten sormenjälki.

TrueLayer tai kumppani eivät näe tai pysty käyttämään käyttäjän maksutunnuksia missään vaiheessa. Kun käyttäjän maksutilipalvelun tarjoaja on vahvistanut todennuksen, TrueLayer antaa maksutilipalvelun tarjoajalle ohjeen suorittaa käyttäjän pyytämä maksu ("maksumääräys"). 

Kun käyttäjä on hyväksynyt maksun maksutilipalvelun tarjoajan palvelussa, maksu tehdään käyttäjän maksutililtä yleensä välittömästi tai viimeistään kahden tunnin kuluessa.  TrueLayer tai kumppani vahvistaa maksumääräyksen onnistuneen toimeksiannon ja ilmoittaa maksun yksilöivän maksutunnuksen sekä maksutapahtuman summan.  Huomaa, että maksutapahtuman toteuttamisesta vastaa maksutilipalvelun tarjoaja, ei TrueLayer. TrueLayer ei veloita maksua maksutoimeksiantopalvelun käytöstä.  On kuitenkin huomattava, että käyttäjän maksutilipalvelun tarjoaja voi veloittaa käyttäjältä maksun maksutoimeksiantopalvelun käytöstä käyttäjän ja maksutilipalvelun tarjoajan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Jos TrueLayerilla on syy uskoa, että näissä käyttöehdoissa asetetut ehdot eivät täyty tai että maksumääräyksen lähettäminen olisi laitonta, TrueLayer voi pidättäytyä toimeenpanemasta maksutoimeksiantoa ja hylätä sen. Jos TrueLayer ei hyväksy maksumääräyksen toimeenpanoa, TrueLayer tai kumppani ilmoittaa asiasta käyttäjälle sovelluksen tai palvelun kautta, mikäli laki ei estä TrueLayeria toimimasta näin.

Mitä teemme ja miten toimimme – tilitietopalvelut 

Vain tilitietopalveluja koskevat käyttöehdot

Seuraavat ehdot muodostavat laillisen sopimuksen käyttäjän ja TrueLayerin välillä tilitietopalvelujen (Account Information Services, AIS) tarjoamisesta ja käytöstä.  Jotta käyttäjä voi käyttää palvelua, käyttäjän on oltava täyttänyt vähintään 18 vuotta ja asuttava Euroopan talousalueen (European Economic Area, EEA) alueella.  TrueLayer voi tarkistaa käyttäjän henkilöllisyyden ennen tilitietopalvelujen tarjoamista.

Tilitietopalvelut: TrueLayer tarjoaa säänneltyjä tilitietopalveluja ("tilitietopalvelut") sekä suoraan että kumppaneiden kautta. Palvelut mahdollistavat: 

  • pääsyn käyttäjän maksutileihin liittyviin tietoihin ("tilitiedot") TrueLayerin kumppaneiden sovellusten ja sivustojen kautta konsolidoidussa muodossa sekä 

  • soveltuvissa yhteyksissä ja käyttäjän nimenomaisella luvalla tilitietojen jakamisen mainituille kumppaneille ja muille kolmansille osapuolille.

TrueLayer toteuttaa tämän seuraavalla tavalla:

  • Käyttäjän yhdessä tai useassa pankissa (maksutilipalvelun tarjoajalla) olevien maksutilien  tietojen esittäminen samassa paikassa.   TrueLayer voi esittää käyttäjän maksutilitiedot käyttäjälle TrueLayerin kumppanin sovelluksen tai sivuston kautta. 

  • Tietojen jakaminen muille yrityksille käyttäjän pyynnöstä TrueLayer voi käyttäjän pyynnöstä välittää käyttäjän tilitiedot TrueLayerin kumppanille tai muulle yritykselle, joka käyttää tilitietoja käyttäjän pyytämän palvelun, esimerkiksi luottotietojen tarkastuksen tai maksukykytarkastuksen, toteuttamiseen. 

Jotta käyttäjä voi käyttää TrueLayerin tilitietopalvelua, käyttäjä ohjataan TrueLayerin kumppanin sovellukseen tai sivustoon, jossa käyttäjä voi antaa TrueLayerille nimenomaisen hyväksyntänsä napsauttamalla jatka-valintaa, valitsemalla halutun maksutilin palveluntarjoajan ja maksutilin ja valitsemalla sitten tilitiedot, joita käyttäjä haluaa käyttää TrueLayerin kautta ja mahdollisesti jakaa kumppaneille ja kolmansille osapuolille. Kun käyttäjä vahvistaa suostumuksensa, käyttäjä antaa TrueLayerille suostumuksen ja pyynnön toteuttaa seuraavat toiminnot:

  • käyttää valittuja maksutilejä ja tilien tietoja soveltuvin osin myös tilanteissa, joissa käyttäjä ei aktiivisesti pyydä tilitietoja (kun käyttäjä ei esimerkiksi aktiivisesti tarkastele tietoja tai pyydä niiden päivittämistä) sekä tallentaa tilitiedot tilapäisesti ennen tietojen jakamista kumppaneille tai käyttäjän valitsemille kolmansille osapuolille, jolloin TrueLayer poistaa kaikki tässä tarkoitetut tiedot yhden (1) tunnin kuluttua; ja/tai

  • esittää tilitiedot käyttäjälle ja jakaa tiedot käyttäjän valitsemille kumppaneille ja kolmansille osapuolille, joille käyttäjä on pyytänyt TrueLayeria jakamaan tiedot.  

Kun käyttäjä on valinnut maksutilin palveluntarjoajan ja maksutilin, TrueLayer ohjaa käyttäjän maksutilin palveluntarjoajan sivustoon tai pankkisovellukseen, joka pyytää käyttäjää kirjautumaan maksutunnuksillaan. Kirjautumiseen voi kuulua kaksivaiheinen todentuminen, esimerkiksi salasana ja biometrinen tunniste, kuten sormenjälki. TrueLayer tai kumppani eivät näe tai pysty käyttämään käyttäjän maksutunnuksia missään vaiheessa. Kun maksutilin palveluntarjoaja on vahvistanut todennuksen, TrueLayer lukee tilitiedot, välittää tilitiedot käyttäjälle ja välittää tiedon eteenpäin käyttäen TrueLayerille antamien ohjeiden mukaisesti.

Luettava ja jaettava tilitieto voi sisältää käyttäjän henkilökohtaisia tilitietoja, kuten käyttäjän nimen, tapahtumahistorian, tapahtumien summat ja kuvaukset, tilien nimet ja numerot, valuutat, tilien saldot, tilinylitykset ja maksujen eräpäivät sekä muita tietoja käyttäjän tapahtumista. Tämä riippuu siitä, mitä palveluja kumppani, jonka kautta käyttäjä käyttää tilitietopalveluja, tarjoaa käyttäjälle. TrueLayer ei pyydä maksutileihin liittyviä arkaluonteisia maksutietoja, kuten pankkitunnuksia. Tapahtumatiedot ovat vedos tilitiedoista, joka tehdään, kun käyttäjä myöntää TrueLayerille pääsyn maksutileihin. 

Näin haetut tilitiedot näytetään käyttäjälle kumppanien sovellusten tai verkkosivustojen kautta. Käyttäjän ohjeesta ja käyttäjän nimenomaisella suostumuksella TrueLayer voi välittää tilitiedot myös kumppaneille tai muille kolmansille osapuolille edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti.

Käyttäjän on vahvistettava ja uusittava TrueLayerin käyttöoikeus maksutileihin suorittamalla todentaminen maksutilin palveluntarjoajan järjestelmässä vähintään 90 vuorokauden välein sekä jokaisella kerralla, kun käyttäjä haluaa käyttää ja/tai jakaa muita tilitietoja kuin tilin saldon tai viimeisten 90 vuorokauden aikana toimeenpantujen tapahtumien tiedot.

TrueLayer tuottaa palvelun käyttäjälle välittömästi sen jälkeen, kun käyttäjä on vahvistanut tilitietopalvelupyynnön. Käyttäjällä ei ole oikeutta peruuttaa sopimusta suostumuksen myöntämisen jälkeen.

Tilitietopalvelujen toteuttamisesta ei veloiteta maksua käyttäjältä.  On kuitenkin huomattava, että maksutilin palveluntarjoaja voi veloittaa käyttäjältä maksun tilitietopalvelun käytöstä käyttäjän ja maksutilin palveluntarjoajan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti.

TrueLayer ei käytä tai tallenna tietoja muita käyttötarkoituksia kuin käyttäjän nimenomaisesti pyytämien tilitietopalvelujen toteuttamista varten. Tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevia tietosuojasäädöksiä.

Jos TrueLayerilla on syy uskoa, että näissä käyttöehdoissa asetetut ehdot eivät täyty tai että tilitietopalvelun toimittaminen olisi laitonta, TrueLayer voi pidättäytyä toimeenpanemasta palveluja. Tässä tapauksessa TrueLayer tai kumppani ilmoittaa asiasta käyttäjän käyttämän sovelluksen tai palvelun kautta, mikäli laki ei estä TrueLayeria toimimasta niin.

Mitä teemme ja miten toimimme – varmennuspalvelut

Vain varmennuspalveluja koskevat käyttöehdot

TrueLayer voi toteuttaa käyttäjälle ja kumppaneille varmennuspalveluja ("varmennuspalvelut"), jotka mahdollistavat edellä kuvattujen säännellyn tilitietopalvelun kautta saatujen tietojen jakamisen TrueLayerin kanssa käyttäjän identiteetin varmistamiseksi kumppanin puolesta. Edellä kuvatut tilitietopalvelujen ehdot ovat tämän varmennuspalvelun tarkoituksessa voimassa seuraavassa kuvattavien varmennuspalvelun ehtojen lisäksi.

Jotta varmennuspalvelun toteuttaminen olisi mahdollista, käyttäjän tilitietopalvelussa myöntämä suostumus sallii seuraavat: 

(i) palvelun toteuttamiseen tarvittavien tilitietojen jakaminen TrueLayerin ja kumppanin kanssa sekä

(ii) tietojen käytön käyttäjän identiteetin varmistamiseksi siten, että TrueLayer vertaa tietoja kumppanin toimittamiin tietoihin.

Kun TrueLayer on verrannut tilitietopalvelusta haettuja tietoja kumppanin toimittamiin tietoihin, TrueLayer lähettää kumppanille vahvistustuloksen, jossa ilmoitetaan, vastaavatko tietojoukon toisiaan ja ilmoitetaan tietojen mahdollisesta puutteellisuudesta.

Epäilyksen välttämiseksi suostumusprosessi, tietojen jakaminen ja uudelleentodennusprosessi ovat samat kuin tilitietopalvelujen yhteydessä edellä on kuvattu.


Mitä teemme ja miten toimimme – kaupankäyntipalvelut

Vain kaupankäyntipalveluja koskevat ehdot

TrueLayer voi tuottaa kumppanille kaupankäyntiin tarkoitetun maksupalvelun ("kaupankäyntipalvelu"), joka mahdollistaa kumppanin verkossa tarjoamista tuotteista ja palveluista maksamisen käyttäjän maksutililtä. Osana maksun toimeenpanoa käytetään säänneltyä maksutoimeksiantopalvelua, jonka avulla maksu tehdään suoraan käyttäjän maksutililtä kumppanille.

Jos käyttäjä ostaa tuotteita tai palveluja TrueLayerin kaupankäyntipalveluja käyttävältä kumppanilta tai TrueLayerin kaupankäyntipalveluja käyttävän kumppanin kautta ja valitsee maksamisen maksutoimeksiantopalvelun kautta, käyttäjä ohjataan sivulle, jolla käyttäjä voi valita maksutilin palveluntarjoajan ja maksutilin, jolta maksu tehdään. Valitsemalla maksutilin palveluntarjoajan käyttäjä antaa suostumuksensa ja pyytää TrueLayeria tekemään maksun maksutoimeksiantopalvelun kautta eli lähettämään maksutilin palveluntarjoajalle ohjeen tehdä maksu TrueLayerille määrätyllä summalla, joka näkyy selkeästi tilinvalintasivulla. Kun käyttäjä on valinnut maksutilin palveluntarjoajan ja maksutilin, käyttäjä ohjataan maksutilin palveluntarjoajan palveluun, johon käyttäjä kirjautuu omalla käyttäjätunnuksella ja turvatiedoillaan ("käyttäjätiedot") ja suorittaa todennuksen maksutilin tarjoajan järjestelmään. Kirjautumiseen voi kuulua kaksivaiheinen todentaminen, esimerkiksi salasana ja biometrinen tunniste, kuten sormenjälki. TrueLayer ei koskaan pyydä käyttäjää luovuttamaan maksutunnuksiaan TrueLayerille. TrueLayer tai kumppani eivät näe tai pysty käyttämään käyttäjän maksutunnuksia missään vaiheessa.

On huomattava, että näiden ehtojen mukaisesti annettu suostumus on kertasuostumus, jolla hyväksytään yksi maksutapahtuma.  Jos käyttäjä haluaa, että TrueLayer toteuttaa käyttäjälle lisää maksutoimeksiantopalveluja, käyttäjän on annettava TrueLayerille uusi suostumus ja uusi pyyntö välittää maksuohjeet käyttäjän maksutilipalvelun tarjoajalle.

Kun maksutilin palveluntarjoaja on vahvistanut onnistuneen todennuksen, TrueLayer antaa maksutilin palveluntarjoajalle ohjeen suorittaa käyttäjän pyytämä maksu kumppanille TrueLayerin kautta. TrueLayer ei aloita muita kumppanille tehtäviä maksuja tai maksutilin palveluntarjoajan kautta kumppanille tehtäviä maksuja, ellei käyttäjä toista edellä kuvattuja vaiheita uuden oston tekemiseksi.

Kun käyttäjä on hyväksynyt maksun maksutilipalvelun tarjoajan palvelussa, maksu tehdään käyttäjän maksutililtä yleensä välittömästi tai viimeistään kahden tunnin kuluessa.  TrueLayer vahvistaa maksumääräyksen onnistuneen toimeenpanon ja ilmoittaa maksutunnuksen, jolla maksu voidaan yksilöidä, sekä maksutapahtuman summan.  Huomaa, että maksutapahtuman toteuttamisesta vastaa maksutilipalvelun tarjoaja, ei TrueLayer. TrueLayer ei veloita maksua maksutoimeksiantopalvelun käytöstä.  On kuitenkin huomattava, että maksutilin palveluntarjoaja voi veloittaa käyttäjältä maksun maksutoimeksiantopalvelun käytöstä käyttäjän ja maksutilin palveluntarjoajan välisen sopimuksen ehtojen mukaisesti. 

Jos TrueLayerilla on syy uskoa, että näissä käyttöehdoissa asetetut ehdot eivät täyty tai että maksumääräyksen lähettäminen olisi laitonta, TrueLayer voi pidättäytyä toimeenpanemasta maksutoimeksiantoa ja hylätä sen. Jos TrueLayer ei hyväksy maksumääräyksen toimeenpanoa, TrueLayer tai kumppani ilmoittaa asiasta käyttäjälle sovelluksen tai palvelun kautta, mikäli laki ei estä TrueLayeria toimimasta näin. 


Kumppanit ja maksutilipalvelujen tarjoajat

TrueLayer ei vastaa mistään ongelmista, jotka liittyvät maksutilipalvelun tarjoajan (pankin tai luottokortin myöntäjän) toimintoihin tai sopivuuteen. TrueLayer vastaa tilitietojen turvallisesta hakemisesta ja siirtämisestä, mutta ei vastaa tilitietojen sisällöstä. Tilitietojen sisältö on maksutilipalvelun tarjoajan vastuulla. Mikäli käyttäjällä on näihin seikkoihin liittyviä kysymyksiä, käyttäjän on otettava yhteys käytettävän sovelluksen tai verkkosivuston tarjoavaan kumppaniin tai maksutilin tarjoajaan. 

Kumppanin palvelujen ja maksutilin käyttöön liittyy muita käyttöehtoja, joihin tämän sopimuksen käyttöehdot eivät vaikuta. On erityisesti huomattava, että kumppanilla ja maksutilin tarjoajalla on omat tietosuojaa koskevat sääntönsä, jotka koskevat kyseisten palvelujen käyttöä.

Kun tilitietoja siirretään TrueLayerin ohjelmiston kautta kumppanille, tilitiedot siirtyvät kumppanin vastuulle.

TrueLayer ei laskuta loppukäyttäjää palveluista, mutta TrueLayerin kumppani voi laskuttaa käyttäjää sovellusten tai palvelujen käytöstä ja maksaa TrueLayerille TrueLayerin heille tarjoamista palveluista.

Kaikki tilitiedot, jotka käyttäjä päättää jakaa TrueLayerin palvelujen käytön kautta, salataan useaa avainta hyödyntävällä salausmekanismilla. Sovelluksen tai sivuston tuottava kumppani pystyy käyttämään käyttäjän tietoja vain, jos käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen luvan.

Palvelujen käyttäminen

Palvelut tarjotaan ainoastaan käyttäjälle. Palvelujen käyttöoikeuden jakaminen eteenpäin on kielletty.

Käyttämällä tarjottuja palveluja käyttäjä sitoutuu seuraaviin:

  • pidättäytymään palvelujen käyttämisestä vilpillisessä, lainvastaisessa tai loukkaavassa tarkoituksessa

  • varmentamaan, että käytettävät käyttäjätiedot ovat käyttäjän omaisuutta ja käyttäjällä on lupa yhdistää maksutilinsä niiden avulla TrueLayerin tarjoamaan palveluun

  • mikäli käyttäjä käyttää TrueLayerin tarjoamaa tilitietopalvelua, käyttäjä antaa TrueLayerille nimenomaisen suostumuksensa valittuja maksutilejä koskevien tilitietojen hakemiseen ja jakamiseen käyttäjälle ja käyttäjän valitsemille kumppaneille

  • mikäli käyttäjä käyttää TrueLayerin tarjoamia maksutoimeksiantopalveluja, mukaan lukien kaupankäyntipalvelut, käyttäjä antaa TrueLayerille suostumuksensa maksujen tekemiseen valituilta maksutileiltä valituille vastaanottajille.

Immateriaalioikeudet

TrueLayer omistaa kaikki palveluihin, verkkosivustoon ja käytettyihin teknologioihin liittyvät oikeudet, mukaan lukien immateriaalioikeudet. Mikäli käyttäjä lähettää TrueLayerille palveluja, verkkosivustoa tai teknologiaa koskevaa palautetta tai ehdotuksia, TrueLayer voi käyttää lähetettyjä tietoja rajoituksetta.

Vastuuvapauslausekkeet

TrueLayer toivoo käyttäjän saavan mahdollisimman paljon hyötyä tarjoamistaan palveluista ja tuottaa palvelut noudattaen asianmukaista huolellisuutta ja ammattitaitoa. Kaikki palvelut, mukaan lukien mahdolliset lisäpalvelut ja tuotteet, tarjotaan käyttäjälle sellaisinaan ja saatavuuden mukaan.

Lukuun ottamatta näitä käyttöehtoja, joissakin tilanteissa mahdollisesti asetettavia lisäehtoja sekä kuluttajansuojalain takaamia oikeuksia, TrueLayer ei anna käyttäjälle palveluja koskevia sitoumuksia tai lupauksia. TrueLayer ei esimerkiksi lupaa, että mikään palveluihin liittyvä sisältö, palvelujen toiminnot tai niiden luotettavuus tai käytettävyys soveltuu käyttäjän tarpeisiin. Tämä ei kuitenkaan vaikuta käyttäjän lakisääteisiin oikeuksiin.

Lukuun ottamatta sovellettavasta laista johtuvaa, TrueLayer ei myönnä mitään takuita.

Käyttäjä hyväksyy vastaavansa menetyksistä, joiden todetaan aiheutuvan TrueLayerille näiden käyttöehtojen rikkomisen suorana seurauksena.

Kuka on vastuussa, jos asiat menevät pieleen?

TrueLayer vastaa käyttäjälle vain TrueLayerin aiheuttamista ennakoitavissa olevista menetyksistä ja vahingoista. Jos TrueLayer ei noudata tässä asetettuja ehtoja, TrueLayer vastaa käyttäjälle aiheutuvista menetyksistä ja vahingoista, jotka ovat TrueLayerin toimesta tapahtuvasta ehtojen rikkomisesta tai palvelujen tuottamisessa tapahtuvista asianmukaista huolellisuutta tai ammattitaitoa koskevista laiminlyönneistä aiheutuvia ennakoitavia seurauksia. TrueLayer ei vastaa menetyksistä tai vahingoista, jotka eivät ole ennakoitavissa, eikä (lain sallimissa rajoissa) mistään epäsuorista tai välillisistä menetyksistä, mukaan lukien menetetty voitto tai tuotto tai taloudelliset menetykset, jotka aiheutuvat osana käyttäjän liiketoimia.

TrueLayer ei vastaa mistään menetyksistä, jotka aiheutuvat käyttäjälle näiden ehtojen olennaisesta noudattamatta jättämisestä tai TrueLayerin vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolisista tekijöistä, joihin kuuluvat esimerkiksi palvelukatkokset, pandemiat, työtaistelut, luonnonkatastrofit, räjähdykset ja onnettomuudet. TrueLayer ei poissulje tai rajoita käyttäjän oikeuksia millään tavalla, joka olisi lainvastainen.

Mikäli käyttäjä havaitsee palvelujen käyttämisen jälkeen maksutileillä valtuuttamattomia tai epäilyttäviä tapahtumia, käyttäjän on viipymättä otettava yhteys asian tutkimisesta ja mahdollisesta korvaamisesta vastaavaan maksutilipalvelun tarjoajaan. Lisätietoja on maksutilipalvelun tarjoajan valituksia koskevissa käytännöissä.

TrueLayer ei vastaa käyttäjälle aiheutuvasta haitasta, vahingoista tai menetyksistä, jotka aiheutuvat tilitietoihin kohdistuvasta tietomurrosta tai tietojen muuttamisesta tai luvattomasta käytöstä, joka ei ole TrueLayerin kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien piirissä. Mikäli käyttäjä epäilee, että ulkopuolinen taho on saanut käyttäjätiedot haltuunsa ja hyödyntää niitä palvelujen luvattomaan käyttämiseen, käyttäjän on otettava välittömästi yhteys TrueLayeriin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Tietoja käyttöehdoista 

Käyttäjä sitoutuu aina palvelua käyttäessään noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Joidenkin tai kaikkien palvelujen tuottaja voi olla TrueLayer tai jokin muu yritysryhmään kuuluva yksikkö ("sidosyhtiö"), joka tuottaa palvelut TrueLayerin puolesta. Jos joidenkin tai kaikkien käytettävien palvelujen tuottaja on sidosyhtiö, palvelut ovat tässä annettujen ehtojen alaisia ellei käyttäjä tee erillistä sopimusta sidosyhtiön kanssa, jolloin tämän sopimuksen ehdot eivät enää ole voimassa. 

TrueLayer voi irtisanoa sopimuksen käyttäjän kanssa tai poistaa käyttäjän pääsyn mihin tahansa palvelujen osaan ajankohdasta riippumatta, mikäli käyttäjä rikkoo tässä annettuja käyttöehtoja tai mikäli TrueLayerilla on syytä uskoa, että laki edellyttää TrueLayeria toimimaan näin. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen ajankohdasta riippumatta ottamalla yhteyden TrueLayerin Client Care -yksikköön.

TrueLayer voi päivittää näitä käyttöehtoja ajankohdasta riippumatta. Muuttuneet käyttöehdot julkaistaan tällä sivulla.  Mikäli käyttäjä ei hyväksy muuttuneita käyttöehtoja, käyttäjällä on oikeus irtisanoutua sopimuksen ehdoista veloituksetta ajankohdasta riippumatta. Jos TrueLayer tai käyttäjä irtisanoo sopimuksen tai jos käyttäjä ei hyväksy voimassa olevia ehtoja halutessaan käyttää TrueLayerin tarjoamia palveluja, käyttäjä ei voi käyttää palveluja.

Nämä käyttöehdot sekä käyttöehtojen kaikki aiemmat versiot ovat käyttäjän ladattavissa tai käyttäjä voi pyytää kopion käyttöehdoista ottamalla yhteyden TrueLayerin Client Care -yksikköön

Reklamaatiot

Laadukkaiden palvelujen tuottaminen loppukäyttäjille on TrueLayerille tärkeää. Jos käyttäjä kuitenkaan ei ole tyytyväinen johonkin TrueLayerin tuottamien palvelujen osaan, helpoin tapa ratkaista tilanne on ottaa yhteys TrueLayerin Client Care -yksikköön.

Käyttäjä voi vaihtoehtoisesti ottaa yhteyden TrueLayeriin lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] tai kirjeitse seuraavaan osoitteeseen:  25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland. 

TrueLayer vahvistaa vastaanottaneensa reklamaation kahden työpäivän kuluessa ja pyrkii tutkimaan ja ratkaisemaan ongelman tai antamaan reklamaatioon suorasanaisen vastauksen 15 vuorokauden kuluessa. Käyttäjä hyväksyy, että reklamaatioon annettava vastaus voidaan antaa sähköisessä muodossa ja lähettää sähköpostitse. Jos käyttäjä on kuluttaja, mikroyrittäjä tai muu vaatimukset täyttävä reklamaatiotaho eikä TrueLayerin vastausta pidetä tyydyttävänä, käyttäjällä on oikeus viedä asia rahoituspalveluista ja eläkkeistä vastaavalle asiamiehelle (Financial Services and Pensions Ombudsman) soittamalla numeroon  (01) 567 7000, verkkosivuston kautta tai kirjeitse (Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Ireland).

Noudatettava laki ja oikeudenkäyttöalue

Tässä annettuja ehtoja tulkitaan Irlannin lakien mukaan huomioimatta lainsäädännöllisiin periaatteisiin liittyviä ristiriitoja ja noudattaen käyttäjän asuinmaan lainsäädännöstä johtuvia pakollisia varauksia. Mikäli Irlannin lainsäädännön todetaan olevan ristiriidassa käyttäjän asuinmaan lainsäädännön kanssa, Irlannin lainsäädäntöä noudatetaan mahdollisimman laajasti. Mikäli käyttäjän asuinmaassa voimassa oleva lainsäädäntö ei sitä estä, erimielisyydet ratkaistaan irlantilaisissa oikeusasteissa.

Mikäli käyttäjä on kuluttaja-asiakas, käyttäjän asuinmaan lainsäädännöstä johtuvat pakolliset varaukset ovat voimassa käyttäjän hyväksi. Mikään näissä käyttöehdoissa asetettu ei vaikuta käyttäjän asuinmaan lainsäädännön käyttäjälle takaamiin oikeuksiin kuluttajana ja mainittuihin oikeuksiin vetoamiseen.

Euroopan komissio tarjoaa lisäksi verkossa toimivan alustan erimielisyyksien ratkaisuun mahdollistamaan verkkokauppaa koskevien erimielisyyksien (mukaan lukien näissä ehdoissa tarkoitettuja palveluja koskevien erimielisyyksien) osapuolten välisen viestinnän.

Sopimus kokonaisuudessaan

Tässä annetut ehdot muodostavat käyttäjän ja TrueLayerin välisen palveluja koskevan sopimuksen kokonaisuudessaan. 

Oikeuksien siirtäminen

Käyttäjä ei voi siirtää näissä ehdoissa myönnettyjä oikeuksia kolmannelle osapuolelle ilman TrueLayerin kirjallista suostumusta. 

Ristiriidat

Mikäli tässä annettujen ehtojen ja lisäpalveluja koskevien ehtojen välillä todetaan ristiriita, lisäpalveluja koskevien ehtojen katsotaan olevan ristiriitatilanteessa ensisijaisia.

Ehtojen muuttaminen ja jakaminen

Mikäli mikään osa näistä ehdoista todetaan pätemättömäksi, kyseistä ehtojen osaa muutetaan siten, että se on pätevä, tai mikäli ehtojen muuttaminen ei ole mahdollista, kyseinen ehtojen osa katsotaan poistetuksi. Muutos tai poistaminen ei vaikuta ehtojen muihin osiin. 

Oikeuksista luopuminen

Ehdoissa tai sovellettavassa laissa määritetyn oikeuden tai korvauskeinon käyttämättä jättämistä tai viivästynyttä käyttöä ei katsota kyseisistä oikeuksista tai korvauskeinoista tai mistään muista oikeuksista tai korvauskeinoista luopumiseksi. Kaikki näistä ehdoista tai sovellettavassa laista seuraavasta oikeuksista luovuttamiset on tehtävä kirjallisesti.

Ehtojen sovellettavuus

Tässä annetut ehdot määrittävät TrueLayerin ja käyttäjän välisen suhteen.

Käännökset ja kieliversiot

Vaikka käyttöehdot voidaan kääntää muille kielille, vain ehtojen englanninkielinen versio on laillisesti sitova, ja vaikka joitakin tietoja voidaan asioinnin helpottamiseksi lähettää muilla kielillä, TrueLayer pidättää oikeuden viestiä ainoastaan englanniksi. Tietojen antaminen muilla kielillä ei velvoita TrueLayeria jatkamaan viestintää kyseisellä kielellä.

Yhteydenotto 

Mikäli käyttäjällä on kysymyksiä TrueLayerin turvallisuuskäytännöistä ja -menettelyistä, käyttäjää kehotetaan ottamaan yhteys sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Muissa asioissa TrueLayerin lakiosasto palvelee osoitteessa [email protected]