Tietosuojaseloste

Yleisiä tietoja 

Käyttäjien tietojen yksityisyys ja suojaaminen ovat TrueLayerille erittäin tärkeitä. Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti ennen TrueLayerin verkkosivuston ("sivusto"), osana TrueLayerin palveluja käyttöön annettavien työkalujen ("työkalut") tai muiden TrueLayerin palvelujen käyttämistä. Mikäli sinulla on kysymyksiä tietosuojaselosteen sisällöstä, lähetä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksissa rekisterinpitäjä on TrueLayer (Ireland) Limited ("TrueLayer") (yritystunnus 671615), jonka rekisteröity toimisto on osoitteessa 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland. 

Tässä tietosuojaselosteessa sanat me ja meidän viittaavat TrueLayeriin. Selosteessa viitataan myös "käyttäjään". Näissä tapauksissa käyttäjä voi tarkoittaa verkkosivuston käyttäjää, yksittäistä asiakasta, yritysasiakkaan työntekijää (jokainen näistä "asiakas") tai asiakkaamme tuotteiden tai palvelujen käyttäjää ("loppukäyttäjä"). 

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten TrueLayer kerää, tallentaa, käsittelee ja suojaa käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja alla lueteltujen palvelujen (yhdessä "palvelut") tuottamiseksi.

Perehdy tietosuojaselosteeseen, jotta tiedät, miten käyttäjätietoja käsitellään ja mitä tiedoille tapahtuu. Tutustu myös loppukäyttäjän käyttöehtoihin sekä mahdollisiin muihin toimittamiimme tietosuojaselosteisiin ja asiakirjoihin, joissa voidaan käsitellä sitä, miten käyttäjään liittyviä henkilökohtaisia tietoja voidaan määrätyissä olosuhteissa käsitellä tulevaisuudessa.  

Tärkeää: Huomaa, että vaikka seuraavassa esitetty luettelo käyttäjiltä kerättävistä tiedoista on tarkoitettu niin täydelliseksi ja tarkaksi kuin kohtuudella voidaan odottaa, luettelo ei ole tyhjentävä ja sitä voidaan päivittää aika ajoin tämän tietosuojaselosteen kohdan Tietosuojaselosteen muutokset mukaisesti. 


Henkilökohtaiset tiedot

Käyttäjiltä kerättävät henkilökohtaiset tiedot ja niiden käyttäminenMitä henkilökohtaisia tietoja TrueLayer käyttää?Käsittelyn tarkoitusMillä oikeusperusteella käyttäjien henkilökohtaisia tietoja käytetään?
Jos käyttäjä on TrueLayerin asiakasNimi, syntymäpäivä, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus, asiakastunnus ja kirjautumistiedot, jos käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi.Palvelujen toimittaminen käyttäjälle.Sopimuksen solmiminen tai sopimuksen täyttäminen Sopimuksessa määritettyjen palvelujen tuottaminen asiakkaalle. Huomaa, että mikäli käyttäjä ei halua antaa käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja TrueLayerille edellä kuvattua tarkoitusta varten, TrueLayer ei pysty toimittamaan käyttäjälle sopimuksessa kuvattuja palveluja.
Nimi, syntymäpäivä, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja valokuvallinen henkilötodistus. Henkilötiedot voivat sisältää tiedot mahdollisesta rikostaustasta.Palvelujen tuottamisessa vaadittavan asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen.Laillisen velvoitteen täyttäminen TrueLayerin laillisten velvoitteiden täyttäminen (mukaan lukien TrueLayeria koskevat säädösvaatimukset) sovellettavan Irlannin ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaan sekä muiden sovellettavien Irlannin ja Euroopan Unionin lakien noudattaminen.
Käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja käyttäjältä kerätyt kirjautumistiedot, jos käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi.TrueLayerin toimintaa, palveluja ja tuotteita koskevien uusien tietojen toimittaminen käyttäjälle; käyttäjän markkinointiasetusten tallentaminen sekä palautteen ja vastausten kerääminen palvelujen parantamiseksi.Suostumus Käyttäjän suostumuksella. Käyttäjällä on oikeus suostumuksen peruuttamiseen ajankohdasta riippumatta. Huomaa kuitenkin, että ennen suostumuksen peruuttamista toteutunut tietojen käsittely pysyy voimassa.
Jos käyttäjä on TrueLayer tilitietotyökalun (AIS) tai varmennustyökalun loppukäyttäjäSähköpostiosoiteKäyttäjän tunnistaminen raportointia, vaatimustenmukaisuutta ja asiakaspalvelua varten.TrueLayerin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (mukaan lukien säädösvaatimukset); lisäksi jos tietojen käsittely on tarpeen TrueLayerin oikeutetun edun näkökulmasta, jotta TrueLayer voi varmistaa palvelujen toimittamisen käyttäjälle ja käyttäjän palveluntarjoajalle sekä kehittää palvelujaan.
Jos käyttäjä on TrueLayer tilitietotyökalun (PIS) tai varmennustyökalun loppukäyttäjäNimi, sähköpostiosoite, postiosoite, tilinumero ja pankkiyhteyskoodi (SC)Käyttäjän tunnistaminen raportointia, vaatimustenmukaisuutta ja asiakaspalvelua varten.TrueLayerin lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen (mukaan lukien säädösvaatimukset); lisäksi jos tietojen käsittely on tarpeen TrueLayerin oikeutetun edun näkökulmasta, jotta TrueLayer voi varmistaa palvelujen toimittamisen käyttäjälle ja käyttäjän palveluntarjoajalle sekä kehittää palvelujaan.
Jos käyttäjä on kaupankäyntipalvelujen loppukäyttäjä (loppukäyttäjän käyttöehdoissa määritetyssä merkityksessä) Henkilötiedot, jotka käyttäjä on lähettänyt palveluntarjoajan (jonka kautta kaupankäyntipalveluja käytetään) kautta, mukaan lukien nimi, tilinumero, pankkiyhteyskoodi (SC), syntymäpäivä, osoite, sähköpostiosoite ja mahdollinen valokuvallinen henkilötodistus. Mainittuihin henkilötietoihin voi kuulua käyttäjän mahdollista rikostaustaa koskevia tietoja. Tarvittavien tunnistusten ja vahvistusten tekeminen, jotka ovat välttämättömiä uuden käyttäjän onboarding-prosessissa sekä asianmukaisen huolellisuuden noudattamiseksi palvelujen tuottamisessa.Laillisen velvoitteen täyttäminen TrueLayerin lakisääteisten sitoumusten täyttäminen (mukaan lukien TrueLayeria koskevat säädösvaatimukset) sovellettavan Irlannin ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaan sekä muiden sovellettavien Irlannin ja Euroopan Unionin lakien noudattaminen.
Käyttäjän nimi ja tilinumerotiedot (IBAN), jotka on määritetty, kun käyttäjä on rekisteröitynyt sen palveluntarjoajan käyttäjäksi, jonka kautta kaupankäyntipalveluja käytetään.Jotta TrueLayer voi toimittaa kaupankäyntipalveluja käyttäjälle ja/tai käyttäjän palveluntarjoajalle, mukaan lukien maksutoimeksiantojen tekeminen sekä (soveltuvissa yhteyksissä) hyvitysten käsittely. Oikeutettu etu Jos tietojen käsittely on tarpeen TrueLayerin oikeutetun edun näkökulmasta ja jotta TrueLayer voi tuottaa palveluja käyttäjälle ja käyttäjän palveluntarjoajalle.
Jos käyttäjä on jonkin TrueLayerin tuotteen loppukäyttäjä Nimi, osoite ja mahdollinen valokuvallinen henkilötodistus. Henkilötietoihin voi kuulua myös tietoja mahdollisesta rikostaustasta.Palvelujen tuottamisessa vaadittavan asianmukaisen huolellisuuden noudattaminen.Laillisen velvoitteen täyttäminen TrueLayerin laillisten velvoitteiden täyttäminen (mukaan lukien TrueLayeria koskevat säädösvaatimukset) sovellettavan Irlannin ja eurooppalaisen lainsäädännön mukaan sekä muiden sovellettavien Irlannin ja Euroopan Unionin lakien noudattaminen.
Käyttäjän nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja käyttäjältä kerätyt kirjautumistiedot, jos käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi TrueLayerin portaalin tai konsolipalvelun kautta.Palvelujen toimittaminen käyttäjälle sekä TrueLayerin tallentamien käyttäjää koskevien tietojen toimittaminen käyttäjälle.Oikeutettu etu Jos tietojen käsittely on tarpeen TrueLayerin oikeutetun edun näkökulmasta ja palvelujen toimittamiseksi käyttäjälle.
Käyttäjätunnus, sähköpostiosoite ja käyttäjätilitiedot (käyttäjän palveluntarjoajalta). Palvelun käyttöön liittyvien ongelmien selvittäminen sekä tietoja haettaessa käytettävien automaattisten prosessien parantaminen.Oikeutettu etu Jos tietojen käsittely on tarpeen TrueLayerin oikeutetun edun näkökulmasta, jotta TrueLayer voi toimittaa palveluja käyttäjälle ja käyttäjän palveluntarjoajalle sekä kehittää palvelujaan jatkuvasti.
Henkilötiedot, jotka sisältyvät käyttäjän TrueLayerille toimittamiin tilitietoihin, joiden käyttöön käyttäjä on antanut nimenomaisen suostumuksensa loppukäyttäjän käyttöehtojen mukaisesti.Henkilötietojen anonymisointia tai pseudonymisointia varten, jotta tietoja voidaan käyttää palvelujen parantamiseksi, markkinatutkimuksissa tai TrueLayerin tai kolmannen osapuolen toteuttamissa analyysipalveluissaOikeutettu etu Jos tietojen käsittely on tarpeen TrueLayerin oikeutetun edun näkökulmasta, jotta TrueLayer voi parantaa ja kehittää palveluja jatkuvasti sekä parantaa käyttäjän ja käyttäjän palveluntarjoajan käyttökokemusta.
Nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, tilinumero ja pankkiyhteyskoodi (SC), mikäli TrueLayerin tiedossa.Palvelujen käyttöä koskevien tietojen ylläpitäminen, palvelujen tuottaminen käyttäjälle ja/tai käyttäjän palveluntarjoajalle; palvelujen kehittäminen sekä käyttäjän tunnistaminen raportointia, vaatimustenmukaisuuden varmistamista ja asiakaspalvelua varten.TrueLayerin lakisääteisten velvoitteiden (mukaan lukien säädösvaatimukset) noudattaminen; TrueLayerin oikeutettu etu edellyttää, että voimme tuottaa palvelun käyttäjälle ja käyttäjän palveluntarjoajalle.
Jos käyttäjä on sivustossa tai työkalussa vieraileva käyttäjäNimi, sähköpostiosoite ja muut käyttäjän TrueLayerille toimittamat henkilötiedot (kuten annetut palautteet).TrueLayerin toimintaa, palveluja ja tuotteita koskevien uusien tietojen toimittaminen käyttäjälle; käyttäjän markkinointiasetusten tallentaminen sekä palautteen ja vastausten kerääminen palvelujen parantamiseksi.Suostumus Käyttäjän suostumuksella. Käyttäjällä on oikeus suostumuksen peruuttamiseen ajankohdasta riippumatta. Huomaa kuitenkin, että ennen suostumuksen peruuttamista toteutunut tietojen käsittely pysyy voimassa
Henkilötiedot, jotka TrueLayer kerää käyttäjästä käyttäjän evästeasetuksen perusteella, kuten verkkotunnisteet (evästetunniste, IP-osoite, selaimen tyyppi ja versio, aikavyöhykeasetukset ja sijainti). Sivuston toiminnan mahdollistaminen sekä palvelujen mahdollisimman sujuva tuottaminen verkkosivuston kautta.Suostumus Käyttäjän suostumuksella. Käyttäjällä on oikeus suostumuksen peruuttamiseen ajankohdasta riippumatta. Huomaa kuitenkin, että ennen suostumuksen peruuttamista toteutunut tietojen käsittely pysyy voimassa.

Tärkeää: Ennen käyttäjää koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyä TrueLayerin oikeutetun edun toteuttamiseksi edellä mainittuja tarkoituksia varten TrueLayer määrittää, onko käsittely tarpeellista, ja analysoi tarkasti, miten käsittely vaikuttaa käyttäjän perusoikeuksiin ja -vapauksiin. Harkinnan tuloksena TrueLayer on todennut, että tietojen käsittely on tarpeen TrueLayerin oikeutetun edun toteuttamiseksi ja että tietojen käsittely ei vaikuta käyttäjän perusoikeuksiin ja -vapauksiin haitallisesti. 

Käyttäjän henkilökohtaisia tietoja käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita varten tietoja kerätään (kuvattu tässä osiossa), ellei TrueLayerilla ole kohtuullista syytä todeta, että tietoja on käytettävä muuta tarkoitusta varten, joka on yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jos käyttäjän henkilökohtaisia tietoja on käytettävä aiempiin tarkoituksiin liittymättömään tarkoitukseen, lähetämme käyttäjälle ilmoituksen ja esitämme laillisen perusteen, jonka perusteella tietoja voidaan käyttää kuvatulla tavalla. 

Miten henkilökohtaisia tietoja kerätään

TrueLayer voi kerätä käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja seuraavilla tavoilla:

Jos käyttäjä on loppukäyttäjä 

Jos käyttäjä on loppukäyttäjä, sen sovelluksen toimittaja ("palveluntarjoaja"), jonka kautta käyttäjä käyttää TrueLayerin palveluja, ohjaa käyttäjän käyttämään TrueLayerin palveluja, jotka ovat seuraavat:

 • Jos käyttäjä on loppukäyttäjä, joka käyttää:

 • TrueLayerin tilitietotuotetta ohjelmistotyökalun ("tilitietotyökalu") kautta; tai 

 • käyttää vahvistustuotettamme ohjelmistotyökalun kautta ("vahvistustyökalu"), 

jonka kautta käyttäjä voi lähettää tietoja (mukaan lukien henkilökohtaisia tietoja), jotka liittyvät maksutileihin ("tilitiedot"), jotka käyttäjällä on maksutilipalvelun tarjoajalla eli millä tahansa palveluntarjoajalla, kuten pankissa tai luottokortin myöntäjällä, joka ylläpitää verkossa toimivaa maksutiliä käyttäjän puolesta ("maksutilipalvelun tarjoaja") ja lähettää tietoja palveluntarjoajallesi loppukäyttäjien käyttöehtojen mukaisesti. Kun käyttäjä käyttää tilitietotyökalua tai vahvistustyökalua, TrueLayer kerää ja käsittelee maksutilipalvelun tarjoajalta haettuihin tilitietoihin sisältyviä henkilötietoja. TrueLayer voi myös kerätä ja käsitellä käyttäjän palveluntarjoajalta saamiaan käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja.

TrueLayerin tarjoama tilitietotyökalu ja/tai vahvistustyökalu voivat yhdistellä ja koostaa yksittäiseltä maksutilipalvelun tarjoajalta haettuja tietoja muilta maksutilipalvelun tarjoajilta haettuihin tietoihin, mikäli käyttäjä on antanut TrueLayerille suostumuksensa tietojen käyttöön ja välittämiseen. TrueLayerin tarjoama tilitietotyökalu ja/tai vahvistustyökalu voi tallentaa tilitietoja, mikäli tämä muodostaa osan palveluja, joita TrueLayer tuottaa käyttäjän palveluntarjoajalle (jos tilitietojen tallentaminen on esimerkiksi tarpeen palveluntarjoajan sovelluksen toiminnan kannalta). 

 • Jos käyttäjä on maksutoimeksiantotuotettamme ("maksutoimeksiantopalvelu") ohjelmistotyökalun ("maksutoimeksiantotyökalu") kautta käyttävä loppukäyttäjä, joka voi ohjelmistotyökalun kautta antaa suostumuksensa ja valtuutuksensa palveluntarjoajan ilmoittamiin maksuihin, maksutilipalvelun tarjoajan on mahdollisesti lähetettävä meille käyttäjän pankkitilitietoja. Jos käyttäjä käyttää maksutoimeksiantotyökalua, TrueLayer kerää ja käsittelee käyttäjän TrueLayerille lähettämiä henkilökohtaisia tietoja (maksuviitteeseen sisältyviä henkilökohtaisia tietoja), joita tarvitaan maksutoimeksiantotyökalun toiminnan mahdollistamiseksi. TrueLayer voi myös kerätä ja käsitellä maksutilipalvelun tarjoajan TrueLayerille lähettämiin pankki- tai maksutilitietoihin sisältyviä henkilökohtaisia tietoja.

 • Jos käyttäjä on rekisteröitynyt TrueLayerin loppukäyttäjäportaalin tai -konsolin käyttäjäksi, TrueLayer kerää ja käsittelee käyttäjän TrueLayerille toimittamia nimi-, sähköpostiosoite- ja käyttäjätunnustietoja loppukäyttäjäportaalin käytön mahdollistamiseksi sekä tähän liittyvän työkalun käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi.

 • Sähköpostiviesteistä käyttäjän ollessa yhteydessä TrueLayeriin.

 • Käyttäjän käyttäessä TrueLayerin verkkosivustoa.

 • Käyttäjän ilmoittaessa TrueLayerille markkinointia koskevia asetuksia.

Jos käyttäjä on asiakas

Jos käyttäjä on asiakas, TrueLayer voi kerätä käyttäjän henkilökohtaisia tietoja seuraavista lähteistä:

 • TrueLayerin verkkosivuston kautta käyttäjän rekisteröityessä asiakkaaksi tai käyttäessä TrueLayerin tarjoamia palveluja;

 • sähköpostiviesteistä käyttäjän ollessa yhteydessä TrueLayeriin;

 • tiedoista, jotka käyttäjä ilmoittaa TrueLayerille, sekä kolmansilta osapuolilta, kuten Companies Houselta ja LexisNexikselta, saatavista tiedoista toiminnan asianmukaiseen huolellisuuteen ja käyttäjän onboarding-prosessiin liittyvissä asioissa;

 • käyttäjän käyttäessä TrueLayerin verkkosivustoa; ja/tai

 • käyttäjän ilmoittaessa TrueLayerille markkinointia koskevia asetuksia.

Jos käyttäjä on TrueLayerin verkkosivustossa vieraileva käyttäjä

Jos käyttäjä on TrueLayerin verkkosivustossa vieraileva käyttäjä, TrueLayer voi kerätä käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja seuraavista lähteistä:

 • sivustossa käytettävistä evästeistä ja samankaltaisista seurantatekniikoista; ja/tai

 • käyttäjän ilmoittaessa TrueLayerille markkinointia koskevia asetuksia sivuston kautta.

Lisätietoja evästeiden ja/tai niihin verrattavien seurantatekniikoiden käytöstä on osiossa Evästeet jäljempänä.

Kuinka kauan TrueLayer säilyttää käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja

TrueLayer ei säilytä käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja kauemmin kuin tietojen säilyttäminen on tarpeen sitä tarkoitusta varten, johon tietoja on kerätty, ja kohtuullisen ajanjakson tämän jälkeen. On kuitenkin huomattava, että joissakin olosuhteissa TrueLayer voi säilyttää henkilökohtaisia tietoja pidempään. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa TrueLayer käsittelee reklamaatiota tai jos TrueLayerilla on syytä uskoa, että laki tai viranomainen voi TrueLayerin näkemyksen mukaan kohtuudella odottaa tai edellyttää henkilötietojen säilyttämistä. 

Henkilökohtaisten tietojen säilytysaikoja määritettäessä TrueLayer huomioi muun muassa seuraavat tekijät:

 • TrueLayerin henkilökohtaisia tietoja koskevat sopimusvelvoitteet ja -oikeudet (mukaan lukien loppukäyttäjän käyttöehdot);

 • sovellettavien lakien asettamat tietojen säilytysaikaa koskevat lakisääteiset velvoitteet;

 • onko henkilökohtaisten tietojen käyttöön annettu suostumus voimassa; 

 • sovellettavien lakien asettamat vanhenemisaikasäännökset;

 • TrueLayerin oikeutettu etu tilanteissa, joissa oikeus on punnittu ja harkittu;

 • petosten estäminen ja riskienhallinta;

 • mahdolliset erimielisyydet; sekä

 • asiaan liittyvien tietosuojaviranomaisten antamat ohjeet.

Henkilökohtaisten tietojen jakaminen  

TrueLayerin palvelujen loppukäyttäjän henkilökohtaisia tietoja välitetään käyttäjän palveluntarjoajalle, joka vastaa tietojen käsittelystä omasta puolestaan tietojen rekisterinpitäjänä. Jos TrueLayerilla on kopio käyttäjän tiedoista sen jälkeen, kun tiedot on lähetetty käyttäjän palveluntarjoajalle, tietojen säilyttämisen peruste on jokin edellä kuvatuista syistä.

Jos käyttäjä on loppukäyttäjä tai asiakas, TrueLayer voi joutua jakamaan käyttäjän henkilökohtaisia tietoja myös seuraavissa tilanteissa:

 • jos TrueLayerilla on kohtuullinen syy olettaa olevansa velvollinen paljastamaan tai jakamaan käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi;

 • jos TrueLayerin on toimeenpantava, pakkokeinoin täytäntöönpantava tai sovellettava TrueLayerin loppukäyttäjän käyttöehtoja ja muita sopimuksia;

 • TrueLayerin, TrueLayerin asiakkaiden tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojaamiseksi;

 • lakisääteisten ja säädösperusteisten velvoitteiden niin vaatiessa esimerkiksi petosten selvittämistä varten valvontaelinten, viranomaisten ja/tai maksutilipalveluntarjoajien taholta;

 • jos tietoja on toimitettava kumppaneille tai toimittajille, jotka käsittelevät henkilötietoja TrueLayerin puolesta (esimerkiksi neuvonantajat, tilintarkastajat ja IT-toimittajat; TrueLayer suhtautuu myös näissä tilanteissa käyttäjiä koskevien henkilökohtaisten tietojen suojaamiseen vakavasti ja sallii toimittajille tietojen käytön ainoastaan määrättyihin tarkoituksiin TrueLayerin antamien ohjeiden mukaisesti); 

 • jos tietoja on toimitettava kolmansille osapuolille tilanteissa, joissa TrueLayerin liiketoiminnan osia tai omaisuutta myydään tai siirretään kolmansille osapuolille tai toimintoja yhdistetään kolmannen osapuolen toimintojen kanssa. Mikäli liiketoiminnassa tapahtuu kuvatun kaltainen muutos, uudet omistajat voivat käyttää käyttäjiä koskevia henkilökohtaisia tietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla; ja/tai

 • jos tietoja luovutetaan toiselle yritykselle yritysryhmän sisällä tämän ollessa välttämätöntä palvelujen tuottamisen jatkuvuuden takaamiseksi (mukaan lukien Ison-Britannian erossa Euroopan Unionista) tai liiketoiminnan uudelleenjärjestely- tai laajentamistilanteessa, jossa TrueLayer voi aika ajoin olla osapuolena.

Henkilökohtaisten tietojen kansainvälinen siirtäminen

Käyttäjältä kerättyjä tietoja ei yleisesti ottaen siirretä tai tallenneta Euroopan talousalueen ("ETA") ulkopuolelle. TrueLayer varmistaa kohtuullisin keinoin, että käyttäjän tilitietoja (mukaan lukien mahdolliset henkilökohtaiset tiedot) käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Mikäli käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja kuitenkin siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle yritysryhmän muihin yksikköihin, tietoja siirretään vain tilanteissa, joissa:  

 • käyttäjä on antanut siirrolle etukäteisen kirjallisen suostumuksen; tai 

 • voimassa on asianmukainen siirtosopimus tai muu hyväksytty siirtomekanismi, kuten SCC-vakiolausekkeet tai Euroopan komission antama tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös.

Annamme pyynnöstä lisätietoja käyttäjää koskevien henkilökohtaisten tietojen riittävän suojauksen varmistamisesta tilanteissa, joissa tietoja siirretään Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

Evästeet

Kun käyttäjä selaa TrueLayerin verkkosivustoa, käyttää TrueLayerin palveluja tai työkaluja tai käyttää verkkosivustoja tai sovelluksia, jotka tarjoavat TrueLayerin palveluja, käyttäjän tietokoneen IP-osoite tulee automaattisesti TrueLayerin tietoon. TrueLayer voi kerätä tietoja käyttäjän toiminnasta TrueLayerin verkkosivustossa, työkaluissa tai palveluissa evästeillä ja muilla samankaltaisilla seurantatekniikoilla (yhdessä "evästeet"). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen tai käyttäjän tietokoneen tai laitteen kiintolevylle.

TrueLayer käyttää evästeitä käyttäjien tunnistamiseen TrueLayerin verkkosivustossa, työkaluissa ja/tai palveluissa. Evästeet mahdollistavat myös käyttäjän määrittämien asetusten muistamisen. Kun käyttäjä vierailee TrueLayerin sivustossa tai käyttää TrueLayerin työkaluja ja/tai palveluja, TrueLayer voi evästeiden avulla pitää kirjaa käyttökerroista, niiden kestosta ja käyttäjän toimista sivustossa, työkaluissa ja/tai palveluissa käyttökertojen aikana.

Evästetekniikoilla kerätty tieto auttaa TrueLayeria varmistamaan, että TrueLayer pystyy:

 • tuottamaan käyttäjille palveluja ja parantamaan niitä jatkuvasti 

 • parantamaan sivuston käyttökokemusta

 • ymmärtämään paremmin, miten sivustoa käytetään

 • auttamaan TrueLayerin palveluja käyttäviä kauppiaita ymmärtämään, miten heidän alustapalvelujaan käytetään sekä 

 • auttamaan TrueLayerin palveluja käyttäviä kauppiaita parantamaan asiakaskokemusta.

 

TrueLayerin käyttämät evästeet keräävät anonyymejä tunnistetietoja, jotka liittyvät käyttäjän laitteeseen, selaimeen, viittaavien sivujen osoitteisiin, kellonaikaan ja käyttötietoihin. Evästeisiin ei koskaan tallenneta pankkitunnuksia tai -tietoja.

Evästeet voivat olla ensimmäisen osapuolen evästeitä (TrueLayerin asettamia evästeitä) tai kolmannen osapuolen evästeitä. Kolmannen osapuolen evästeitä käytettäessä kolmas osapuoli tallentaa evästeitä käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen käyttäjän käyttäessä TrueLayerin sivustoa, työkaluja tai palveluja.

TrueLayer tallentaa muita kuin välttämättömiä evästeitä käyttäjän tietokoneeseen vain, jos käyttäjä on antanut TrueLayerille tähän etukäteisen suostumuksen. Jos käyttäjä on antanut TrueLayerille suostumuksen muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöön, käyttäjä voi peruuttaa suostumuksen milloin tahansa.

TrueLayer käyttää seuraavia evästetyyppejä:

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä, jotta sivusto toimii. Välttämättömien evästeiden poistaminen käytöstä TrueLayerin järjestelmissä ei ole mahdollista. Välttämättömiä evästeitä asetetaan yleensä ainoastaan vastauksena käyttäjän tekemiin palvelupyyntöihin ja toimiin, kuten yksityisyysasetusten määrittämiseen, sisäänkirjautumiseen tai lomakkeiden täyttämiseen. Käyttäjä voi määrittää selaimen estämään evästeet tai varoittamaan niistä, mutta tällöin jotkin TrueLayerin sivuston osat eivät toimi. Välttämättömiin evästeisiin ei tallenneta tietoja, joiden perusteella käyttäjä voidaan tunnistaa. 

Toiminnalliset evästeet

Toiminnalliset evästeet mahdollistavat verkkosivuston kehittyneet toiminnot ja sivuston personoimisen. Toiminnalliset evästeet voivat olla TrueLayerin tai sivustossa käytettyjä toimintoja tuottavien kolmansien osapuolten asettamia. Jos toiminnalliset evästeet estetään, jotkin tai kaikki mainituista palveluista eivät toimi oikein. 

Kohdistavat evästeet

Kohdistavia evästeitä käyttävät TrueLayerin sivustossa toimivat mainostajakumppanit. Mainosyritykset voivat kohdistavien evästeiden avulla rakentaa profiileja käyttäjien mielenkiinnon kohteista ja näyttää niihin liittyviä mainoksia muissa sivustoissa. Kohdistaviin evästeisiin ei tallenneta varsinaisia henkilötietoja, mutta niiden toiminta perustuu käyttäjän selaimen ja Internet-laitteen yksilöivään tunnistukseen. Jos kohdistavat evästeet estetään, kohdistettua mainontaa on vähemmän.


Suorituskykyevästeet

Suorituskykyyn liittyvät evästeet mahdollistavat sivustokäyntien ja liikennelähteiden laskemisen sekä sivuston suorituskyvyn mittaamisen ja kehittämisen näiden tietojen pohjalta. Suorituskykyevästeet auttavat selvittämään, mitkä sivut ovat suosittuja ja miten sivuston käyttäjät liikkuvat sivustossa. Kaikki suorituskykyevästeillä kerätyt tiedot ovat koostetietoja ja siten anonyymejä. Jos suorituskykyevästeitä ei sallita, emme tiedä, milloin käyttäjä käyttää TrueLayerin sivustoa emmekä voi seurata sivuston toimintaa yhtä tarkasti. 

Evästeiden hallinta

Kun sivusto ladataan ensimmäisen kerran, käytössä ovat vain välttämättömät evästeet. Muut evästetyypit eivät ole välttämättömiä, joten niiden käyttöön tarvitaan käyttäjän etukäteinen suostumus. Muut kuin välttämättömät evästeet auttavat tekemään käyttäjän käyttökokemuksesta sivustossa mahdollisimman sujuvan. 

TrueLayer pyytää käyttäjiltä suostumuksen muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöön evästeilmoituksella. Käyttäjä voi muuttaa evästeasetuksia ja perua suostumuksen muuttamalla evästeilmoituksessa olevia asetuksia.

Käyttäjä voi myös estää evästeet selaimen asetuksella, mutta tällöin myös välttämättömät evästeet estetään, minkä seurauksena sivusto ei toimi oikein eikä käyttäjä mahdollisesti pysty käyttämään kaikkia sivuston ominaisuuksia ja palveluja. 

Käyttäjän oikeudet

Käyttäjän henkilökohtaisten tietojen käsittelyä koskeviin huoliin ja kysymyksiin liittyvät oikeudet luetellaan seuraavassa. Huomaa, että oikeudet eivät kaikissa olosuhteissa ole absoluuttisia. Jos haluat käyttää luettelossa mainittua oikeutta, voit ottaa yhteyden TrueLayeriin lähettämällä kirjallisen pyynnön. 

Tarkastusoikeus 

Käyttäjällä on oikeus pyytää TrueLayeria esittämään ja antamaan kaikki käyttäjästä kootut henkilökohtaiset tiedot sekä tarkastaa seuraavat käyttäjään liittyvien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn liittyvät tiedot:

 1. käsittelyn tarkoitus

 2. käsiteltävien henkilökohtaisten tietojen luokat

 3. henkilökohtaisten tietojen vastaanottajat

 4. henkilökohtaisten tietojen tallennusajat

 5. tieto oikeudesta tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle ja 

 6. henkilökohtaisten tietojen lähde.

Käyttäjät voivat tehdä tietopyyntöjä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Viestistä on käytävä ilmi seuraavat:

 • käyttäjän nimi

 • käyttäjän osoite

 • käyttäjän palveluntarjoajan tiedot sekä

 • ajanjakso, jolta tiedot halutaan tarkastaa.

Tietopyynnöistä veloitetaan maksu vain tilanteissa, joissa pyyntö on TrueLayerin näkemyksen mukaan perusteeton tai kohtuuton.

Käsittelyn kieltäminen, mukaan lukien suoramarkkinointi

Käyttäjällä voi olla oikeus kieltää käyttäjää koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittely myös yhteyksissä, joissa TrueLayer käsittelee käyttäjään liittyviä henkilökohtaisia tietoja TrueLayerin oikeutetun edun perusteella. 

Käyttäjällä on kaikissa tilanteissa ja ajankohdasta riippumatta oikeus pyytää TrueLayeria lopettamaan käyttäjään liittyvien henkilökohtaisten tietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksessa 

Käsittelyn rajoituspyyntö

Käyttäjällä on oikeus pyytää käyttäjään liittyvien henkilökohtaisten tietojen käsittelyn rajoittamista seuraavissa tilanteissa: 

 1. käyttäjä kyseenalaistaa henkilökohtaisten tietojen tarkkuuden 

 2. käsittelyn ollessa laitonta mutta käyttäjä ei halua TrueLayerin poistavan henkilökohtaisia tietoja  

 3. TrueLayer ei tarvitse henkilökohtaisia tietoja käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseksi, mutta käyttäjä tarvitsee tietoja oikeusvaateeseen liittyvässä asiassa tai 

 4. tilanteessa, jossa käyttäjä on vastustanut henkilökohtaisten tietojen käsittelyä mutta TrueLayerin oikeutetun edun ja käyttäjän etujen ensisijaisuus on ratkaisematta, tai jos asia liittyy oikeusmenettelyyn.  

Jos käyttäjä vetoaa rajoitusoikeuteen, TrueLayer voi säilyttää henkilökohtaiset tiedot mutta ei voi käsitellä tietoja ilman käyttäjän suostumusta ellei käsittely ole välttämätöntä oikeusvaateeseen, toisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseen liittyvässä asiassa tai olennaisen julkisen edun nimissä.

Korjaus- tai poistopyyntö

Jos TrueLayerilla on hallussaan käyttäjää koskevia henkilökohtaisia tietoja, käyttäjällä on oikeus pyytää TrueLayerin hallussa olevien epätarkkojen tietojen korjaamista tai tietojen poistamista, mikäli TrueLayerilla ei ole lain sallimaa syytä jatkaa tietojen käsittelyä. TrueLayer ei kaikissa tilanteissa välttämättä pysty toteuttamaan poisto- tai korjauspyyntöjä, mikäli tiedot eivät ole TrueLayerin hallinnassa (esimerkiksi tilitiedot, joita koskevat pyynnön välitetään maksutilipalveluntarjoajalle) tai jos lakisääteiset vaatimukset estävät tietojen poistamisen.  

Suostumuksen peruminen

Jos TrueLayerin tarjoamat palvelut edellyttävät käyttäjän suostumusta käyttäjää koskevien henkilökohtaisten tietojen käsittelyyn ja käyttäjä muuttaa mielensä suostumuksen antamisen jälkeen, käyttäjä voi perua suostumuksen ottamalla yhteyden TrueLayeriin käyttäen seuraavassa annettuja yhteystietoja.