Tietosuojaseloste

1 September 2023

Yleistietoja

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, miten keräämme, tallennamme, käsittelemme ja suojaamme henkilötietojasi, kun tarjoamme sinulle palvelujamme.

Lue tämä tietosuojaseloste huolellisesti, ennen kuin käytät TrueLayerin verkkosivustoa, konsoleita, muita verkkosovelluksia (yhdessä “sivusto“) tai mitään muuta TrueLayerin palvelua. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteen sisällöstä, voit lähettää TrueLayerille sähköpostia osoitteeseen [email protected].

Tämän tietosuojaselosteen rekisterinpitäjä on TrueLayer (Ireland) Limited (“TrueLayer“), jonka yritysnumero on 671615 ja jonka rekisteröity toimipaikka on osoitteessa 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlanti.

Tässä tietosuojaselosteessa sanoilla “me“, “meitä“ tai “meidän“ viitataan TrueLayeriin. 

Asiayhteyden mukaan “käyttäjä“ voi tarkoittaa sivustossa vierailevaa käyttäjää, kauppiaan edustajaa tai palvelun loppukäyttäjää.

Palvelumme

Jos käyttäjä on loppukäyttäjä, verkkosivuston tai sovelluksen tarjoaja, jonka kautta käyttäjä käyttää palveluitamme, (kauppias) ohjaa käyttäjän suoraan palveluihimme. 

TrueLayer tarjoaa tällä hetkellä seuraavat palvelut, jotka kuvataan tarkemmin käyttöehdoissa:

 • tilitietopalvelut (AIS)

 • maksutoimeksiantopalvelut (PIS)

 • todentamispalvelut

 • Signup+

 • PayIns

 • PayOuts

 • muista minut -palvelu.

Mitä henkilötietoja keräämme?

Alla olevassa taulukossa luetellaan henkilötiedot, jotka keräämme, käsittelemme ja joissakin tapauksissa tallennamme, kun käytät palvelujamme.

Käyttäjistä kerättävät henkilötiedot ja niiden käyttöMitä henkilötietoja käytämme?Käsittelyn tarkoitusMikä on käsittelyn laillinen peruste?
Jos edustat TrueLayer-kauppiasta:Nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, numero, käyttäjätunnus, asiakastunnus ja kirjautumistieto, jos käyttäjä on rekisteröitynyt käyttäjäksi.Jotta voimme rekisteröidä käyttäjän käyttäjäksi ja tarjota palveluitamme.Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.
Nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja kirjautumistiedot, jotka käyttäjä antaa meille rekisteröityessään käyttäjäksi.Jotta voimme tarjota käyttäjälle päivityksiä toiminnastamme, palveluistamme ja tuotteistamme ja jotta voimme tallentaa käyttäjän markkinointiasetukset sekä käyttäjän antaman palautteen tai vastaukset palveluidemme parantamiseksi.Käyttäjän suostumus.
Nimi, syntymäaika, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, kuvallinen henkilöllisyystodistus ja tiedot mahdollisesta rikostaustasta.Jotta voimme noudattaa asianmukaista huolellisuutta, jota meiltä edellytetään voidaksemme tarjota palvelujamme käyttäjälle.Jotta voimme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme ja lakisääteisiä vaatimuksia.
Jos käyttäjä on jonkin tuotteemme loppukäyttäjä:Nimi, osoite, kuvallinen henkilöllisyystodistus ja tiedot mahdollisesta rikostaustasta.Jotta voimme noudattaa asianmukaista huolellisuutta, jota meiltä edellytetään tarjotaksemme palvelujamme käyttäjälle.Jotta voimme noudattaa lakisääteisiä velvoitteitamme ja lakisääteisiä vaatimuksia.
Nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus ja kirjautumistiedot, jotka käyttäjä antaa TrueLayerille rekisteröityessään käyttäjäksi minkä tahansa TrueLayer-portaalin tai -konsolin kautta.Jotta voimme tarjota käyttäjälle palveluitamme ja antaa käyttäjälle pääsyn TrueLayerin hallussa oleviin käyttäjää koskeviin tietoihin.Käyttäjän suostumus.
Nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, tilinumero ja lajittelukoodi.Jotta voimme pitää kirjaa palveluidemme käytöstä, tarjota palveluitamme käyttäjille ja/tai kauppiaillemme, parantaa palveluitamme ja pystyäksemme tunnistamaan käyttäjät raportointia, vaatimustenmukaisuutta ja asiakaspalvelua varten.Jotta voimme noudattaa lakisääteisiä velvollisuuksiamme (mukaan lukien lakisääteiset vaatimukset) ja silloin, kun se on tarpeen oikeutetun etumme vuoksi sen varmistamiseksi, että voimme tarjota palveluita käyttäjälle ja käyttäjän kauppiaalle ja parantaa palvelujamme jatkuvasti.
Jos käyttäjä on tilitietopalvelunpalvelun (AIS) tai vahvistuspalvelun loppukäyttäjä:Kaikki henkilötiedot, jotka sisältyvät tilitietoihin ja joihin käyttäjä on antanut nimenomaisen suostumuksensa hyväksyessään käyttöehdot, mukaan lukien käyttäjän pankkitili, saldo ja tapahtumatiedot.Jotta voimme tarjota palveluitamme käyttäjälle ja/tai kauppiaillemme ja parantaa palveluitamme. Tarvitaan oikeutetun etumme vuoksi ja sen varmistamiseksi, että voimme tarjota käyttäjälle ja käyttäjän kauppiaalle palveluita ja parantaa palveluitamme jatkuvasti.
Jos käyttäjä on maksutoimeksiantopalvelun (PIS) loppukäyttäjä.Kaikki käyttäjän meille antamat henkilötiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite, käyttäjätunnus, kirjautumistiedot ja kaikki käyttäjän välittämät maksuviitteet.Jotta voimme tarjota palveluitamme käyttäjälle ja/tai kauppiaillemme ja parantaa palveluitamme.Tarvitaan oikeutetun etumme vuoksi ja sen varmistamiseksi, että voimme tarjota käyttäjälle ja käyttäjän kauppiaalle palveluita ja parantaa palveluitamme jatkuvasti.
Jos käyttäjä on loppukäyttäjä, jonka pankki käyttää käyttöehdoissa kuvattua upotetun tunnistautumisen todennusprosessia (Embedded Flow):Käyttäjän henkilökohtaiset verkkopankin käyttäjätunnukset.Jotta TrueLayer voi tarjota käyttäjälle palveluja.Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.
Jos käyttäjä saa maksun kauppiaalta:Nimi, tilitiedot (tilinumero, lajittelukoodi ja/tai IBAN-tilinumero), syntymäaika ja postiosoite.Jotta voimme tarjota käyttäjälle ja/tai kauppiaille palveluitamme, mukaan lukien käyttäjälle suoritettavan maksun käsittely.Tarvitaan oikeutetun etumme vuoksi ja sen varmistamiseksi, että voimme tarjota käyttäjälle ja käyttäjän kauppiaalle palveluita ja parantaa palveluitamme jatkuvasti.
Jos käyttäjä on Signup+-palvelun loppukäyttäjä:Nimi, postiosoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinumero, lajittelukoodi ja/tai henkilötunnus.Jotta voimme tarjota palveluitamme käyttäjälle ja/tai kauppiaillemme ja parantaa palveluitamme.Tarvitaan oikeutetun etumme vuoksi ja sen varmistamiseksi, että voimme tarjota käyttäjälle ja käyttäjän kauppiaalle palveluita ja parantaa palveluitamme jatkuvasti.
Jos käyttäjä päättää tallentaa tiedot myöhempiä maksuja varten (muista minut / tallenna tiedot -palvelu).Kaikki henkilötiedot, jotka käyttäjä on tallentanut palveluun.Jotta voimme tarjota palveluitamme käyttäjälle ja/tai kauppiaillemme ja parantaa palveluitamme.Käyttäjän kanssa tehdyn sopimuksen täytäntöönpano.
Jos käyttäjä on verkkosivuston käyttäjäNimi, sähköpostiosoite ja muut käyttäjän TrueLayerille antamat henkilötiedot, kuten palaute.Jotta TrueLayer pystyy tarjoamaan käyttäjälle päivityksiä toiminnastaan, palveluistaan ja tuotteistaan ja jotta TrueLayer voi tallentaa käyttäjän markkinointiasetukset ja käyttäjän antaman palautteen tai vastaukset palveluiden parantamiseksi.Käyttäjän suostumus.
Kaikki henkilökohtaiset tiedot ja verkkotunnisteet, joita TrueLayer kerää käyttäjän evästeasetusten mukaisesti (kuten evästetunnisteet, IP-osoitteet, selaintyyppi ja selaimen versio, aikavyöhykeasetukset ja sijainti).Mahdollistaa sivuston toiminnan ja varmistaa, että palveluiden tarjoaminen verkkosivuston kautta on mahdollisimman sujuvaa.Käyttäjän suostumus.

Tärkeää: Ennen kuin TrueLayer käsittelee käyttäjän henkilötietoja TrueLayerin oikeutetun edun toteuttamiseksi edellä mainittua tarkoitusta varten, TrueLayer määrittää, onko käsittely tarpeen ja harkitsee huolellisesti käsittelyn vaikutusta käyttäjän perusoikeuksiin ja -vapauksiin. TrueLayer on tällöin harkinnan tuloksena todennut, että käsittely on välttämätöntä TrueLayerin oikeutettujen etujen vuoksi ja että TrueLayerin suorittama käsittely ei vaikuta haitallisesti käyttäjän perusoikeuksiin ja -vapauksiin.

TrueLayer käyttää käyttäjän henkilötietoja vain niihin tarkoituksiin, joihin niitä kerätään (kuten tässä osiossa on kuvattu), ellei TrueLayerilla ole perusteltua syytä katsoa, että TrueLayerin on käytettävä niitä muusta syystä ja että tämä syy on yhteensopiva alkuperäisen tarkoituksen kanssa. Jos TrueLayerin on käytettävä käyttäjän henkilötietoja muuhun tarkoitukseen, ilmoitamme siitä käyttäjälle ja selitämme oikeusperustan, jonka perusteella käsittely tehdään.

Miten keräämme henkilötietoja?

Kaikki käyttäjät

TrueLayer kerää käyttäjästä henkilötietoja:

 • sähköpostiviesteistä, kun käyttäjä ottaa yhteyttä TrueLayeriin

 • käyttäjän vieraillessa sivustossamme (evästeiden tai muiden vastaavien seurantatekniikoiden avulla)

  • katso lisätiedot jäljempänä olevasta Evästeet-osiosta

 • käyttäjän erillisellä suostumuksella: markkinointiasetukset.

Jos käyttäjä on loppukäyttäjä

TrueLayer kerää käyttäjästä henkilötietoja:

 • Kauppiailta:

  • Kauppiaan välittämät perushenkilötiedot (nimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, syntymäaika). Tämä on tarpeen, jotta voimme tarjota käyttäjälle palvelun, johon käyttäjä on nimenomaisesti suostunut.

 • Käyttäjältä:

  • Jotkut palveluistamme edellyttävät, että käyttäjä jakaa henkilötietoja suoraan TrueLayerille. Annamme käyttäjälle myös mahdollisuuden tallentaa osan tiedoista TrueLayerille maksujen käsittelyn nopeuttamiseksi.

 • Käyttäjän pankista:

  • Palvelujemme tarjoaminen edellyttää, että TrueLayer kerää käyttäjän pankista tietoja käyttäjän pankkitileistä ja tilitapahtumista sekä muita taloudellisia tietoja. On huomattava, että tietoja ei kerätä ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta.

 • Henkilöllisyydenvahvistuspalvelujen tarjoajilta:

  • Käytämme joskus ulkopuolisia tunnistetietojen tarjoajia saadaksemme lisätietoja käyttäjästä, jotta voimme tarjota palvelujamme käyttäjälle.

PalveluMitä tietojaKeneltä
Tilitietopalvelu (AIS) ja/tai henkilöllisuuden vahvistaminenTilitietoihin sisältyvät henkilötiedotPankki
Henkilötiedot, joista käyttäjä voidaan tunnistaaKauppias
Verkkopankin henkilökohtaiset kirjautumistunnukset* *vain upotetussa tunnistautumis prosessissaKäyttäjä
Maksutoimeksiantopalvelu (PIS) ja/tai PayInMeille välitetyissä tili- tai maksutilitiedoissa olevat henkilötiedotPankki
Henkilötiedot, joista käyttäjä voidaan tunnistaaKauppias
Maksuviitteeseen sisältyvät henkilötiedotKäyttäjä
Verkkopankin henkilökohtaiset kirjautumistunnukset* *vain upotetussa tunnistautumisprosessissaKäyttäjä
Signup+Henkilötiedot, joista käyttäjä voidaan tunnistaaKauppias
Pankkitilin tunnistetiedotPankki
Henkilötiedot, joista käyttäjä voidaan tunnistaaUlkopuoliset tietopalvelumme, joita käyttäjä on nimenomaisesti pyytänyt välittämään kyseisiä henkilötietoja.
PayOutsPankkitilin tunnistetiedot (henkilötiedot)Kauppias
Tallenna tiedot / Muista minut -palveluTrueLayerin käyttäjälle tarjoaman palvelun puitteissa kerätyt henkilötiedotKäyttäjä Kauppias Pankki
Loppukäyttäjäportaaliin rekisteröityminenHenkilötiedot, joista käyttäjä voidaan tunnistaaKäyttäjä

Jos edustat kauppiasta

Jos edustat kauppiasta, voimme kerätä henkilötietojasi seuraavista lähteistä:

 • sivustollamme, kun rekisteröidyt kauppiaaksi tai käytät palveluitamme

 • meille antamiesi tietojen kautta ja kolmansilta osapuolilta, joihin kuuluvat esimerkiksi Companies House ja LexisNexis (käytön alussa edellytettävää asianmukaista huolellisuutta varten sekä määräajoin). 

Kuinka kauan säilytämme henkilötietoja

Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin pidämme tarpeellisena. Kun määritämme, kuinka kauan säilytämme henkilötietoja, otamme huomioon muun muassa seuraavat tekijät:

 • sopimukseen perustuvat velvollisuutemme ja oikeutemme liittyen kyseessä oleviin henkilötietoihin (mukaan lukien käyttöehdot)

 • lakisääteiset velvoitteet tietojen säilyttämiseen tai poistamiseen tietyksi ajaksi/tietyn ajan kuluttua 

 • henkilötietojen käyttämiseen aiemmin annetun suostumuksen peruuttaminen

 • oikeutetut etumme tilanteissa, joissa sovelletaan tasapainotestausta

 • petokset ja riskienhallinta

 • mahdolliset erimielisyydet

 • asiaan liittyvien tietosuojaviranomaisten antamat ohjeet.

Henkilötietojen jakaminen

Jos käyttäjä käyttää TrueLayerin tarjoamia palveluja loppukäyttäjänä, TrueLayer välittää käyttäjän henkilötiedot kauppiaalle ja vastuu niistä siirtyy kauppiaalle. Jos haluat lisätietoja siitä, miten kauppiaasi käyttää ja hallinnoi henkilötietoja, voit tutustua kauppiaasi tietosuojaselosteeseen.

Jos olet loppukäyttäjä tai edustat kauppiasta, saatamme joutua jakamaan henkilötietojasi myös:

 • jos meillä on perusteltu syy katsoa, että meillä on velvollisuus luovuttaa tai jakaa henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi

 • käyttöehtojemme ja muiden sopimustemme täytäntöönpanon mahdollistamiseksi ja noudattamiseksi

 • TrueLayerin, kauppiaidemme tai muiden tahojen oikeuksien, omaisuuden tai turvallisuuden suojelemiseksi

 • täyttääksemme lakisääteiset velvoitteemme

 • neuvonantajillemme, kuten lakimiehille, tilintarkastajille, konsulteille tai vakuutuksenantajille

 • kumppaneille tai toimittajille, jotka käsittelevät henkilötietoja puolestamme 

  • TrueLayer suhtautuu henkilötietojen turvallisuuteen ja suojaamiseen vakavasti ja sallii tässä kuvattujen palveluntarjoajien käyttää henkilötietoja vain määritettyihin tarkoituksiin ja ohjeidemme mukaisesti

 • kolmansille osapuolille, joille voimme myydä tai siirtää tai joihin voimme yhdistää osia liiketoiminnastamme tai omaisuudestamme 

  • Jos liiketoiminnassamme tapahtuu tämänkaltainen muutos, uudet omistajat voivat käyttää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa määritetyllä tavalla

 • toiselle konsernimme yritykselle, jos tämä on tarpeen käyttäjälle tarjottavien palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi tai jos liiketoiminnan aika ajoin mahdollisesti tehtävä uudelleenjärjestely tai laajentaminen niin edellyttää.

Käyttäjän käyttämästä palvelusta riippuen henkilötietoja voidaan välittää jollekin seuraavista tahoista (vain kyseisen palvelun tarjoamista varten).

KäsittelijäPalvelun kuvausKäsittelypaikkaKäytettävät palvelut
AWSPilvipalvelun infrastruktuuritarjoajaYhdistynyt kuningaskuntaKaikki palvelut
ZendeskZendesk toimittaa tapaushallinta- ja keskustelujärjestelmän, jota TrueLayer käyttää viestintään käyttäjien kanssa.IrlantiKaikki palvelut
PonticaPonticaa käytetään loppukäyttäjien lähettämien kysymysten ja valitusten kiireellisyysluokitteluun.IrlantiKaikki palvelut
Auth0Auth0 tarjoaa käyttäjien todennus- ja valtuutuspalvelut.Yhdistynyt kuningaskuntaKaikki palvelut
Salv Technologies OÜTapahtumienvalvontapalvelujen tarjoaja.SaksaKaikki maksutuotteet
MoodysTapahtumienvalvontapalvelujen tarjoaja.BelgiaKaikki maksutuotteet
AS LHV PankLHV on kumppanipankkimme EU:n laajuisissa SEPA CT-, SEPA INST- ja Target2-maksuissa.ViroPayIn ja PayOut (EU)
Form3Form3 on tekninen palveluntarjoajamme, joka mahdollistaa viestintämme SEPA- ja Target-maksujärjestelmien kanssa. (EU:n alue)Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskuntaPayIn ja PayOut (EU)
ClearBankClearBank on TrueLayerin pankkikumppani, joka mahdollistaa TrueLayerille Faster Payments-, CHAPS- ja BACS-maksujärjestelmien käytön Yhdistyneiden kuningaskuntien alueella.Yhdistynyt kuningaskuntaPayIns ja PayOuts (Yhdistynyt kuningaskunta)
SignicatSignicat on Signup+-tuotteemme tietopalvelujen tarjoaja.Norja, Irlanti ja TanskaSignup+
TwilioTwilio lähettää kertakäyttösalasanan (OTP l. one time password) varmentaakseen henkilöllisyytesi.IrlantiMuista minut / Tallenna tiedot
GB Group PlcTapahtumienvalvontapalvelujen tarjoaja.Yhdistynyt kuningaskuntaKaikki maksutuotteet

Henkilötietojen kansainvälinen siirtäminen

Käyttäjältä kerättyjä tietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai tallenneta Euroopan talousalueen (ETA) tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle. Varmistamme kohtuullisin turvatoimin, että henkilötiedot käsitellään turvallisesti ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

Henkilötietoja siirretään Euroopan talousalueen tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle vain seuraavissa tapauksissa:

 • käyttäjä on antanut siirrolle etukäteen kirjallisen valtuutuksensa; tai

 • asiasta on olemassa asianmukainen siirtosopimus tai muu hyväksytty siirtomekanismi, kuten mallisopimuslausekkeet tai Euroopan komission tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös.

Ota yhteyttä, jos haluat lisätietoja siitä, miten varmistamme riittävän suojan Euroopan talousalueen tai Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopuolelle siirrettäville henkilötiedoille.

Evästeet

Kun käyttäjä selaa sivustoa, käyttää TrueLayerin palveluita tai vierailee verkkosivustoilla tai sovelluksissa, jotka tarjoavat TrueLayerin palveluita, TrueLayer saa automaattisesti tietoonsa käyttäjän tietokoneen Internet-osoitteen (IP-osoite). TrueLayer voi lisäksi kerätä tietoja siitä, miten käyttäjä on vuorovaikutuksessa TrueLayerin sivuston tai palvelujen kanssa evästeiden ja muiden vastaavien seurantatekniikoiden avulla (näitä kutsutaan yhteisesti evästeiksi). Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen tai tietokoneen kiintolevylle.

TrueLayer käyttää evästeitä erottaakseen käyttäjän muista sivustomme ja/tai palveluidemme käyttäjistä. Evästeet auttavat meitä muistamaan käyttäjien käyttötavat. Kun vierailet sivustossamme ja/tai käytät palveluitamme, voimme evästeiden avulla seurata, kuinka monta kertaa olet vieraillut sivustossamme, kuinka kauan olet vieraillut sivustossamme ja mitä olet tehnyt ollessasi sivustossamme ja/tai käyttäessäsi palveluitamme.

Näillä tekniikoilla kerätyt tiedot auttavat meitä varmistamaan, että voimme:

 • tarjota palveluitamme käyttäjille ja kehittää niitä jatkuvasti 

 • parantaa sivustomme käyttökokemusta

 • ymmärtää paremmin, miten sivustoamme käytetään

 • auttaa kauppiaitamme ymmärtämään paremmin alustansa käyttöä ja 

 • auttaa kauppiaitamme parantamaan asiakaskokemusta.

Mitään käyttämistämme evästeistä ei käytetä tunnistamaan käyttäjiä henkilöinä. Evästeillä kerätään yleensä nimettömiä tunnisteita, jotka liittyvät käyttäjän laitteeseen tai selaimeen, viittaavan sivuston URL-osoitteisiin, kellonaikaan tai käyttötietoihin. Käyttäjän pankkitietoja ei koskaan tallenneta evästeisiin.

Evästeet voivat olla TrueLayerin asettamia ensimmäisen osapuolen evästeitä tai kolmansien osapuolten evästeitä, joita kolmannet osapuolet voivat asettaa käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen, kun käyttäjä vierailee TrueLayerin sivustossa tai käyttää TrueLayerin palveluja.

TrueLayer tallentaa muita kuin välttämättömiä evästeitä käyttäjän tietokoneeseen tai laitteeseen vain, jos käyttäjä on antanut siihen etukäteisen suostumuksensa. Jos käyttäjä päättää hyväksyä muiden kuin välttämättömien evästeiden käytön, käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa evästeisiin milloin tahansa.

Käytämme seuraavia evästetyyppejä:

 • Välttämättömät evästeet:

  • Nämä evästeet ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnan kannalta eikä niitä voi poistaa käytöstä TrueLayerin järjestelmissä. Niitä asetetaan yleensä vain vastauksena käyttäjän tekemiin palvelupyyntöä vastaaviin toimiin, kuten tietosuoja-asetusten asettamiseen, sisäänkirjautumiseen tai lomakkeiden täyttämiseen. Voit asettaa selaimesi estämään myös nämä evästeet tai varoittamaan niistä, mutta tällöin sivuston kaikki osat eivät toimi. Evästeisiin ei tallenneta henkilökohtaisia tunnistetietoja.

 • Toiminnalliset evästeet:

  • Näiden evästeiden avulla verkkosivusto voi tarjota parempia toimintoja ja käyttäjäkohtaisia mukautusominaisuuksia. Ne voivat olla TrueLayerin tai sellaisten kolmannen osapuolen palveluntarjoajien asettamia, joiden palveluita olemme lisänneet sivuillemme. Jos et salli toiminnallisia evästeitä, jotkin tai kaikki näistä palveluista eivät ehkä toimi oikein.

 • Kohdistusevästeet:

  • Mainontakumppanimme voivat asettaa kohdistusevästeitä sivustomme kautta. Mainontakumppanimme voivat käyttää niitä luodakseen profiilin mielenkiintosi kohteista ja näyttääkseen sinulle niiden mukaisia mainoksia muilla sivustoilla. Evästeisiin ei tallenneta suoraan henkilökohtaisia tietoja. Tallennettavat tiedot perustuvat selaimesi ja internet-laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Jos et salli kohdistusevästeitä, näet vähemmän kohdennettua mainontaa.

 • Suorituskykyevästeet:

  • Näiden evästeiden avulla voimme laskea käynnit ja liikennelähteet, jotta voimme mitata ja parantaa sivustomme suorituskykyä. Tietojen avulla voimme selvittää, mitkä sivut ovat suosituimpia ja mitkä vähiten käytettyjä, sekä seurata, miten kävijät liikkuvat sivustolla. Kaikki näillä evästeillä kerätyt tiedot koostetaan yhteen, minkä ansiosta ne ovat anonyymejä. Jos et salli kohdistusevästeitä, emme tiedä, milloin olet vieraillut sivustollamme, emmekä pysty seuraamaan sen suorituskykyä.

Evästeiden hallinta

Sivuston ensimmäisen latauksen yhteydessä käytetään ainoastaan välttämättömiä evästeitä. Muut evästetyypit eivät ole välttämättömiä, minkä vuoksi TrueLayer tarvitsee niiden käyttöönottoon käyttäjän etukäteen antaman suostumuksen. Muut kuin välttämättömät evästeet auttavat tekemään sivuston käyttökokemuksesta parhaan mahdollisen.

Pyydämme käyttäjän ennakkosuostumusta muiden kuin välttämättömien evästeiden käyttöön evästebannerin kautta. Voit muuttaa evästeasetuksiasi ja peruuttaa suostumuksesi muuttamalla asetusta evästebannerin kautta.

Voit myös asettaa selaimesi poistamaan evästeet käytöstä, mutta tämä toiminto voi estää myös välttämättömät evästeemme ja estää sivustoamme toimimasta kunnolla, jolloin et ehkä pysty täysin hyödyntämään kaikkia sivuston ominaisuuksia ja palveluita.

Käyttäjän oikeudet

Sovellettavan lain mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet, joita voit käyttää suorittamaamme henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa.

 • Oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja, ja jos käsittelemme, oikeus pyytää kopion kyseisistä henkilötiedoista.

 • Oikeus pyytää meitä lopettamaan henkilötietojen käsittelyn ja erityisesti lopettamaan henkilötietojesi käytön suoramarkkinointitarkoituksiin.

 • Oikeus pyytää, että rajoitamme henkilötietojesi käyttöä tietyissä olosuhteissa.

 • Oikeus pyytää, että korjaamme tai päivitämme henkilötietosi, jotka ovat virheellisiä, puutteellisia tai vanhentuneita.

 • Oikeus pyytää, että poistamme kaikki sinusta säilyttämämme henkilötiedot, jos meillä ei ole oikeutettua syytä jatkaa niiden käsittelyä.

 • Jos henkilötietojesi käsittely perustuu aiemmin antamaasi suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

 • Oikeus pyytää, että siirrämme henkilötietojasi toiselle yritykselle, jos se on teknisesti mahdollista.

Jos haluat käyttää edellä mainittuja oikeuksia, voit lähettää tietopyynnön sähköpostitse osoitteeseen [email protected]. Sisällytä viestiin seuraavat tiedot:

 • nimesi

 • osoitteesi

 • kauppiaasi tiedot ja

 • ajanjakso, jolta haluat tietoja.

Emme välttämättä pysty poistamaan tai korjaamaan tietojasi pyynnön mukaisesti, mikäli tiedot eivät ole TrueLayerin hallinnassa (kuten tilitiedot, jolloin välitämme pyyntösi tiliä hallinnoivalle taholle [ASPSP]) tai jos tietojen säilyttämiseen liittyy lakisääteisiä vaatimuksia.

Tähän tietosuojaselosteeseen tehtävät muutokset

Kaikki muutokset, joita teemme tietosuojaselosteeseemme tulevaisuudessa, julkaistaan tällä sivulla ja niistä ilmoitetaan käyttäjälle tarvittaessa sähköpostitse. Tarkista säännöllisesti, onko tietosuojaselosteeseen tehty päivityksiä tai muutoksia.

Kysymykset ja yhteystiedot

Jos haluat tarkastella, korjata, muuttaa tai poistaa henkilötietojasi tai jos haluat lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi, voit ottaa meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected]

Valituksen tekeminen 

Jos olet tyytymätön tarjoamaamme palveluun, sinulla on oikeus tehdä valitus meille osoitteeseen [email protected] ja/tai tehdä virallinen valitus tietosuojavaltuutetulle tai asuinmaasi tietosuojavalvontaviranomaiselle.