Polityka prywatności

1 September 2023

Informacja przeglądowa

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe użytkownika podczas świadczenia Usług na jego rzecz.

Przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony internetowej, konsoli lub innych aplikacji internetowych (łącznie „Strona Internetowa”) lub którejkolwiek z naszych Usług zapraszamy do starannego zapoznania się z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności. Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące treści, zapraszamy do kontaktu pod adresem [email protected].

TrueLayer (Ireland) Limited („TrueLayer”) (nr wpisu do rejestru 671615) z siedzibą pod adresem 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlandia jest administratorem danych dla celów niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności.

W niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności TrueLayer będzie dalej określana mianem „my”, „nas” lub „nasz”. 

W zależności od kontekstu „użytkownik” oznacza odwiedzającego naszą Stronę Internetową, przedstawiciela jednego ze współpracujących Placówek Handlowych lub Użytkownika Końcowego jednej z naszych Usług.

Nasze Usługi

Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym, dostawca strony internetowej lub aplikacji, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług (Placówka Handlowa) przekierowuje użytkownika do korzystania z naszych Usług. 

Obecnie świadczymy następujące Usługi (bardziej szczegółowo omówione w naszych Warunkach Świadczenia Usług):

 • Usługi Informacji o Rachunku (AIS)

 • Usługi Inicjowania Płatności (PIS)

 • Usługi Weryfikacyjne

 • Usługa Rejestracji+

 • Wpłaty

 • Wypłaty

 • Zapamiętaj mnie

Jakie dane osobowe zbieramy?

Poniższa tabela wyszczególnia dane osobowe, które gromadzimy, przetwarzamy i w niektórych przypadkach przechowujemy podczas korzystania z naszych Usług przez użytkownika.

Dane osobowe, które zbieramy o użytkowniku i jak je wykorzystujemyJaki rodzaj danych osobowych wykorzystujemy?Cel przetwarzaniaJaka jest nasza podstawa prawna przetwarzania danych?
Jeśli użytkownik reprezentuje Placówkę Handlową współpracującą z TrueLayerJego imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer, nazwa użytkownika, identyfikator klienta i dane logowania po rejestracji jako użytkownik.Aby umożliwić nam rejestrację użytkownika i świadczenie naszych Usług.Wykonanie umowy z użytkownikiem
Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika i dane logowania, które użytkownik nam podaje po rejestracji jako użytkownik.Przekazywanie użytkownikowi aktualnych informacji na temat naszej działalności, Usług i produktów; rejestrowanie preferencji marketingowych oraz wszelkich opinii lub odpowiedzi użytkownika w celu ulepszania naszych UsługZa zgodą użytkownika
Imię i nazwisko, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, dokument tożsamości ze zdjęciem użytkownika oraz wszelkie informacje dotyczące karalności.Realizacja wszelkich analiz due diligence, do których jesteśmy zobowiązani, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych UsługPrzestrzeganie naszych zobowiązań prawnych (w tym wymogów regulacyjnych, którym podlegamy)
Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym któregokolwiek z naszych produktówImię i nazwisko, adres, dokument tożsamości ze zdjęciem użytkownika oraz wszelkie informacje o karalności.Realizacja wszelkich analiz due diligence, do których jesteśmy zobowiązani, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszych UsługPrzestrzeganie naszych zobowiązań prawnych (w tym wymogów regulacyjnych, którym podlegamy)
Imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika i dane logowania, które użytkownik nam podaje po rejestracji jako użytkownik za pośrednictwem portalu lub konsoli TrueLayer.Świadczenie naszych Usług na rzecz użytkownika oraz udostępnianie informacji, które posiadamy na temat użytkownikaZa zgodą użytkownika
Imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer rachunku i kod rozliczeniowy użytkownika Rejestracja korzystania z naszych Usług, świadczenie Usług na rzecz użytkownika i/lub współpracujących z nami Placówek Handlowych, ulepszanie naszych Usług i umożliwianie identyfikacji użytkownika do celów raportowania, zgodności i obsługi klienta.Przestrzeganie naszych zobowiązań prawnych (w tym wymogów regulacyjnych) i tam, gdzie jest to konieczne dla naszego uzasadnionego interesu zapewnienie, że możemy świadczyć Usługi na rzecz użytkownika i współpracujących Placówek Handlowych oraz stale ulepszać nasze Usługi
Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym korzystającym z naszych usług AIS lub Usługi WeryfikacyjnychWszelkie dane osobowe zawarte w informacjach o rachunku, na dostęp do których użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody w naszych Warunkach Świadczenia Usług, w tym rachunek bankowy, saldo i szczegóły transakcji użytkownika Realizacja naszych Usług na rzecz użytkownika i/lub współpracujących Placówek Handlowych oraz ulepszanie naszych Usług Konieczne dla naszego uzasadnionego interesu jest zapewnienie, że możemy świadczyć Usługi na rzecz użytkownika i współpracujących Placówek Handlowych oraz stale ulepszać nasze Usługi
Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym korzystającym z usług PISWszelkie dane osobowe, które użytkownik nam przekazuje, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, dane logowania i wszelkie dane referencyjne płatności, które użytkownik podaje.Realizacja naszych Usług na rzecz użytkownika i/lub współpracujących Placówek Handlowych oraz ulepszanie naszych UsługKonieczne dla naszego uzasadnionego interesu jest zapewnienie, że możemy świadczyć Usługi na rzecz użytkownika i współpracujących Placówek Handlowych oraz stale ulepszać nasze Usługi
Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym, którego bank stosuje proces uwierzytelnienia „Embedded Flow” zgodnie z opisem w Warunkach Świadczenia UsługSpersonalizowane poświadczenia bezpieczeństwa bankowości internetowej użytkownikaRealizacja naszych Usług na rzecz użytkownikaWykonanie umowy z użytkownikiem
Jeśli użytkownik otrzymuje płatność od Placówki HandlowejImię i nazwisko, dane rachunku (numer rachunku, kod rozliczeniowy i/lub IBAN), data urodzenia i adres pocztowy użytkownikaRealizacja naszych Usług na rzecz użytkownika i/lub współpracujących Placówek Handlowych, w tym przetwarzanie Wypłat na rzecz użytkownika.Konieczne dla naszego uzasadnionego interesu jest zapewnienie, że możemy świadczyć Usługi na rzecz użytkownika i współpracujących Placówek Handlowych oraz stale ulepszać nasze Usługi
Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym korzystającym z Usługi Rejestracji+Imię i nazwisko, adres pocztowy, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku, kod rozliczeniowy i/lub numer dokumentu tożsamości użytkownikaRealizacja naszych Usług na rzecz użytkownika i/lub współpracujących Placówek Handlowych oraz ulepszanie naszych UsługKonieczne dla naszego uzasadnionego interesu jest zapewnienie, że możemy świadczyć Usługi na rzecz użytkownika i współpracujących Placówek Handlowych oraz stale ulepszać nasze Usługi
Jeśli użytkownik zdecyduje się przechowywać u nas swoje dane do przyszłych płatności (Zapamiętaj mnie/Zapisz szczegóły)Wszelkie dane osobowe, które użytkownik zdecydował się u nas przechowywaćRealizacja naszych Usług na rzecz użytkownika i/lub współpracujących Placówek Handlowych oraz ulepszanie naszych UsługWykonanie umowy z użytkownikiem
Jeśli użytkownik jest gościem naszej Strony InternetowejImię i nazwisko, adres e-mail i wszelkie inne dane osobowe użytkownika, które nam przekazuje (takie jak wszelkie opinie)Przekazywanie użytkownikowi aktualnych informacji na temat naszej działalności, Usług i produktów; rejestrowanie preferencji marketingowych oraz wszelkich opinii lub odpowiedzi użytkownika w celu ulepszania naszych Usług.Za zgodą użytkownika
Wszelkie dane osobowe, które zbieramy w ramach ustawień plików cookie, a mianowicie identyfikatory online (takie jak identyfikator pliku cookie, adres IP, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja użytkownika)Umożliwienie nam prowadzenia naszej Strony Internetowej i zapewnienie, że świadczenie Usług przez nas za pośrednictwem naszej strony internetowej przebiega tak płynnie, jak to możliweZa zgodą użytkownika

Ważne: Zanim zaczniemy przetwarzać dane osobowe użytkownika dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w powyższym celu, ustalamy, czy takie przetwarzanie jest konieczne i starannie rozważamy wpływ naszych działań związanych z przetwarzaniem na podstawowe prawa i swobody użytkownika. Podsumowując, ustaliliśmy, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla naszych prawnie uzasadnionych interesów i że przetwarzanie, którego dokonujemy, nie wpływa negatywnie na powyższe prawa i swobody.

Będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie dla celów, dla których je zbieramy (jak wskazano w niniejszym punkcie), chyba że uznamy, że musimy je wykorzystywać z innego powodu, a taki powód jest zgodny z pierwotnym celem. Jeśli będziemy zmuszeni wykorzystać dane osobowe użytkownika w niepowiązanym celu, powiadomimy użytkownika i podamy podstawę prawną, która pozwala nam to uczynić.

W jaki sposób pozyskujemy dane osobowe użytkownika?

Wszyscy

Będziemy pozyskiwać dane osobowe użytkownika:

 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy użytkownik się z nami komunikuje.

 • Kiedy użytkownik odwiedza naszą Stronę Internetową za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia

  • Aby uzyskać więcej informacji, zob. „Pliki cookie” poniżej

 • Gdy użytkownik udzieli nam zgody, preferencje marketingowe użytkownika.

Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym

Będziemy pozyskiwać dane osobowe użytkownika:

 • Od Placówek Handlowych

  • Podstawowe informacje dotyczące tożsamości (imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, data urodzenia) zostaną nam przekazane przez Placówkę Handlową. Jest to wymagane, abyśmy mogli świadczyć na rzecz użytkownika Usługę, na którą wyraźnie udzielił zgody.

 • Od użytkownika

  • Niektóre z naszych Usług wymagają bezpośredniego udostępnienia nam danych osobowych. Dajemy użytkownikowi również możliwość przechowywania niektórych z tych informacji u nas, aby przyspieszyć ewentualne przyszłe płatności.

 • Od banku użytkownika

  • Świadczenie przez nas Usług wymaga gromadzenia informacji z banku użytkownika dotyczących rachunków bankowych, transakcji na rachunku i innych informacji finansowych. Zastrzega się, że nie gromadzimy tego typu informacji bez wyraźnej zgody użytkownika.

 • Od dostawców tożsamości

  • Czasami będziemy korzystać z zewnętrznych dostawców tożsamości w celu uzyskania dalszych informacji o użytkowniku w celu świadczenia naszych Usług.

UsługaJakie daneOd kogo
Usługi AIS i/lub Usługi Weryfikacyjnedane osobowe w Informacjach o Rachunkubank użytkownika
dane osobowe identyfikujące użytkownikaPlacówka Handlowa
Spersonalizowane poświadczenia bezpieczeństwa bankowości internetowej* * tylko wbudowany proces użytkownik
Usługi PiS i/lub Wpłaty dane osobowe w Informacjach o Rachunku lub udostępnionych nam szczegółach rachunku płatniczegobank użytkownika
dane osobowe identyfikujące użytkownikaPlacówka Handlowa
dane osobowe zawarte w danych referencyjnych płatnościużytkownik
Spersonalizowane poświadczenia bezpieczeństwa bankowości internetowej* * tylko wbudowany proces użytkownik
Usługa Rejestracji+dane osobowe identyfikujące użytkownikaPlacówka Handlowa
dane osobowe identyfikujące rachunek bankowy użytkownikabank użytkownika
dane osobowe identyfikujące użytkownikanasz zewnętrzny dostawca danych, któremu użytkownik wyraźnie polecił podać takie dane osobowe
Wypłatydane osobowe identyfikujące rachunek bankowy użytkownikaPlacówka Handlowa
Zapisz szczegóły/Zapamiętaj mniedane osobowe gromadzone w ramach świadczonej przez nas Usługiużytkownik, Placówka Handlowa, bank użytkownika
Rejestracja w portalu Użytkownika Końcowegodane osobowe identyfikujące użytkownikaużytkownik

Jeśli użytkownik reprezentuje Placówkę Handlową

Jeśli użytkownik reprezentuje Placówkę Handlową, możemy gromadzić jego dane osobowe z następujących źródeł:

 • za pośrednictwem naszej Strony Internetowej, gdy rejestruje się jako Placówka Handlowa lub korzysta z naszych Usług

 • poprzez informacje, które użytkownik nam przekazuje i ze źródeł zewnętrznych, takich jak Companies House i LexisNexis, w celu przeprowadzenia analiz due diligence podczas początkowej rejestracji i późniejszych weryfikacji. 

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej, niż uznamy to za konieczne. Decydując o tym, jak długo przechowywać dane osobowe, bierzemy pod uwagę takie czynniki, jak:

 • nasze zobowiązania i prawa umowne w odniesieniu do danych osobowych (w tym Warunki Świadczenia Usług)

 • obowiązek(-ki) prawny(-e) do zachowywania danych lub usuwania danych przez/po upływie określonego czasu 

 • czy polegaliśmy na zgodzie użytkownika na wykorzystanie danych osobowych, jednak od tego czasu użytkownik wycofał swoją zgodę

 • nasze uzasadnione interesy, w przypadku gdy przeprowadzaliśmy testy bilansujące;

 • oszustwa i zarządzanie ryzykiem

 • (potencjalne) spory

 • wytyczne wydawane przez odpowiednie organy ochrony danych.

Udostępnianie danych osobowych użytkownika

Korzystanie z naszych Usług jako Użytkownik Końcowy oznacza, że udostępniamy dane osobowe użytkownika Placówce Handlowej, która będzie wówczas za nie odpowiedzialna. Użytkownik może zapoznać się z informacją o ochronie prywatności Placówki Handlowej, aby dowiedzieć się, w jaki sposób wykorzystuje ona jego dane osobowe i jak nimi zarządza.

Jeśli użytkownik jest Użytkownikiem Końcowym lub reprezentuje Placówkę Handlową, możemy również udostępniać jego dane osobowe:

 • jeśli w uzasadniony sposób uznamy, że jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika w celu wywiązania się z jakiegokolwiek obowiązku prawnego

 • jeśli musimy egzekwować lub stosować nasze Warunki Świadczenia Usług i inne umowy

 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa TrueLayer, współpracujących Placówek Handlowych bądź innych podmiotów

 • w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych

 • naszym profesjonalnym doradcom, takim jak prawnicy, audytorzy, konsultanci lub ubezpieczyciele

 • partnerom lub dostawcom, którzy przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu. 

  • Poważnie traktujemy bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych użytkownika i zezwalamy takim dostawcom na wykorzystywanie danych osobowych użytkownika wyłącznie do określonych celów i zgodnie z naszymi instrukcjami

 • osobom trzecim, na rzecz których możemy sprzedawać, przenosić lub łączyć części naszej działalności lub aktywów. 

  • Jeśli taka zmiana dotyczy naszej działalności, nowi właściciele mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności

 • innej spółce z naszej grupy, jeśli jest to konieczne do zapewnienia ciągłości świadczenia Usług na rzecz użytkownika lub w celu odzwierciedlenia jakiejkolwiek reorganizacji lub rozbudowy przedsiębiorstwa, w którą możemy się od czasu do czasu angażować

W zależności od Usługi, z której użytkownik korzysta, jego dane osobowe mogą być udostępniane jednemu z poniższych podmiotów wyłącznie w celu świadczenia tej Usługi.

Podmiot przetwarzającyOpis usługiLokalizacja przetwarzaniaJakie usługi?
AWSInfrastruktura chmury Placówka HandlowaWielka BrytaniaWszystkie Usługi
ZendeskZendesk dostarcza system obsługi zgłoszeń i czatu używany do komunikacji z użytkownikiemIrlandiaWszystkie Usługi
PonticaPontica służy do kategoryzacji pytań oraz reklamacji przychodzących od użytkowników końcowychIrlandiaWszystkie Usługi
Auth0Auth0 zapewnia usługi uwierzytelniania i autoryzacji użytkownikówWielka BrytaniaWszystkie Usługi
Salv Technologies OÜ Świadczenie Usług monitoringu transakcjiNiemcyWszystkie produkty związane z płatnościami
MoodysŚwiadczenie Usług monitoringu transakcjiBelgiaWszystkie produkty związane z płatnościami
AS LHV PankLHV jest naszym bankiem partnerskim dla celów transakcji SEPA CT, SEPA Inst i Target2 obejmujących UE EstoniaWpłaty i Wypłaty w UE
Form 3Form3 to nasz dostawca usług technicznych, który ułatwia komunikację ze schematami płatności SEPA i TARGET. Obejmuje UE Irlandia i Wielka BrytaniaWpłaty i Wypłaty w UE
ClearBankClearBank jest naszym bankiem partnerskim i zapewnia TrueLayer możliwość realizacji płatności w ramach schematów Faster Payments, CHAPS i BACS obejmujących Wielką Brytanię Wielka BrytaniaWpłaty i Wypłaty w Wielkiej Brytanii
SignicatSignicat jest naszym dostawcą danych dla celów naszego produktu Rejestracja+Norwegia, Irlandia i DaniaUsługa Rejestracji+
TwilioTwilio wysyła jednorazowe hasła (OTP) w celu uwierzytelnienia UżytkownikaIrlandiaZapamiętaj mnie / Zapisz dane
GB Group PlcŚwiadczenie Usług monitoringu transakcjiWielka BrytaniaWszystkie produkty związane z płatnościami

Przekazywanie danych osobowych użytkownika za granicę

Dane, które zbieramy od użytkownika, zasadniczo nie będą przekazywane ani przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”) ani Wielką Brytanią. Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że dane osobowe użytkownika są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Informacją o Ochronie Prywatności.

Jednocześnie jednak za każdym razem, gdy będziemy przekazywać dane osobowe użytkownika poza EOG lub Wielką Brytanię, będziemy robić to tylko wtedy, gdy:

 • użytkownik udzielił uprzedniej pisemnej zgody; lub

 • istnieje odpowiednia umowa o przekazywaniu danych lub inny zatwierdzony mechanizm przekazywania danych, taki jak standardowe klauzule umowne lub decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony.

Użytkownika zachęca się do kontaktu z nami, jeśli chce uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zapewniamy odpowiednią ochronę wszelkich danych osobowych przekazywanych z EOG lub Wielkiej Brytanii.

Pliki cookie

Podczas przeglądania Strony Internetowej, korzystania z naszych Usług lub odwiedzania stron internetowych lub aplikacji, które oferują nasze Usługi, automatycznie otrzymujemy adres protokołu internetowego (IP) komputera użytkownika. Możemy zbierać dane o tym, w jaki sposób użytkownik wchodzi w interakcje z naszą Stroną Internetową lub Usługami za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia (dalej zwanych łącznie Plikami Cookie). Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest przechowywany w przeglądarce lub na dysku twardym komputera.

Używamy Plików Cookie, aby odróżnić użytkownika od innych użytkowników naszej Strony Internetowej i/lub Usług. Pomaga nam to zapamiętywać preferencje użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza naszą Stronę Internetową i/lub korzysta z naszych Usług, Pliki Cookie pozwalają nam śledzić, ile razy użytkownik nas odwiedzał, jak długo u nas pozostawał i co robił, gdy był na naszej Stronie Internetowej i/lub korzystał z naszych Usług.
Informacje gromadzone za pomocą tych technologii pomagają nam:

 • świadczyć na rzecz użytkownika i stale ulepszać nasze Usługi; 

 • poprawiać doświadczenia i wrażenia użytkownika związane z naszą Stroną Internetową;

 • lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza Strona Internetowa jest wykorzystywana;

 • pomóc współpracującym Placówkom Handlowym lepiej zrozumieć sposoby korzystania z ich platformy; oraz 

 • pomóc współpracującym Placówkom Handlowym poprawić jakość obsługi klienta.

Żadne z wykorzystywanych przez nas Plików Cookie nie są używane do identyfikacji użytkownika jako osoby fizycznej. Zazwyczaj zbierają one anonimowe identyfikatory związane z urządzeniem, przeglądarką, adresami URL witryn odsyłających, czasem lub informacjami o użytkowaniu. Pliki Cookie nigdy nie przechowują żadnych danych bankowych użytkownika.

Pliki cookie mogą być „własnymi” plikami cookie ustawionymi przez nas, lub „zewnętrznymi” plikami cookie umieszczonymi na komputerze/urządzeniu użytkownika przez zewnętrzny podmiot podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej lub korzystania z naszych Usług.

Będziemy stosować Pliki Cookie inne niż bezwzględnie konieczne Pliki Cookie na komputerze/urządzeniu użytkownika tylko wtedy, gdy uzyskamy na to uprzednią zgodę użytkownika. Jeśli użytkownik zdecyduje się wyrazić zgodę na korzystanie przez nas z Plików Cookie innych niż bezwzględnie konieczne Pliki Cookie, może wycofać zgodę na takie Pliki Cookie w dowolnym momencie.

Korzystamy z następujących typów Plików Cookie:

 • Bezwzględnie konieczne Pliki Cookie

  • Takie Pliki Cookie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podjęte przez użytkownika, takie jak żądanie udostępnienia usługi, preferencje dotyczące ustawień prywatności, logowanie lub wypełnianie formularzy. Użytkownik może ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała lub ostrzegała o takich Plikach Cookie, jednak niektóre części strony internetowej nie będą wtedy działać. Takie Pliki Cookie nie przechowują żadnych danych osobowych.

 • Funkcjonalne Pliki Cookie

  • Takie Pliki Cookie umożliwiają stronie internetowej zwiększenie funkcjonalności i personalizację. Mogą być one ustawiane przez nas lub przez dostawców zewnętrznych, których usługi dodaliśmy do naszych stron. W przypadku, gdy użytkownik nie zezwoli na wykorzystanie takich Plików Cookie, niektóre lub wszystkie z powyższych usług mogą działać nieprawidłowo.

 • Pliki Cookie do targetowania

  • Takie Pliki Cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą być wykorzystywane przez takie firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach. Nie przechowują bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikalnej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli użytkownik nie zezwoli na takie Pliki Cookie, będzie otrzymywać mniej ukierunkowanych reklam.

 • Wydajnościowe Pliki Cookie

  • Takie Pliki Cookie umożliwiają prowadzenie pomiaru odwiedzin na stronie internetowej oraz zidentyfikowanie ich źródła, dzięki czemu możemy mierzyć i zwiększać wydajność naszej strony internetowej. Pomagają nam dowiedzieć się, które strony są najbardziej, a które najmniej popularne i zobaczyć, jak użytkownicy poruszają się po stronie internetowej. Wszystkie informacje zbierane przez Pliki Cookie podlegają agregacji, w rezultacie czego są całkowicie anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na takie Pliki Cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy użytkownik odwiedził naszą stronę i nie będziemy mogli monitorować jej działania.

Zarządzanie Plikami Cookie

Stosujemy wyłącznie bezwzględnie konieczne Pliki Cookie po pierwszym załadowaniu naszej Strony Internetowej. Wszystkie inne rodzaje Plików Cookie nie są bezwzględnie konieczne, dlatego potrzebujemy uprzedniej zgody użytkownika na ich wdrożenie. Wszelkie Pliki Cookie inne niż bezwzględnie konieczne Pliki Cookie pomagają zwiększyć komfort korzystania z naszej Witryny.

Prosimy o uprzednią zgodę na korzystanie z Plików Cookie innych niż bezwzględnie konieczne Pliki Cookie za pośrednictwem naszego banera Plików Cookie. Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące Plików Cookie i wycofać zgodę, zmieniając ustawienia za pośrednictwem naszego banera Plików Cookie.

Użytkownik może również ustawić przeglądarkę tak, aby wyłączała Pliki Cookie, jednak działanie to może zablokować nasze bezwzględnie konieczne Pliki Cookie i uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie naszej Strony Internetowej, w następstwie czego użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji i usług Strony Internetowej.

Prawa użytkownika

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownikowi przysługują następujące prawa, z których może korzystać w odniesieniu do jego danych osobowych, które przetwarzamy.

 • Prawo do zażądania potwierdzenia, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe dotyczące użytkownika, a jeśli tak, do żądania kopii takich danych osobowych

 • Prawo do żądania od nas zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a w szczególności zaprzestania wykorzystywania danych osobowych użytkownika do jakichkolwiek celów marketingu bezpośredniego

 • Prawo do żądania, abyśmy w określonych okolicznościach ograniczyli wykorzystanie danych osobowych użytkownika

 • Prawo do żądania sprostowania lub aktualizacji danych osobowych użytkownika, które są niedokładne, niekompletne lub nieaktualne

 • Prawo do żądania usunięcia wszelkich danych osobowych, które posiadamy na temat użytkownika w przypadku, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy nadal je przetwarzali

 • Jeżeli przetwarzanie danych osobowych użytkownika odbywa się na podstawie wcześniej udzielonej zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

 • Prawo do żądania przekazania danych osobowych użytkownika innemu podmiotowi, jeśli jest to technicznie wykonalne

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, użytkownik może wysłać do nas wiadomość e-mail na adres [email protected], aby złożyć wniosek o dostęp do swoich danych, wyszczególniając:

 • imię i nazwisko;

 • adres;

 • szczegółowe dane współpracującej Placówki Handlowej; oraz

 • okres danych, do których użytkownik chce uzyskać dostęp.

Nie zawsze możemy być w stanie usunąć lub poprawić dane użytkownika na żądanie, jeśli nie są one pod naszą kontrolą (na przykład w przypadku Informacji o Rachunku, w którym to przypadku przekażemy żądanie do ASPSP) lub jeśli podlegamy wymogom prawnym dotyczącym przechowywania danych.

Zmiany w niniejszej Informacji o Ochronie Prywatności

Wszelkie zmiany, które wprowadzimy do naszej Informacji o Ochronie Prywatności w przyszłości, zostaną opublikowane na tej stronie oraz, w stosownych przypadkach, przesłane użytkownikowi pocztą elektroniczną. Zachęca się użytkownika, żeby często tu wracał, aby zobaczyć aktualizacje lub zmiany w naszej Informacji o Ochronie Prywatności.

Pytania i dane kontaktowe

Jeśli użytkownik chce uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć wszelkie dane osobowe, które posiadamy na jego temat, lub po prostu chce uzyskać więcej informacji o tym, jak przetwarzamy jego dane osobowe, może skontaktować się z nami pod adresem [email protected]

Składanie reklamacji 

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony ze świadczonej przez nas usługi, ma prawo złożyć reklamację na adres [email protected] i/lub złożyć formalną skargę do Komisji Ochrony Danych lub odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania użytkownika.