Privacyverklaring

1 September 2023

Overzicht

Deze Privacyverklaring legt uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, verwerken en beschermen wanneer wij u onze Diensten verstrekken.

Lees deze Privacyverklaring zorgvuldig door voordat u onze website, console of andere webapplicaties (gezamenlijk de "Site") of een van onze Diensten gebruikt. Voor vragen of linlichtingen over de inhoud, vragen wij u een e-mail te sturen naar [email protected].

TrueLayer (Ireland) Limited ("TrueLayer") (ondernemingsnummer 671615), met maatschappelijke zetel te 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ierland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de doeleinden van deze Privacyverklaring.

In deze Privacyverklaring, wordt TrueLayer aangeduid als "wij", "we", "ons", of "onze". 

Afhankelijk van de context, betekent "u" een bezoeker van onze Site, een vertegenwoordiger van een van onze Merchants of de Eindgebruiker van een van onze Diensten.

Onze diensten

Als u een Eindgebruiker bent, zal de aanbieder van de website of app waarmee u toegang krijgt tot onze Diensten (een Merchant) u doorleiden om onze Diensten te gebruiken. 

Wij leveren momenteel de volgende Diensten (deze worden nader toegelicht in onze Servicevoorwaarden):

 • Rekeninginformatiediensten (AIS)

 • Diensten voor Betalingsinitiatie (PIS)

 • Verificatiediensten

 • Signup+ (Aanmelding)

 • Pay Ins (Binnenkomende betalingen)

 • Pay Outs (Uitgaande betalingen)

 • Remember Me (Onthoud me)

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

De onderstaande tabel bevat de persoonsgegevens die wij verzamelen, verwerken en in sommige gevallen opslaan wanneer u gebruik maakt van onze Diensten.

De persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij deze gebruikenWat voor soort persoonsgegevens gebruiken we?Doel van de verwerkingWat is onze rechtsgrondslag voor deze verwerking?
Als u een TrueLayer Merchant vertegenwoordigtUw naam, geboortedatum, adres, e-mail, nummer, gebruikersnaam, klant-ID en inloggegevens als u zich als gebruiker registreert.Zodat wij u als gebruiker kunnen registreren en onze Diensten kunnen leveren.Uitvoering van een overeenkomst met u
Uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en inloggegevens die u aan ons verstrekt als u zich als gebruiker registreert.Om u te voorzien van updates over onze activiteiten, Diensten en producten; om uw marketingvoorkeuren en eventuele feedback of reacties te registreren met als doel onze Diensten te verbeterenMet uw toestemming
Uw naam, geboortedatum, adres, e-mail, telefoonnummer, foto-identificatie en eventuele criminele achtergrondinformatie.Om duediligenceonderzoek uit te voeren waartoe wij verplicht zijn om u onze Diensten te verstrekkenOm te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van wettelijke vereisten waaraan wij onderworpen zijn)
Als u een Eindgebruiker bent van een van onze productenUw naam, adres, foto-identificatie en eventuele criminele achtergrondinformatie.Om duediligenceonderzoek uit te voeren waartoe wij verplicht zijn om u onze Diensten te verstrekkenOm te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van wettelijke vereisten waaraan wij onderworpen zijn)
Uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en inloggegevens die u aan ons verstrekt als u zich als gebruiker registreert via een TrueLayer-portal of -console.Om onze Diensten aan u te leveren en om u toegang te geven tot informatie die wij over u bewarenMet uw toestemming
Uw naam, e-mailadres, postadres, rekeningnummer en sorteercode Om uw gebruik van onze Diensten bij te houden, om onze Diensten aan u en/of onze Merchants te leveren, om onze Diensten te verbeteren en om ons in staat te stellen u te identificeren voor rapportage-, compliance-- en klantenservicedoeleinden.Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (met inbegrip van wettelijke vereisten), en waar het noodzakelijk is voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij u en uw Merchant de Diensten kunnen verlenen en om onze Diensten voortdurend te verbeteren
Als u een Eindgebruiker bent die gebruik maakt van onze AIS- of VerificatiedienstPersoonsgegevens die zijn opgenomen in de rekeninggegevens waartoe u in onze Gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor inzage, met inbegrip van uw bankrekening-, saldo- en transactiegegevensOm onze Diensten aan u en/of onze Merchants te leveren en om onze Diensten te verbeteren Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij u en uw Merchant de Diensten kunnen verlenen en om onze Diensten voortdurend te verbeteren
Als u een Eindgebruiker bent die gebruik maakt van onze PIS-dienstAlle persoonsgegevens die u ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam, inloggegevens en eventuele betalingsreferenties die u verstrekt.Om onze Diensten aan u en/of onze Merchants te leveren en om onze Diensten te verbeterenHet is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij u en uw Merchant de Diensten kunnen verlenen en om ons in staat te stellen onze Diensten voortdurend te verbeteren
Als u een Eindgebruiker bent wiens bank een 'Embedded Flow'-verificatieprocedure gebruikt zoals beschreven in de ServicevoorwaardenUw persoonlijke beveiligingsgegevens voor online bankierenOm onze Diensten aan u te leverenUitvoering van een overeenkomst met u
Als u een betaling ontvangt van een MerchantUw naam, rekeninggegevens (rekeningnummer, sorteercode en/of IBAN), geboortedatum en postadresOm onze Diensten aan u en/of onze Merchants te leveren, inclusief het verwerken van een Uitgaande betaling aan u.Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij u en uw Merchant de Diensten kunnen verlenen en om ons in staat te stellen onze Diensten voortdurend te verbeteren
Als ue een Eindgebruiker bent die onze Signup+Service gebruiktUw naam, postadres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, sorteercode en/of nationaal identificatienummerOm onze Diensten aan u en/of onze Merchants te leveren en om onze Diensten te verbeterenHet is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij u en uw Merchant de Diensten kunnen verlenen en om ons in staat te stellen onze Diensten voortdurend te verbeteren
Als u besluit uw gegevens bij ons op te slaan voor toekomstige betalingen (Remember Me / Bewaar Gegevens)Enige persoonsgegevens die u heeft besloten bij ons op te slaanOm onze Diensten aan u en/of onze Merchants te leveren en om onze Diensten te verbeterenUitvoering van een overeenkomst met u
Als u een bezoeker bent van onze SiteUw naam, e-mailadres en andere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt (zoals eventuele feedback)Om u te voorzien van updates over onze activiteiten, Diensten en producten; om uw marketingvoorkeuren en eventuele feedback of reacties te registreren met als doel onze Diensten te verbeteren.Met uw toestemming
Persoonsgegevens die we verzamelen als onderdeel van uw Cookie-instellingen, namelijk online identificatiemiddelen (zoals uw cookie-identifier, IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie)Om ons in staat te stellen onze Site te beheren en ervoor te zorgen dat onze Dienstverlening via onze website zo soepel mogelijk verlooptMet uw toestemming

Belangrijk: Voordat we uw persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen voor het bovenstaande doel na te streven, bepalen we of een dergelijke verwerking noodzakelijk is en overwegen we zorgvuldig de gevolgen van onze verwerkingsactiviteiten voor uw fundamentele rechten en vrijheden. Per saldo hebben we vastgesteld dat een dergelijke verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en dat de verwerking die we uitvoeren geen nadelige gevolgen heeft voor deze rechten en vrijheden.

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor we ze verzamelen (zoals uiteengezet in dit onderdeel), tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze voor een andere reden moeten gebruiken en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als we uw persoonsgegevens voor een niet-verwant doel moeten gebruiken, stellen we u daarvan in kennis en leggen we uit op welke rechtsgrondslag we dat mogen doen.

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Iedereen

Wij verzamelen persoonsgegevens over u:

 • Via e-mail wanneer u met ons communiceert.

 • Wanneer u onze Site bezoekt, via cookies of andere vergelijkbare trackingtechnologieën

  • Zie voor meer informatie het onderdeel "Cookies" hieronder

 • Wanneer u ons uw toestemming geeft, uw marketingvoorkeuren.

Als u een Eindgebruiker bent

Wij verzamelen persoonsgegevens over u:

 • Van Merchants

  • Standaard identiteitsgegevens (naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer, geboortedatum) worden aan ons verstrekt door uw Merchant. Dit is vereist om u de Dienst te kunnen leveren waar u uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

 • Van u

  • Sommige van onze Diensten vereisen dat u persoonsgegevens rechtstreeks met ons deelt. Wij zullen u ook in de gelegenheid stellen om een deel van deze informatie bij ons op te slaan om toekomstige betalingen te versnellen.

 • Van uw bank

  • De levering van onze Diensten vereist dat wij gegevens bij uw bank verzamelen met betrekking tot bankrekeningen, rekeningtransacties en andere financiële informatie. Houd er rekening mee dat we dit soort informatie niet verzamelen zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

 • Van Identiteitsaanbieders

  • Wij zullen soms gebruik maken van externe identiteitsaanbieders om nadere informatie over u te verkrijgen om onze Dienst te kunnen verlenen.

DienstWelke gegevensVan wie
AIS en/of Verificatiepersoonsgegevens in uw RekeninginformatieUw bank
persoonsgegevens die u identificerenUw Merchant
Persoonlijke beveiligingsgegevens voor online bankieren* *alleen by Embedded FlowU
PIS en/of PayInpersoonsgegevens in uw met ons gedeelde Rekeninginformatie of betaalrekeninggegevensUw bank
persoonsgegevens die u identificerenUw Merchant
persoonsgegevens opgenomen in een betalingskenmerkU
Persoonlijke beveiligingsgegevens voor online bankieren* *alleen by Embedded FlowU
Signup+ Persoonsgegevens die u identificerenUw Merchant
Persoonsgegevens die uw bankrekening identificerenUw bank
Persoonsgegevens die u identificerenOnze externe dataprovider die u uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven om dergelijke persoonsgegevens te verstrekken
PayOuts persoonsgegevens die uw bankrekening identificerenUw Merchant
Gegevens opslaan / Remember Mepersoonsgegevens die zijn verzameld in het kader van de Dienst die wij u verlenenU Uw Merchant Uw bank
Registratie Portal Eindgebruiker persoonsgegevens die u identificerenU

Als u een Merchant vertegenwoordigt

Als u een Merchant vertegenwoordigt, kunnen wij uw persoonsgegevens uit de volgende bronnen verzamelen:

 • via onze Site wanneer u zich als Merchant registreert of onze Diensten gebruikt

 • door middel van informatie die u aan ons verstrekt en van bronnen van derden zoals Companies House en LexisNexis voor duediligenceonderzoek bij onboarding en periodiek. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan wij nodig achten. Bij het bepalen van de bewaarperiode van uw persoonsgegevens, houden wij onder meer rekening met:

 • onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de betreffende persoonsgegevens (inclusief de Servicevoorwaarden)

 • wettelijke verplichting(en) tot het bewaren of verwijderen van gegevens gedurende/na een bepaalde periode 

 • of we hebben vertrouwd op uw toestemming om de persoonsgegevens te gebruiken, maar u heeft uw toestemming inmiddels ingetrokken

 • onze gerechtvaardigde belangen wanneer we afwegingstoetsen hebben uitgevoerd;

 • fraude- en risicobeheer

 • (potentiële) geschillen

 • richtlijnen van de relevante gegevensbeschermingsautoriteiten.

Delen van uw persoonsgegevens

Als u onze Diensten als een Eindgebruiker gebruikt, delen wij uw persoonsgegevens met uw Merchant, die er verantwoordelijk voor wordt. U kunt de Privacyverklaring van uw Merchant raadplegen om te begrijpen hoe zij uw persoonsgegevens gebruiken en beheren.

Als u een Eindgebruiker bent of een Merchant vertegenwoordigt, kan het zijn dat wij uw persoonsgegevens ook moeten delen:

 • indien wij redelijkerwijs van mening zijn dat wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verstrekken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting

 • als we onze Servicevoorwaarden en andere overeenkomsten moeten handhaven of toepassen

 • om de rechten, het eigendom of de veiligheid van TrueLayer, onze Merchants of anderen te beschermen

 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen

 • met onze professionele adviseurs zoals advocaten, accountants, consultants of verzekeraars

 • met partners of leveranciers die namens ons persoonsgegevens verwerken. 

  • Wij nemen de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens serieus en staan dergelijke leveranciers alleen toe om uw persoonsgegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies.

 • met derden aan/met wie wij delen van onze onderneming of activa mogen verkopen, overdragen of fuseren. 

  • Als ons bedrijf op deze manier zou worden gewijzigd, kunnen de nieuwe eigenaren uw persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als in deze Privacyverklaring is uiteengezet.

 • naar een ander bedrijf in onze groep, indien dit noodzakelijk is om de continuïteit van de verlening van Diensten aan u te waarborgen, of om een bedrijfsreorganisatie of -uitbreiding te weerspiegelen die we van tijd tot tijd kunnen doorvoeren

Afhankelijk van de Dienst die u gebruikt, kunnen uw persoonsgegevens worden gedeeld met een van de volgende entiteiten, uitsluitend voor het doeleinde de Dienst te verlenen.

VerwerkerDienstbeschrijvingPlaats van verwerkingWelke Diensten?
AWSCloudinfrastructuur MerchantVerenigd KoninkrijkAlle Diensten
ZendeskZendesk levert ons een ticket- en chatsysteem dat wordt gebruikt om met u te communicerenIerlandAlle Diensten
PonticaPontica wordt gebruikt om binnenkomende vragen en klachten van eindgebruikers te sorterenIerlandAlle Diensten
Auth0Auth0 levert gebruikersauthenticatie- en autorisatiedienstenVerenigd KoninkrijkAlle Diensten
Salv Technologies OÜHet verlenen van transactiemonitoringsdienstenDuitslandAlle Betaalproducten
Moody'sHet verlenen van transactiemonitoringsdienstenBelgiëAlle Betaalproducten
AS LHV PankLHV is onze partnerbank voor SEPA CT, SEPA INST en Target2 voor de EU.EstlandPayIns en PayOuts in EU
Form 3Form3 is onze technische Serviceprovider die onze communicatie met de SEPA- en Target-betalingsregelingen faciliteert. Dekt de EUIerland en Verenigd KoninkrijkPayIns en PayOuts in EU
ClearBankClearBank is onze partnerbank en biedt TrueLayer de mogelijkheid om Faster Payments, CHAPS en BACS-betalingsregelingen voor het Verenigd Koninkrijk te faciliterenVerenigd KoninkrijkPayIns en PayOuts in VK
SignicatSignicat is onze dataprovider ten behoeve van ons Signup+ product.Noorwegen, Ierland en DenemarkenSignup+
TwilioTwilio stuurt een wachtwoord voor eenmalig gebruik (OTP) om u te authentificerenIerlandRemember me / Gegevens onthouden
GB Group PlcHet verlenen van transactiemonitoringsdienstenVerenigd KoninkrijkAlle Betaalproducten

Internationale doorgiften van uw persoonsgegevens

De gegevens die wij van u verzamelen, worden over het algemeen niet doorgegeven aan of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of het Verenigd Koninkrijk Wij zullen erop toezien dat uw persoonsgegevens veilig en in overeenstemming met deze Privacyverklaring worden behandeld.

Wanneer wij uw persoonsgegevens echter wel buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk doorgeven, doen wij dit alleen als:

 • u uw voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gegeven; of

 • er een passende overeenkomst voor doorgifte van persoonsgegevens bestaat of een ander goedgekeurde doorgifteregeling is ingevoerd zoals Modelcontractbepalingen of een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie.

Neem contact met ons op als u meer informatie wenst over hoe wi een adequate bescherming van persoonsgegevens die vanuit de EER of het Verenigd Koninkrijk worden doorgegeven waarborgen.

Cookies

Wanneer u op de Site surft, onze Diensten gebruikt of websites of apps bezoekt die onze Diensten aanbieden, ontvangen wij automatisch het internetprotocoladres (IP-adres) van uw computer. We kunnen gegevens verzamelen over hoe u interageert met onze Site of Diensten door het gebruik van cookies of andere vergelijkbare trackingtechnologieën (gezamenlijk ''Cookies''). Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw browser of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken Cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Site en/of Diensten. Het helpt ons om uw voorkeuren te onthouden. Wanneer u onze Site bezoekt en/of onze Diensten gebruikt, stellen Cookies ons in staat bij te houden hoe vaak u ons heeft bezocht, hoe lang u ons heeft bezocht en wat u heeft gedaan terwijl u op onze Site was en/of onze Diensten gebruikte.

De informatie die met deze technologieën wordt verzameld, helpt ons om ervoor te zorgen dat we:

 • u onze Diensten leveren en ze continu verbeteren; 

 • uw ervaring met onze Site verbeteren;

 • beter begrijpen hoe onze Site wordt gebruikt;

 • onze Merchants helpen het gebruik van hun platform beter te begrijpen; en 

 • onze Merchants helpen om uw klantervaring te verbeteren.

Geen van de door ons gebruikte Cookies wordt toegepast om u als individu te identificeren. Ze verzamelen meestal anonieme identificatoren in verband met uw apparaat, browser, URL's van doorverwijzende sites, tijd- of gebruiksgegevens. Cookies slaan nooit uw bankgegevens op.

Cookies kunnen "intern" zijn, wat door ons ingestelde cookies zijn, of "extern", dit zijn cookies die door een derde partij op uw computer/apparaat worden geplaatst wanneer u onze Site bezoekt of onze Diensten gebruikt.

Wij zullen niet-noodzakelijke Cookies alleen op uw computer/apparaat plaatsen wanneer wij hiervoor voorafgaand toestemming van u hebben verkregen. Als u besluit ons toestemming te geven voor het gebruik van niet-noodzakelijke Cookies, kunt u uw toestemming voor deze Cookies te allen tijde intrekken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies:

 • Strikt noodzakelijke Cookies

  • Deze Cookies zijn noodzakelijk om de website te laten functioneren en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser instellen om deze Cookies te blokkeren of u te wijzen op de aanwezigheid van deze Cookies, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze Cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op.

 • Functionele Cookies

  • Met deze Cookies kan de website een betere functionaliteit en personalisatie bieden. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe aanbieders van wie wij diensten aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen sommige of al deze diensten niet naar behoren functioneren.

 • Targeting-cookies

  • Deze Cookies kunnen via onze website worden geplaatst door onze advertentiepartners. Ze kunnen door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere sites te tonen. Zij slaan niet direct persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u minder gerichte reclame ervaren.

 • Prestatiecookies

  • Deze Cookies stellen ons in staat om bezoeken en traffic te tellen zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en om te zien op welke manier bezoekers de site bezoeken. Alle informatie die deze Cookies verzamelen is geaggregeerd en derhalve anoniem. Als u deze Cookies niet toestaat, weten we niet wanneer u onze site heeft bezocht en kunnen wij de prestaties daarvan niet controleren.

Het beheren van cookies

Wij plaatsen alleen strikt noodzakelijke Cookies bij het laden van onze Site. Alle andere soorten Cookies zijn niet noodzakelijk en daarom hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig om deze te kunnen implementeren. Niet-noodzakelijke Cookies dragen bij aan het optimaliseren van uw ervaring bij het gebruik van onze Site.

Wij vragen uw voorafgaande toestemming om niet-noodzakelijke Cookies te gebruiken via onze Cookiebanner. U kunt uw Cookievoorkeuren wijzigen en uw toestemming intrekken door de instelling te wijzigen via onze cookiebanner.

U kunt uw browser ook zodanig instellen dat Cookies worden uitgeschakeld, maar hierdoor kunnen onze strikt noodzakelijke Cookies worden geblokkeerd en kan onze Site niet naar behoren functioneren, waardoor u mogelijk niet alle functies en diensten van de Site volledig kunt gebruiken.

Uw rechten

Behoudens toepasselijk recht, beschikt u over de volgende rechten, die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verwerken.

 • Het recht om bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken, en zo ja, om een kopie van die persoonsgegevens op te vragen.

 • Het recht om ons te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beëindigen en,met name, het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden te staken

 • Het recht om te verzoeken dat wij het gebruik van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden beperken

 • Het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens corrigeren of bijwerken, wanneer zij onjuist, onvolledig of verouderd zijn

 • Het recht om te verzoeken dat wij de persoonsgegevens die wij van u hebben verwijderen als er geen gerechtvaardigde reden meer voor ons is om deze te blijven verwerken.

 • Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw eerder gegeven toestemming, heeftu het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken.

 • Het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens exporteren naar een ander bedrijf, voor zover technisch mogelijk

Om bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u een e-mail sturen naar[email protected] om een verzoek tot inzage in te dienen, met vermelding van:

 • uw naam;

 • uw adres;

 • de gegevens van uw Merchant; en

 • de periode van de gegevens die u wilt inzien.

Wij zijn niet altijd in staat om uw gegevens op verzoek te verwijderen of te corrigeren als wij daar geen controle over hebben (zoals bij Rekeninginformatie. In dit geval zullen wij uw verzoek doorsturen naar de ASPSP). Wij kunnen evenmin gevolg geven aan uw verzoek als wij onderworpen zijn aan wettelijke vereisten om de gegevens te bewaren.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Mogelijke wijzigingen die wij in de toekomst aanbrengen in onze Privacyverklaring zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, per e-mail aan u worden meegedeeld. Check de Privacyverklaring met enige regelmaat om updates of wijzigingen hierin te zien.

Vragen en Contactgegevens

Als u persoonsgegevens die wij over u hebben wilt inzien,, corrigeren, wijzigen of verwijderen, of gewoon meer informatie wilt krijgen over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen op [email protected]

Een klacht indienen 

Als u ontevreden bent over de dienst die wij verlenen, heeft u het recht om een klacht bij ons in te dienen via [email protected] en/of een formele klacht te sturen naar de Data Protection Commission, of bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in uw woonland.