Galutinio naudotojo paslaugų teikimo sąlygos

1 September 2023

Apžvalga

Šiame Privatumo pranešime paaiškinama, kaip renkame, saugome, tvarkome ir apsaugome jūsų asmens duomenis, kai teikiame jums savo Paslaugas.

Prieš naudodamiesi mūsų svetaine, konsole ar kitomis žiniatinklio programomis (toliau kartu – Svetainė) ar bet kuria iš mūsų Paslaugų, atidžiai perskaitykite šį Privatumo pranešimą. Jei turite klausimų, rašykite mums adresu [email protected].

„TrueLayer (Ireland) Limited“ (toliau – „TrueLayer“) (įmonės kodas 671615), kurios registruota buveinė yra 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland (Airija), kaip pateikta šiame Privatumo pranešime yra duomenų valdytoja..

Šiame Privatumo pranešime „TrueLayer“ bus vadinama „mes“, „mus“ arba „mūsų“. 

Priklausomai nuo konteksto, „jūs“ reiškia mūsų Svetainės lankytoją, vieno iš mūsų Prekybininkų atstovą arba vienos iš mūsų Paslaugų galutinį naudotoją.

Mūsų paslaugos

Jei esate Galutinis naudotojas, svetainės ar programėlės, per kurią pasiekiate mūsų Paslaugas, teikėjas (Prekybininkas) jums nurodys naudotis mūsų Paslaugomis. 

Šiuo metu teikiame šias Paslaugas (jos išsamiau paaiškintos Paslaugų teikimo sąlygose):

 • sąskaitos informacijos paslaugas (AIS);

 • mokėjimo inicijavimo paslaugas (PIS);

 • patvirtinimo paslaugas;

 • „Registracija+“ paslaugas;

 • įmokų aptarnavimą;

 • išmokėjimų aptarnavimą;

 • naudotojo prisiminimo paslaugą.

Kokius asmens duomenis renkame?

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti asmens duomenys, kuriuos renkame, tvarkome ir kai kuriais atvejais saugome, kai naudojatės mūsų Paslaugomis.

Kokius jūsų asmens duomenis renkame ir kaip juos naudojameKokio tipo asmens duomenis naudojame?Tvarkymo tikslasKoks yra teisinis tokio duomenų tvarkymo pagrindas?
Jei atstovaujate „TrueLayer“ prekybininkuiJūsų vardas, gimimo data, adresas, el. paštas, numeris, naudotojo vardas, kliento ID ir prisijungimo duomenys, jei registruojatės kaip naudotojas.Kad galėtume užregistruoti jus kaip naudotoją ir teikti savo Paslaugas.Jūsų sutarties vykdymas
Jūsų vardas, el. pašto adresas, naudotojo vardas ir prisijungimo duomenys, kuriuos pateikiate mums, jei registruojatės kaip naudotojas.Teikti jums naujausią informaciją apie mūsų veiklą, Paslaugas ir prekes; užregistruoti jūsų rinkodaros nuostatas ir bet kokius atsiliepimus ar atsakymus, siekiant tobulinti mūsų Paslaugas.Su jūsų sutikimu
Jūsų vardas, pavardė, gimimo data, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, asmens tapatybės dokumentas su nuotrauka ir bet kokia informacija apie teistumą.Atlikti bet kokį privalomą išsamų patikrinimą, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis.Vykdyti savo teisinius įsipareigojimus (įskaitant mums taikomus teisinius reikalavimus).
Jei esate kurio nors mūsų produkto Galutinis naudotojas.Jūsų vardas, pavardė, adresas, asmens tapatybės dokumentas su nuotrauka ir bet kokia informacija apie teistumą.Atlikti bet kokį privalomą išsamų patikrinimą, kad galėtumėte naudotis mūsų Paslaugomis.Vykdyti savo teisinius įsipareigojimus (įskaitant mums taikomus teisinius reikalavimus).
Jūsų vardas, el. pašto adresas, naudotojo vardas ir prisijungimo duomenys, kuriuos pateikiate mums, jei registruojatės kaip naudotojas per bet kurį „TrueLayer“ portalą ar konsolę.Jums teikti mūsų Paslaugas ir suteikti jums prieigą prie mūsų turimos informacijos apie jus.Su jūsų sutikimu
Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas, pašto adresas, sąskaitos numeris ir banko kodas. Saugoti įrašus apie jūsų naudojimąsi mūsų Paslaugomis, teikti mūsų Paslaugas jums ir (arba) mūsų Prekybininkams, tobulinti mūsų Paslaugas ir leisti mums nustatyti jūsų tapatybę ataskaitų teikimo, atitikties užtikrinimo ir klientų aptarnavimo tikslais.Vykdyti mūsų teisinius įsipareigojimus (įskaitant teisinius reikalavimus) ir kai tai būtina dėl mūsų teisėto intereso, užtikrinant, kad galėtume jums ir jūsų Prekybininkui teikti Paslaugas ir nuolat jas tobulinti.
Jei esate Galutinis naudotojas ir naudojatės mūsų AIS arba patvirtinimo paslauga.Sąskaitos informacijoje esantys visi asmens duomenys, dėl kurių aiškiai davėte sutikimą susipažinti mūsų Paslaugų teikimo sąlygose, įskaitant jūsų banko sąskaitą, jos likutį ir operacijų informaciją. Kad galėtume teikti savo Paslaugas jums ir (arba) Prekybininkams ir jas tobulinti. Tai būtina, kad užtikrintume savo teisėtą interesą ir galėtume jums ir jūsų Prekybininkui teikti Paslaugas ir nuolat jas tobulinti.
Jei esate Galutinis naudotojas ir naudojatės mūsų PIS paslauga.Visi asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate, pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, el. pašto adresas, naudotojo vardas, prisijungimo duomenys ir bet kokia jūsų pateikta mokėjimo nuoroda.Kad galėtume teikti savo Paslaugas jums ir (arba) Prekybininkams ir jas tobulinti.Tai būtina, kad užtikrintume savo teisėtą interesą ir galėtume jums ir jūsų Prekybininkui teikti Paslaugas bei galėtume nuolat jas tobulinti.
Jei esate Galutinis naudotojas, kurio bankas vykdo „Embedded Flow“ autentifikavimo procedūrą, kaip aprašyta Paslaugų teikimo sąlygose.Jūsų internetinės bankininkystės personalizuoti saugumo duomenys.Kad galėtume jums teikti savo Paslaugas.Jūsų sutarties vykdymas
Jei gaunate mokėjimą iš Prekybininko.Jūsų vardas, pavardė, sąskaitos informacija (sąskaitos numeris, banko kodas ir (arba) IBAN), gimimo data ir pašto adresas.Kad galėtume teikti Paslaugas jums ir (arba) savo Prekybininkams, įskaitant išmokėjimo jums apdorojimą.Tai būtina, kad užtikrintume savo teisėtą interesą ir galėtume jums ir jūsų Prekybininkui teikti Paslaugas bei galėtume nuolat jas tobulinti.
Jei esate Galutinis naudotojas ir naudojatės mūsų paslauga „Registracija+“.Jūsų vardas, pavardė, pašto adresas, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, sąskaitos numeris, banko kodas ir (arba) nacionalinio asmens tapatybės dokumento numeris.Kad galėtume teikti savo Paslaugas jums ir (arba) Prekybininkams ir jas tobulinti.Tai būtina, kad užtikrintume savo teisėtą interesą ir galėtume jums ir jūsų Prekybininkui teikti Paslaugas bei galėtume nuolat jas tobulinti.
Jei mus patikėsite saugoti savo duomenis su būsimiems mokėjimams (Prisiminti mane ir išsaugoti informaciją).Bet kokius asmens duomenis, kuriuos mums patikėjote saugoti.Kad galėtume teikti savo Paslaugas jums ir (arba) Prekybininkams ir jas tobulinti.Jūsų sutarties vykdymas
Jei esate mūsų Svetainės lankytojas.Jūsų vardas, pavardė, el. pašto adresas ir bet kokie kiti asmens duomenys, kuriuos mums pateikiate (pvz., atsiliepimai).Teikti jums naujausią informaciją apie mūsų veiklą, Paslaugas ir produktus; užregistruoti jūsų rinkodaros nuostatas ir bet kokius atsiliepimus ar atsakymus, siekiant tobulinti mūsų Paslaugas.Su jūsų sutikimu
Visi asmens duomenys, kuriuos renkame nustatydami slapukus, būtent – internetiniai identifikatoriai (pvz., slapukų identifikatorius, IP adresas, naršyklės tipas ir versija, laiko juostos nustatymai ir vieta).Leisti mums valdyti savo Svetainę ir užtikrinti, kad mūsų Paslaugų teikimas mūsų Svetainėje vyktų kuo sklandžiau.Su jūsų sutikimu

Svarbu. Prieš tvarkydami jūsų asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisėtus interesus nurodytu tikslu, nustatome, ar toks tvarkymas yra būtinas, ir atidžiai apsvarstome savo tvarkymo veiklos įtaką jūsų pagrindinėms teisėms ir laisvėms. Atsižvelgdami į tai nustatėme, kad šis tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtiems interesams ir kad mūsų vykdomas tvarkymas neturi neigiamo poveikio šioms teisėms ir laisvėms.

Jūsų asmens duomenis naudosime tik tais tikslais, kuriais juos renkame (kaip nurodyta šiame skyriuje), nebent pagrįstai manysime, kad turime juos naudoti dėl kitos priežasties ir ta priežastis yra suderinama su pradiniu tikslu. Jei mums reikės naudoti jūsų asmens duomenis nesusijusiam tikslui, pranešime jums ir paaiškinsime teisinį pagrindą, kuriuo remdamiesi galime tai daryti.

Kaip renkame jūsų asmens duomenis?

Visi naudotojai

Mes rinksime jūsų asmens duomenis:

 • el. paštu, kai bendraujate su mumis;

 • kai lankotės mūsų Svetainėje naudodami slapukus ar kitas panašias sekimo technologijas;

  • daugiau informacijos rasite toliau esančioje skiltyje „Slapukai“;

 • kai pateikiate mums savo sutikimą, savo rinkodaros nuostatas.

Jei esate Galutinis naudotojas

Mes rinksime jūsų asmens duomenis:

 • iš Prekybininkų;

  • pagrindinę tapatybės informaciją (vardą, pavardę, el. pašto adresą, pašto adresą, telefono numerį, gimimo datą) mums pateiks jūsų Prekybininkas. To reikia, kad galėtume jums teikti Paslaugą, su kuria aiškiai sutikote;

 • iš jūsų:

  • norint teikti kai kurias mūsų Paslaugas reikia, kad mums tiesiogiai perduotumėte savo asmens duomenis. Taip pat suteiksime jums galimybę išsaugoti dalį šios informacijos, kad ateityje paspartintumėte mokėjimus;

 • iš jūsų banko:

  • teikdami savo Paslaugas iš jūsų banko turime rinkti informaciją apie banko sąskaitas, sąskaitų operacijas ir kitą finansinę informaciją. Atkreipkite dėmesį, kad tokio tipo informacijos nerenkame be aiškaus jūsų sutikimo;

 • iš tapatybės duomenų teikėjų:

  • kartais mes pasitelksime trečiųjų šalių tapatybės duomenų teikėjus, kad gautume daugiau informacijos apie jus ir galėtume jums teikti savo Paslaugą.

PaslaugaKokie duomenysIš ko
AIS ir (arba) patikrinimasasmens duomenys jūsų sąskaitos informacijojeJūsų bankas
Jus identifikuojantys asmens duomenysJūsų Prekybininkas
Internetinės bankininkystės personalizuoti saugos duomenys* * tik įterptasis srautas Jūs
PIS ir (arba) įmokos Jūsų Sąskaitos informacijoje esantys asmens duomenys arba su mumis bendrinami mokėjimo sąskaitos duomenys;Jūsų bankas
Jus identifikuojantys asmens duomenysJūsų Prekybininkas
Asmens duomenys, įtraukti į mokėjimo nuorodąJūs
Internetinės bankininkystės personalizuoti saugos duomenys* * tik įterptasis srautas Jūs
„Registracija+“ paslaugas; Jus identifikuojantys asmens duomenysJūsų Prekybininkas
Jūsų banko sąskaitą identifikuojantys asmens duomenysJūsų bankas
Jus identifikuojantys asmens duomenysMūsų trečiųjų šalių duomenų teikėjas, kuriam aiškiai nurodėte pateikti asmens duomenis
IšmokosAsmens duomenys, kad būtų galima identifikuoti jūsų banko sąskaitąJūsų Prekybininkas
Išsaugoti informaciją ir (arba) prisiminti maneAsmens duomenys, surinkti teikiant jums mūsų PaslaugąJūs, Jūsų Prekybininkas, Jūsų bankas
Galutinio naudotojo portalo registracijaAsmens duomenys jūsų tapatybei nustatytiJūs

Jei atstovaujate Prekybininkui

Jei atstovaujate Prekybininkui, galime rinkti jūsų asmens duomenis iš šių šaltinių:

 • mūsų svetainėje, kai užsiregistruojate kaip Prekybininkas arba naudojatės mūsų Paslaugomis;

 • per informaciją, kurią mums pateikiate, ir iš trečiųjų šalių šaltinių, pvz., registrų „Companies House“ ir „LexisNexis“, kad galėtume išsamiai patikrinti prijungiant ir vėliau periodiškai tikrinti. 

Kiek laiko saugome jūsų asmens duomenis

Mes nesaugosime jūsų asmens duomenų ilgiau, nei manome, kad būtina. Spręsdami, kiek laiko saugoti jūsų asmens duomenis, atsižvelgiame į šiuos veiksnius:

 • mūsų sutartinius įsipareigojimus ir teises, susijusias su pateiktais asmens duomenimis (įskaitant Paslaugų teikimo sąlygas);

 • teisinį (-ius) įsipareigojimą (-us) saugoti duomenis arba ištrinti duomenis per tam tikrą laikotarpį arba po jo; 

 • ar mes rėmėmės jūsų sutikimu naudoti asmens duomenis, tačiau nuo to laiko atšaukėte savo sutikimą;

 • mūsų teisėtus interesus, kai atlikome vertinamuosius tyrimus;

 • sukčiavimą ir rizikos valdymą;

 • (galimus) ginčus;

 • atitinkamų duomenų apsaugos institucijų parengtas gaires.

Dalijimasis jūsų asmens duomenimis

Kadangi naudojatės mūsų Paslaugomis kaip Galutinis naudotojas, mes dalijamės jūsų asmens duomenimis su jūsų Prekybininku, kuris taps už juos atsakingas. Galite peržiūrėti Prekybininko privatumo pranešimą, kad suprastumėte, kaip jis naudoja ir tvarko jūsų asmens duomenis.

Jei esate Galutinis naudotojas arba atstovaujate Prekybininkui, mums taip pat gali tekti bendrinti jūsų asmens duomenis:

 • jei pagrįstai manome, kad privalome atskleisti jūsų asmens duomenis arba jais dalytis, kad įvykdytume bet kokią teisinę prievolę;

 • jei mums reikia vykdyti ar taikyti mūsų Paslaugų teikimo sąlygas ir kitas sutartis;

 • siekiant apsaugoti „TrueLayer“, mūsų Prekybininkų ar kitų asmenų teises, nuosavybę ar saugumą;

 • kad įvykdytume savo teisinius įsipareigojimus;

 • su mūsų profesionaliais patarėjais, pvz., teisininkais, auditoriais, konsultantais ar draudikais;

 • su partneriais ar tiekėjais, kurie tvarko asmens duomenis mūsų vardu: 

  • mes rimtai žiūrime į jūsų asmens duomenų saugumą ir apsaugą ir leidžiame šiems tiekėjams naudoti jūsų asmens duomenis tik nurodytais tikslais ir pagal mūsų nurodymus;

 • su trečiosiomis šalimis, kurioms galime parduoti, perduoti ar sujungti dalį savo verslo ar turto: 

  • jei mūsų versle įvyktų tokių pokyčių, naujieji savininkai gali naudoti jūsų asmens duomenis taip, kaip nurodyta šiame privatumo pranešime;

 • kitai mūsų grupės įmonei, jei tai būtina siekiant užtikrinti jums teikiamų Paslaugų tęstinumą arba nurodyti bet kokį verslo reorganizavimą ar plėtrą, kurią kartais galime vykdyti.

Atsižvelgiant į jūsų naudojamą Paslaugą, jūsų asmens duomenimis gali būti dalijamasi su vienu iš toliau nurodytų subjektų tik teikiant susijusią Paslaugą.

TvarkytojasPaslaugos aprašymasTvarkymo vietaKurios Paslaugos?
AWSDebesies infrastruktūros PrekybininkasJungtinė KaralystėVisos paslaugos
„Zendesk“„Zendesk“ teikia mūsų bilietų pardavimo ir pokalbių sistemą, kurią naudojame bendraudami su jumis.AirijaVisos paslaugos
„Pontica“„Pontica“ naudojama gaunamiems Galutinio naudotojo klausimams ir skundams skirstyti.AirijaVisos paslaugos
„Auth0“"Auth0" teikia naudotojo autentifikavimo ir leidimo paslaugas.Jungtinė KaralystėVisos paslaugos
„Salv Technologies OÜ“ Operacijų stebėjimo paslaugų teikimas.VokietijaVisi mokėjimo produktai
„Moodys“Operacijų stebėjimo paslaugų teikimas.BelgijaVisi mokėjimo produktai
„AS LHV Pank“LHV yra mūsų partneris bankas naudojant SEPA CT, SEPA INST ir „Target2“, apimantis ES. EstijaES įmokos ir išmokėjimai
„Form 3“„Form3“ yra mūsų techninių paslaugų teikėjas, kuris palengvina mūsų bendravimą su SEPA ir „Target“ mokėjimo schemomis. Apima ES. Airija ir Jungtinė KaralystėES įmokos ir išmokėjimai
„ClearBank“„ClearBank“ yra mūsų partneris bankas, suteikiantis „TrueLayer“ galimybę palengvinti greitesnius mokėjimus, CHAP ir PAKS mokėjimo schemas, apimančias Jungtinę Karalystę. Jungtinė KaralystėJK įmokos ir išmokėjimai
„Signicat“„Signicat“ yra mūsų duomenų teikėjas suteikiant paslaugą „Registracija+“.Norvegija, Airija ir Danija„Registracija+“ paslaugas;
„Twilio“„Twilio“ išsiunčia vienkartinį slaptažodį (OTP), kad patvirtintų jūsų tapatybę.AirijaPrisiminti mane ir išsaugoti informaciją
„GB Group Plc“Operacijų stebėjimo paslaugų teikimas.Jungtinė KaralystėVisi mokėjimo produktai

Tarptautinis jūsų asmens duomenų perdavimas

Duomenys, kuriuos renkame iš jūsų, paprastai nebus perduodami ar saugomi už Europos ekonominės erdvės (EEE) ar JK ribų. Imsimės pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad , jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šio Privatumo pranešimo.

Tačiau kiekvieną kartą, kai perduosime jūsų asmens duomenis už EEE ar Jungtinės Karalystės ribų, tai padarysime tik tuo atveju, jei:

 • jūs davėte išankstinį raštišką leidimą;

 • yra tinkama perdavimo sutartis ar kitas patvirtintas perdavimo mechanizmas, pvz., Standartinės sutarčių sąlygos arba Europos Komisijos sprendimas dėl tinkamumo.

Susisiekite su mumis, jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip užtikriname tinkamą visų asmens duomenų, perduodamų iš EEE ar Jungtinės Karalystės, apsaugą.

Slapukai

Kai naršysite Svetainėje, naudositės mūsų Paslaugomis arba lankysitės svetainėse ar programėlėse, kuriose siūlomos mūsų Paslaugos, mes automatiškai gausime jūsų kompiuterio interneto protokolo (IP) adresą. Mes galime rinkti duomenis apie tai, kaip jūs sąveikaujate su mūsų Svetaine ar Paslaugomis naudodami slapukus ar kitas panašias sekimo technologijas (kartu vadinamas slapukais). Slapukas yra mažas teksto failas, saugomas jūsų naršyklėje arba kompiuterio kietajame diske.

Mes naudojame slapukus, kad atskirtume jus nuo kitų mūsų Svetainės ir (arba) Paslaugų naudotojų. Tai padeda mums įsiminti jūsų pageidavimus. Kai lankotės mūsų Svetainėje ir (arba) naudojatės mūsų Paslaugomis, slapukai leidžia mums sekti, kiek kartų lankėtės, kiek laiko lankėtės ir ką darėte, kol lankėtės mūsų Svetainėje ir (arba) naudojotės mūsų Paslaugomis.

Šiomis technologijomis surinkta informacija padeda mums užtikrinti, kad galėtume:

 • teikti jums mūsų Paslaugas ir nuolat jas tobulinti; 

 • pagerinti jūsų patirtį mūsų Svetainėje;

 • geriau suprasti, kaip naudojama mūsų Svetainė;

 • padėti Prekybininkams geriau suprasti, kaip naudojama jų platforma; 

 • padėti mūsų Prekybininkams pagerinti jūsų klientų naudojimosi patirtį.

Nė vienas iš mūsų naudojamų slapukų nėra naudojamas siekiant identifikuoti jus kaip asmenį. Paprastai jie renka anoniminius identifikatorius, susietus su jūsų įrenginiu, naršykle, nukreipimo svetainės URL, laiko ar naudojimo informacija. Slapukuose nesaugoma jokia su jūsų banko duomenimis susijusi informacija.

Slapukai gali būti pirmosios šalies, t. y. yra mūsų arba trečiosios šalies nustatyti slapukai, kuriuos jūsų kompiuteryje ir (arba) įrenginyje įdiegia trečioji šalis, kai lankotės mūsų Svetainėje arba naudojatės mūsų Paslaugomis.

Nebūtinus slapukus jūsų kompiuteryje ir (arba) įrenginyje diegsime tik gavę jūsų išankstinį sutikimą. Jei nuspręsite sutikti su nebūtinų slapukų naudojimu, galite bet kada atšaukti savo sutikimą.

Mes naudojame nurodytų tipų slapukus.

 • Būtini slapukai

  • Šie slapukai yra būtini, kad svetainė veiktų, ir jų negalima išjungti mūsų sistemose. Jie paprastai nustatomi tik reaguojant į jūsų atliktus veiksmus, kurie prilygsta paslaugų prašymui, pvz., privatumo nuostatų nustatymui, prisijungimui arba formų pildymui. Galite nustatyti, kad naršyklė blokuotų arba įspėtų apie šiuos slapukus, tačiau kai kurios svetainės dalys neveiks. Šie slapukai nesaugo jokios asmenį identifikuojančios informacijos.

 • Funkciniai slapukai

  • Šie slapukai leidžia pagerinti svetainės veikimą ir ją personalizuoti. Juos galime įdiegi mes arba trečiųjų šalių teikėjai, kurių paslaugas įtraukėme į savo puslapius. Jei neleisite šių slapukų, kai kurios arba visos šios paslaugos gali neveikti tinkamai.

 • Tiksliniai slapukai

  • Šiuos slapukus mūsų svetainėje gali įdiegti mūsų reklamos partneriai. Šios įmonės gali juos naudoti, kad sukurtų jūsų pomėgių profilį ir rodytų jums aktualias reklamas kitose svetainėse. Jie tiesiogiai nesaugo asmeninės informacijos, bet yra pagrįsti unikaliu jūsų naršyklės ir interneto įrenginio identifikavimu. Jei neleisite šių slapukų, matysite mažiau pritaikytą reklamą.

 • Analitiniai slapukai

  • Šie slapukai leidžia mums suskaičiuoti apsilankymus ir srauto šaltinius, kad galėtume įvertinti ir pagerinti mūsų svetainės našumą. Jie padeda mums sužinoti, kurie puslapiai yra labiausiai ir mažiausiai populiarūs, ir pamatyti, kaip lankytojai naršo svetainėje. Visa informacija, kurią renka šie slapukai, yra apibendrinta ir anonimiška. Jei neleisite šių slapukų, mes nežinosime, kada lankėtės mūsų svetainėje, ir negalėsime stebėti jos našumo.

Slapukų tvarkymas

Būtinus slapukus diegiame tik pirmą kartą užkraudami mūsų Svetainę. Visų kitų tipų slapukai nėra būtini, todėl mums reikia jūsų išankstinio sutikimo juos įdiegti. Nebūtini slapukai padeda maksimaliai padidinti jūsų patirtį naudojantis mūsų Svetaine.

Mes prašome jūsų išankstinio sutikimo naudoti nebūtinus slapukus mūsų slapukų juostoje. Galite pakeisti slapukų nuostatas ir atšaukti savo sutikimą pakeisdami nustatymą mūsų slapukų juostoje.

Taip pat galite nustatyti, kad naršyklė išjungtų slapukus, tačiau šis veiksmas gali užblokuoti mūsų būtinus slapukus ir trukdyti mūsų Svetainei tinkamai veikti, taip pat gali būti, kad negalėsite visiškai išnaudoti visų Svetainės funkcijų ir paslaugų.

Jūsų teisės

Atsižvelgdami į galiojančius įstatymus, turite toliau nurodytas teises, kuriomis galite pasinaudoti mūsų tvarkomų asmens duomenų atžvilgiu.

 • Teisė prašyti patvirtinimo, ar mes tvarkome su jumis susijusius asmens duomenis, ir, jei taip, prašyti tų asmens duomenų kopijos.

 • Teisė reikalauti, kad mes nutrauktume asmens duomenų tvarkymą ir ypač nutrauktume jūsų asmens duomenų naudojimą bet kokiais tiesioginės rinkodaros tikslais.

 • Teisė reikalauti, kad tam tikromis aplinkybėmis apribotume jūsų asmens duomenų naudojimą.

 • Teisė reikalauti, kad ištaisytume arba atnaujintume netikslius, neišsamius arba pasenusius jūsų asmens duomenis.

 • Teisė reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus jūsų asmens duomenis, kai nėra teisėtos priežasties toliau juos tvarkyti.

 • Kai jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas jūsų anksčiau duotu sutikimu, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą.

 • Teisė prašyti, kad jūsų asmens duomenis perkeltume į kitą įmonę, kai tai techniškai įmanoma.

Norėdami pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, rašykite mums el. paštu [email protected] ir pateikite prašymą dėl subjekto prieigos nurodydami:

 • jūsų vardą ir pavardę;

 • jūsų adresą;

 • jūsų Prekybininko duomenis;

 • laikotarpį, kuriuo rinkti duomenys, prie kurių norite prieigos. 

Mes ne visada galime ištrinti ar ištaisyti jūsų duomenis, jei to negalime kontroliuoti (pvz., su sąskaitos informacija susijusių duomenų, tokiu atveju mes persiųsime jūsų prašymą sąskaitą tvarkančiam mokėjimo paslaugų teikėjui) arba jei mums taikomi duomenų saugojimo teisiniai reikalavimai.

Šio Privatumo pranešimo pakeitimai

Visi mūsų Privatumo pranešimo pakeitimai, kuriuos padarysime ateityje, bus paskelbti šiame puslapyje ir, jei reikia, apie juos jums bus pranešta el. paštu. Dažnai tikrinkite, ar nėra mūsų pranešimo apie privatumą atnaujinimų ar pakeitimų.

Klausimai ir kontaktinė informacija

Jei norite pasiekti, ištaisyti, pakeisti ar ištrinti bet kokią asmeninę informaciją, kurią turime apie jus, arba tiesiog norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, galite susisiekti su mumis adresu [email protected]

Skundo pateikimas 

Jei esate nepatenkinti mūsų teikiama paslauga, turite teisę užregistruoti skundą mums adresu [email protected]  ir (arba) pateikti oficialų skundą Duomenų apsaugos komisijai arba atitinkamai duomenų apsaugos priežiūros institucijai jūsų gyvenamojoje šalyje.