Galutinio naudotojo paslaugų teikimo sąlygos

1 September 2023

Sveikiname prisijungus prie „TrueLayer“!

Dėkojame, kad naudojatės „TrueLayer“ paslaugomis (toliau – Paslaugos)!

Paslaugas teikia „TrueLayer (Ireland) Limited“ (toliau – „TrueLayer“, mes, mus), Airijoje registruota įmonė (įmonės numeris 671615), kurios registruotos buveinės adresas yra 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ireland (Airija). 

Šios Galutinio naudotojo paslaugų teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos) jums (toliau – Galutinis naudotojas, jūs) taikomos kiekvieną kartą, kai naudojatės mūsų Paslaugomis per mūsų prekybininkų klientų (toliau – Prekybininkų) programėlę ar svetainę. Kiekvieną kartą naudodamiesi Paslaugomis turite sutikti su tuo metu galiojančiomis Sąlygomis, todėl kiekvieną kartą naudodamiesi Paslaugomis būtinai atidžiai jas perskaitykite. Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, negalite naudotis jokiomis mūsų Paslaugomis.

Galime teikti kitus produktus ar paslaugas, kuriems taikomos papildomos sąlygos (jos bus taikomos ir taps su mumis sudarytos sutarties dalimi), kai naudositės tomis paslaugomis.

Jei norite sužinoti, kaip naudojame jūsų asmens duomenis, perskaitykite mūsų Privatumo pranešimą, kuriame taip pat yra mūsų Slapukų politika.

Šias Sąlygas galite atsisiųsti arba galite paprašyti šių Sąlygų kopijos sukurdami pagalbos užklausą


Kas mes esame

„TrueLayer“ yra Airijos centrinio banko (CBI) įgaliota mokėjimo įstaiga pagal 2018 m. Europos Sąjungos (mokėjimo paslaugų) taisykles (C kodas ir (arba) įstaigos kodas: C433487) ir yra įtraukta į CBI mokėjimo įstaigų registrą. Mūsų PVM mokėtojo kodas: IE3716699TH. 

CBI kontaktiniai duomenys:

Central Bank of Ireland

PO Box 559

New Wapping Street,

North Wall Quay,

Dublin 1

D01 F7X3

Ireland (Airija)

El. paštas: [email protected]

Ne geografinis tel. nr.: 1890 777 777

Tel. nr.: +353 (0)1 224 5800

Mes neturime teisės teikti jokių finansinių ar investicinių konsultacijų. Mūsų paslaugos nėra finansinės ar investicinės konsultacijos.

Mūsų paslaugų apribojimai

Paslaugas teikiame tik jums ir neturėtumėte dalytis savo prieiga prie Paslaugų su kitais asmenimis.

Naudodamiesi Paslaugomis atstovaujate ir patvirtinate, kad:

 • nesinaudosite mūsų Paslaugomis jokiais apgaulingais, neteisėtais ar piktnaudžiavimo tikslais;

 • banko prisijungimo duomenys, kuriuos naudojate, yra jūsų ir esate tinkamai įgalioti naudoti prisijungimo duomenis, kad susietumėte savo Mokėjimo sąskaitą (-as) su mūsų Paslaugomis;

 • jūs esate bent 18 metų amžiaus ir gyvenate EEE. 

Jei manome, kad šiose Sąlygose nustatytos sąlygos neįvykdytos arba jei suteikti jums Paslaugą būtų neteisėta, galime atsisakyti tai padaryti. Tokiu atveju jums bus pranešta per programėlę arba svetainę, nebent tai draudžia įstatymai.

Tapatumo nustatymas

Kad galėtumėte naudotis bet kuria iš mūsų reikiamų Paslaugų, turėsite patvirtinti savo tapatybę. Priklausomai nuo jūsų banko, patvirtinti reikės naudojant nukreipiamąjį srautą („Redirect Flow“ ) ar įterptąjį srautą („Embedded Flow“).

Nukreipiamasis srautas

Pasirinkę banką ir mokėjimo sąskaitą, nukreipsime jus į banką (žiniatinklio naršyklėje arba banko mobiliojoje programėlėje), kuris paprašys jūsų prisijungimo duomenų, kurie gali apimti dviejų veiksnių tapatumo nustatymą (pvz., slaptažodį ir biometrinius duomenis, pvz., piršto atspaudą).

Šiame sraute nei „TrueLayer“, nei Prekybininkas negalės matyti ar pasiekti jūsų prisijungimo duomenų. Kai jūsų bankas patvirtins tapatumo nustatymą, nurodysime, kad: i) galima bendrinti jūsų duomenis (AIS); ii) galima atlikti mokėjimą (PIS) pagal jūsų nurodymus („Mokėjimo nurodymą“). 

Įterptasis srautas

Kai kurie bankai naudoja vadinamąjį įterptąjį srautą, kad būtų galima patvirtinti tapatumą ir suteikti prieigą prie mokėjimo sąskaitos. Kai kuriais atvejais dėl šio srauto turėsite pateikti savo prisijungimo duomenis „TrueLayer“, kad jie saugiu ryšiu būtų perduoti bankui. Visas perduotas ryšys yra užšifruotas. Jūsų prisijungimo duomenys bus naudojami tik teikti Paslaugoms, kurias aiškiai patvirtinote „TrueLayer“.

Duomenų aptarnavimo paslaugos

Sąskaitos informacijos paslaugos (AIS)

Kas tai yra

Naudodami AIS galite: 

 • pasiekti ir peržiūrėti informaciją, susijusią su jūsų Mokėjimo sąskaitomis (Sąskaitos informacija), įskaitant mūsų Prekybininkų programėlėse ar svetainėse, suvestine forma; 

 • prireikus ir gavus aiškų jūsų sutikimą dalytis šia sąskaitos informacija su numatytais Prekybininkais ir kitomis trečiosiomis šalimis.

Tai darome Jūsų nurodymu:

 • konsoliduodami jūsų sąskaitos informaciją iš kelių bankų (ir pateikdami ją mūsų Prekybininko programėlėje arba svetainėje); 

 • dalindamiesi jūsų sąskaitos informacija su Prekybininku (kuris ją naudos teikdamas paslaugą, kurią sutikote naudoti (pvz., kredito informacijos paslaugą arba prieinamumo patikrą));

 • bendrindami sąskaitos informacijos su „TrueLayer“, kad galėtumėte pasirinkti banką, iš kurio mokėsite, kai suteiksime jums PIS. 

Kaip tai veikia

Būsite nukreipti į mūsų Prekybininko programėlės arba svetainės puslapį, kuriame galėsite:

 • pateikti aiškų sutikimą „TrueLayer“ spustelėdami „Tęsti“; 

 • pasirinkti banką ir mokėjimo sąskaitą, prie kurios norite prisijungti;

 • pasirinkti sąskaitos informaciją, kurią norite pasiekti per „TrueLayer“, ir, jei reikia, bendrinti ją su Prekybininkais ar kitomis trečiosiomis šalimis.

Tada turėsite bankui patvirtinti tapatybę (žr. skirsnį „Tapatybės nustatymas“).

Kai jūsų bankas patvirtins tapatybę, 

 • jums pateiksime tokiu būdu gautą sąskaitos informaciją mūsų Prekybininkų programėlėse ar svetainėse;

 • pateiksime sąskaitos informaciją Prekybininkams ar kitoms trečiosioms šalims pagal pirmiau išdėstytas nuostatas.

Gauta ir bendrinama sąskaitos informacija gali apimti jūsų sąskaitos asmeninę informaciją (pvz., vardą ir pavardę), atliktas operacijas, operacijų sumas ir aprašymus, sąskaitos pavadinimą ir numerį, valiutą, sąskaitos likutį, bet kokį sąskaitos balanso viršijimą, mokėjimo datas ir kitą informaciją apie jūsų operacijas. Tai priklausys nuo Prekybininko teikiamų paslaugų, per kurias galite naudotis mūsų AIS paslauga. Neprašysime slaptų mokėjimo duomenų (pvz., banko prisijungimo duomenų), susietų su jūsų mokėjimo sąskaitomis, išskyrus atvejus, kai jūsų bankas naudoja įterptąjį srautą. Operacijos informacija bus momentinė duomenų kopija tą dieną ir tuo metu, kai suteikėte mums prieigą prie savo Mokėjimo sąskaitų. 

Turėsite atnaujinti mūsų prieigą prie savo Mokėjimo sąskaitos (-ų), patvirtindami tapatybę atitinkamame banke bent kas 180 dienų ir kiekvieną kartą, kai norėsite pasiekti ir (arba) bendrinti sąskaitos informaciją, išskyrus savo sąskaitos likutį ar operacijų duomenis, susijusius su operacijomis, atliktomis per pastarąsias 180 dienų.

Šią paslaugą suteiksime iš karto po to, kai patvirtinsite, kad norite, jog mes naudotume AIS, o patvirtinę jūs neturėsite teisės atšaukti sutikimo.

Mes neimsime mokesčio už AIS pateikimą. Tačiau jūsų bankas gali taikyti mokesčius, susijusius su jūsų naudojimusi AIS pagal jūsų banko taikomas sąlygas.

Mes nenaudosime, neprieisime ir nesaugosime jokių duomenų kitais tikslais, išskyrus AIS veikimą, kaip aiškiai prašote.

Patvirtinimo paslaugos

Patvirtinimo paslaugos yra AIS paslaugų tipas, o AIS skyriaus nuostatos taikomos kartu su šiame skyriuje „Tikrinimo paslaugos“ nurodytomis nuostatomis.

Kas tai yra

Mūsų Patvirtinimo paslauga suteikia galimybę:

 • gavus aiškų jūsų sutikimą, dalytis savo sąskaitos informacija, gauta per AIS, su „TrueLayer“ ir jūsų Prekybininku;

 • leisti mums naudoti tuos duomenis vienkartiniam tikslui – patikrinti jūsų tapatybę pagal atskirą duomenų rinkinį, kurį mums pateikė Prekybininkas.

Kaip tai veikia

Kai atliksime kryžminį AIS gautų duomenų palyginimą su Prekybininko pateiktais duomenimis, grąžinsime Prekybininkui patvirtinimo rezultatą, kuriame bus nurodyta, ar abu duomenų rinkiniai atitinka, neatitinka arba ar pateikta nepakankama informacija.

„Registracija+“ paslaugas;

Kas tai yra

Mūsų „Registracija+“ paslauga leidžia jums užsiregistruoti vienoje iš mūsų Prekybininkų svetainių neįvedant savo duomenų rankiniu būdu. 

Kaip tai veikia

Jei šią paslaugą siūlo mūsų Prekybininkas, pirmiausia jums bus suteikta galimybė pasirinkti „„Registracija+“ arba įvesti savo duomenis rankiniu būdu. Jei aiškiai sutinkate naudotis „Registracija+“ paslauga spustelėdami atitinkamą parinktį, pirmiausia būsite nukreipti per PIS srautą, kad galėtumėte nurodyti Prekybininkui atlikti mokėjimą (bus taikomos PIS sąlygos). Tada turėsite patvirtinti tapatybę banke ir nurodyti vietiniam tapatybės duomenų teikėjui pateikti mums jūsų asmens duomenis. 

Kai iš vietinio tapatybės duomenų teikėjo gausime jūsų asmens duomenis, perduosime juos Prekybininkui, kuris juos naudos, kad užregistruotų jus savo paslaugoms teikti.

Mokėjimo paslaugos

Mokėjimo inicijavimo paslaugos 

Kas tai yra

Mūsų PIS suteikia galimybę inicijuoti mokėjimą iš savo mokėjimo sąskaitos Prekybininkui, kuriam norite mokėti.

Tai darome Jūsų nurodymu:

 • nurodydami bankui atlikti mokėjimą arba mokėjimus iš jūsų pasirinktos mokėjimo sąskaitos jūsų pasirinktam gavėjui. 

Kaip tai veikia

Būsite nukreipti į mūsų Prekybininko programėlės arba svetainės puslapį, kuriame:

 • pateikite aiškų sutikimą* „TrueLayer“ spustelėdami „Tęsti“; 

 • pasirinkite banką ir mokėjimo sąskaitą, iš kurios norite atlikti mokėjimą;

 • nurodykite „TrueLayer“ inicijuoti jūsų pasirinktos sumos mokėjimą jūsų pasirinktam gavėjui, kurio informacija bus aiškiai rodoma sąskaitos pasirinkimo puslapyje.

* Atkreipkite dėmesį, kad sutikimas, kurį pateikiate pagal šias Sąlygas, yra vienkartinis sutikimas dėl vienkartinės mokėjimo operacijos inicijavimo. Jei norite, kad pateiktume papildomą PIS, turėsite pateikti mums naują sutikimą ir nurodymus, kad pateiktume bankui naują mokėjimo nurodymą.

Tada turėsite bankui patvirtinti tapatybę (žr. skirsnį „Tapatybės nustatymas“).

Kai bankas patvirtins tapatybę, jis vykdys jūsų nurodymus atlikti mokėjimą.

Patvirtinus mokėjimą banke, lėšos paprastai bus išimtos iš jūsų mokėjimo sąskaitos iš karto ir ne vėliau kaip iki kitos dienos pabaigos (per dvi valandas). Mes arba Prekybininkas patvirtins sėkmingą Mokėjimo nurodymo inicijavimą kartu su operacijos identifikatoriumi, kad galėtumėte identifikuoti mokėjimo operaciją kartu su mokėjimo operacijos suma.

Atkreipkite dėmesį, kad už mokėjimo operacijos vykdymą yra atsakingas jūsų bankas (o ne „TrueLayer“). Už šią mokėjimo inicijavimo paslaugą neimsime mokesčio. Tačiau jūsų bankas gali taikyti mokesčius, susijusius su jūsų naudojimusi šia Mokėjimo inicijavimo paslauga pagal jūsų banko taikomas sąlygas. 

Įmokų aptarnavimas

Kas tai yra

Prekybininkui galime suteikti Prekybininko atsiskaitymo paslaugą, kurią naudodami galite sumokėti jam už internetinius produktus ir paslaugas iš savo Mokėjimo sąskaitos. Norėdami atlikti mokėjimą, naudositės mūsų valdomą PIS, kad tiesiogiai iš savo mokėjimo sąskaitos atliktumėte mokėjimą Prekybininkui.

Kaip tai veikia

Tai veikia lygiai taip pat, kaip ir bet kuris kitas PIS mokėjimas. Vienintelis skirtumas yra tas, kad jis nukreipiamas į pas mus laikomą Prekybininko Mokėjimo sąskaitą. Todėl jūsų įmokai bus taikomos PIS reglamentuojančios sąlygos.

Išsaugoti mano informaciją ir (arba) prisiminti mane

Kas tai yra

Galime suteikti jums Paslaugą, kurioje saugome jūsų informaciją, kad kitą kartą, kai naudositės mūsų Paslaugomis, mokėjimai vyktų greičiau. 

Kaip tai veikia

Kai naudojatės viena iš mūsų Paslaugų, jums gali būti suteikta galimybė pasirinkti šią Paslaugą. Jums sutikus, saugosime tam tikrus apie jus surinktus asmens duomenis, pvz., jūsų vardą, pavardę, el. pašto adresą, gimimo datą ir sąskaitos duomenis (banko kodą ir (arba) sąskaitos numerį ar IBAN). Taip pat galime saugoti jūsų sąskaitos pateikimo adresą ir pristatymo adresą, jei jie yra.

Kai kitą kartą naudositės mūsų Paslaugomis, galėsime iš anksto įvesti turimus duomenis apie jus ir nebereikės jų įvesti patiems. Duomenys, kuriuos iš anksto pateiksime, priklausys nuo paslaugos, kuria tuo metu naudojatės. Kai kuriais atvejais jūsų tapatybę patvirtinsime naudodami kelių veiksnių tapatybės patvirtinimą.

Prieš duodami mums aiškų sutikimą teikti jums Paslaugą, visada turėsite galimybę pakeisti duomenis. 

Jei bet kuriuo metu norite atsisakyti šios paslaugos, tai galite padaryti vykdydami būsimą mokėjimo procesą arba spustelėję šią nuorodą. Daugiau informacijos apie tai, kaip tvarkome šiai paslaugai atlikti saugomus asmens duomenis, rasite mūsų Privatumo pranešime.

Prekybininkai ir bankai

Mes neatsakome už jokias problemas, kurios gali kilti dėl jūsų banko veikimo ar tinkamumo. Mes esame atsakingi už saugų ir patikimą jūsų sąskaitos informacijos gavimą ir perdavimą, bet ne už jūsų sąskaitos informacijos turinį, už kurį atsako jūsų bankas. Jei turite su tuo susijusių klausimų, turėtumėte susisiekti su atitinkamu Prekybininku, kuris teikia jūsų naudojamą programėlę ar svetainę, arba su savo banku. 

Jums naudojantis Prekybininko paslaugomis ir jūsų Mokėjimo sąskaita taip pat bus taikomos kitos sąlygos – šios Sąlygos neturės įtakos nė vienai iš šių sąlygų. Visų pirma, Prekybininkas ir jūsų bankai turės atskiras duomenų apsaugos taisykles, kurios bus taikomos jūsų naudojimuisi jų paslaugomis. Kai jūsų sąskaitos informacija per mūsų programinę įrangą perduodama Prekybininkui, jis tampa už ją atsakingas.

Mes neapmokestiname jūsų kaip Galutinio naudotojo už naudojimąsi mūsų Paslaugomis, tačiau Prekybininkas gali apmokestinti jus už naudojimąsi jo programėle ar paslaugomis. Savo ruožtu Prekybininkai gali mokėti mums mokesčius už jiems teikiamas paslaugas. Prekybininko sąlygos bus taikomos visiems jums teikiamiems Prekybininko produktams ar paslaugoms, todėl mes neatsakome už jokius dėl to patirtus nuostolius ar žalą.

Bet kokia sąskaitos informacija, kurią nuspręsite bendrinti naudodamiesi mūsų Paslaugomis, bus užšifruota naudojant kelių raktų šifravimo mechanizmą. Prekybininkas, pristatantis programėlę arba svetainę, galės prieiti prie šios informacijos tik tuo atveju, jei aiškiai suteiksite jam leidimą tai daryti.

Intelektinė nuosavybė

„TrueLayer“ priklauso visos nuosavybės ir naudojimo teisės (įskaitant intelektinės nuosavybės teises) į Paslaugas, mūsų svetainę ir technologijas. Jei nuspręsite pateikti mums atsiliepimų ar pasiūlymų apie bet kurią mūsų Paslaugų, svetainės ar technologijos dalį, galime juos naudoti be jokių apribojimų.

Atsakomybės apribojimas

Norime, kad kuo geriau išnaudotumėte mūsų Paslaugas, o mes teiksime savo Paslaugas pakankamai rūpestingai ir kvalifikuotai. Visos Paslaugos (įskaitant visas papildomas paslaugas ar produktus) jums teikiamos tokios, kokios yra ir kokios yra prieinamos..

Išskyrus tai, kas aiškiai išdėstyta šiose Sąlygose, papildomas sąlygas, kurias retkarčiais įvedame arba kurios yra numanomos pagal vartotojų teisę, mes neprisiimame jokių mūsų Paslaugas apimančių konkrečių įsipareigojimų ar pažadų. Pavyzdžiui, nežadame, kad bet koks Paslaugų turinys, Paslaugų funkcijos, jų patikimumas ar prieinamumas atitiks jūsų poreikius. Tai neturi įtakos jūsų įstatyminėms teisėms.

Tiek, kiek leidžia galiojantys įstatymai, netaikome jokių garantijų.

Jūs sutinkate, kad būsite atsakingi už bet kokius nuostolius, kuriuos, kaip įrodyta, „TrueLayer“ patyrė dėl tiesioginio šių Sąlygų pažeidimo.

Kas yra atsakingas, jei kas nors nepavyksta?

Mes esame atsakingi tik už numatomus mūsų padarytus nuostolius ir žalą. Jei nesilaikysime šių Sąlygų, esame atsakingi už nuostolius ar žalą, kurią patiriate dėl to, kad pažeidėme šias Sąlygas arba nesiėmėme pagrįstų atsargumo priemonių ir įgūdžių teikdami Paslaugas. Mes neatsakome už jokius nuostolius ar žalą, kurių negalima numatyti, arba, kiek tai leidžiama pagal įstatymus, už bet kokius netiesioginius ar pasekminius nuostolius (įskaitant prarastą pelną, prarastas pajamas ar finansinius nuostolius), atsirandančius vykdant jūsų veiklą.

Mes nebūsime atsakingi už jokius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl to, kad iš esmės nesilaikote šių Sąlygų, arba dėl dalykų, kurių negalime pagrįstai kontroliuoti, pvz., komunalinių paslaugų teikimo nutraukimo ar gedimo, pandemijos, kolektyvinių veiksmų, stichinės nelaimės, sprogimo ar nelaimingo atsitikimo. Mes jokiu būdu nepašaliname ir neapribojame savo atsakomybės jums tiek, kiek tai būtų neteisėta.

Jei naudodami mūsų Paslaugas pastebėsite neleistinas ar įtartinas operacijas savo Mokėjimo sąskaitoje, turite nedelsdami susisiekti su savo banku, kuris yra atsakingas už tyrimą ir, jei reikia, pinigų grąžinimą. Žr. savo banko skundų politiką.

Mes neatsakome už jokią žalą, nuostolius ar praradimus, atsiradusius dėl įsilaužimo, klastojimo ar neteisėtos prieigos prie jūsų sąskaitos informacijos, kurios mes pagrįstai nekontroliuojame. Jei įtariate, kad kas nors kitas turi prieigą prie jūsų banko kredencialų ir nesąžiningai naudojasi jais, kad galėtų naudotis Paslaugomis, turite nedelsdami susisiekti su mumis el. paštu [email protected].

Apie šias Sąlygas 

Kiekvieną kartą, kai naudositės mūsų Paslaugomis, privalėsite laikytis tuo metu galiojančių Sąlygų. Kai kurias arba visas Paslaugas gali teikti „TrueLayer“ arba jos vardu kitas grupei priklausantis subjektas (toliau – Partneris). Jei kai kurias ar visas Paslaugas teikia Partneris, jums bus taikomos šios Sąlygos, nebent bus taikomas atskiras susitarimas su tuo Partneriu, tada šios Sąlygos nebebus taikomos. 

Šios Sąlygos galios tol, kol naudositės viena iš mūsų Paslaugų.

Galime bet kuriuo metu nutraukti su jumis sudarytą sutartį arba sustabdyti jūsų prieigą prie bet kurios mūsų Paslaugų dalies, jei pažeidėte bet kurią iš šių Sąlygų arba jei manome, kad privalome tai padaryti pagal įstatymus. Savo sutartį su mumis galite bet kada nutraukti susisiekę su mūsų Klientų aptarnavimo komanda.

Šias Sąlygas galime bet kada atnaujinti, o pakeitimai bus paskelbti šiame puslapyje. Jei atmetate atitinkamus pakeitimus, turite teisę bet kuriuo metu nemokamai nutraukti šias Sąlygas. Jei mes arba jūs nutraukiame šią sutartį arba nesutinkate su Sąlygomis, galiojančiomis tuo metu, kai norite naudotis mūsų Paslaugomis, negalite naudotis mūsų Paslaugomis.

Šias Sąlygas (ar bet kurią ankstesnę šių Sąlygų versiją) galite atsisiųsti arba galite paprašyti šių Sąlygų kopijos susisiekę su mūsų Klientų aptarnavimo komanda.

Skundai

Mums svarbu suteikti jums puikų aptarnavimą. Bet kokį klientų išreikštą nepasitenkinimą mūsų paslaugomis vertiname kaip skundą. Jei kuri nors mūsų Paslaugų dalis jūsų netenkina, lengviausias būdas padėti išspręsti jūsų problemą yra susisiekti su mūsų klientų aptarnavimo komanda.

Taip pat galite susisiekti su mumis el. paštu [email protected] arba parašyti mums adresu: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ireland (Airija). 

Skundą patvirtinsime per 3 darbo dienas ir stengsimės išnagrinėti bei išspręsti jūsų problemą arba pateikti aiškų atsakymą per 15 dienų. Mums gali tekti susisiekti su Prekybininku arba jūsų banku ir gali prireikti jūsų pagalbos nagrinėjant bet kokį skundą. Sutinkate teikti visą reikalingą pagalbą šiuo klausimu. Sutinkate, kad atsakymai į jūsų skundą gali būti pateikiami elektronine forma ir siunčiami el. paštu. 

Jei esate naudotojas, labai maža įmonė ar kitas reikalavimus atitinkantis skundo pateikėjas ir nesate patenkinti mūsų atsakymu, turite teisę perduoti savo bylą Finansinių paslaugų ir pensijų ombudsmenui paskambinę (01) 567 7000, per jų svetainę arba paštu (Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Ireland (Airija).

Taikytina teisė ir jurisdikcija

Šios Sąlygos reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Airijos teisę, neatsižvelgiant į įstatymų kolizijos principus ir laikantis privalomų nuostatų pagal jūsų gyvenamosios šalies įstatymus. Tiek, kiek Airijos įstatymai prieštarauja jūsų gyvenamosios šalies įstatymams, kiek tai įmanoma, pirmenybė teikiama Airijos įstatymams. Jei to nedraudžia jūsų gyvenamosios šalies įstatymai, ginčus sprendžia Airijos teismai.

Jei esate naudotojas, jums bus naudingos visos privalomos šalies, kurioje gyvenate, įstatymų nuostatos. Jokia šių Sąlygų nuostata neturi įtakos jūsų, kaip naudojo, teisei remtis tokiomis privalomomis jūsų gyvenamosios vietos šalies įstatymų nuostatomis.

Europos Komisija taip pat sukūrė internetinę ginčų sprendimo platformą, skirtą palengvinti bendravimą šalių, dalyvaujančių ginče, kylančiame dėl internetinio sandorio (įskaitant ginčus, kylančius dėl Paslaugų). 

Visa sutartis

Šios Sąlygos yra visa jūsų ir mūsų Paslaugų sutartis. 

Jūsų teisių perdavimas

Jūs negalite perduoti savo teisių pagal šias Sąlygas jokiai trečiajai šaliai be mūsų raštiško
sutikimo. 

Konfliktas

Jei yra prieštaravimų tarp šių Sąlygų ir sąlygų, taikomų papildomoms Paslaugoms, pirmenybė bus teikiama papildomoms Paslaugoms taikomoms sąlygoms.

Keitimas ir nutraukimas

Jei kuri nors šių Sąlygų dalis yra negaliojanti, ta Sąlygų dalis turi būti pakeista, kad ji galiotų, arba pašalinta, jei neįmanoma jos pakeisti. Tai neturės įtakos likusioms Sąlygoms. 

Teisių atsisakymas

Bet kurio iš mūsų nesugebėjimas ar vėlavimas pasinaudoti bet kuria teise ar teisių gynimo priemone pagal šias Sąlygas ar įstatymus nėra šios ar bet kurios kitos teisės ar teisių gynimo priemonės atsisakymas. Bet kokios teisės ar teisių gynimo priemonės atsisakymas pagal šias Sąlygas ar įstatymus galioja tik tuo atveju, jei jis pateikiamas raštu. 

Sąlygų taikymas

Šios Sąlygos nustato santykius tarp „TrueLayer“ ir jūsų.

Vertimas ir kalba

Nors gali būti pateiktas Sąlygų vertimas į kitą kalbą, teisiškai privaloma bus tik Sąlygų versija anglų kalba ir nors patogumo sumetimais kai kurie pranešimai gali būti teikiami kitomis kalbomis, „Truelayer“ pasilieka teisę bendrauti tik anglų kalba. Bendravimo kitomis kalbomis teikimas neįpareigoja „Truelayer“ toliau bendrauti kita kalba.

Susisiekite su mumis 

Jei turite klausimų apie saugumą, kurį naudojame „TrueLayer“, susisiekite su mumis el. paštu [email protected] 

Turite kitų klausimų? Jei taip, susisiekite su mumis čia [email protected]