Privacy Notice

1 September 2023

Översikt

Detta integritetsmeddelande förklarar hur vi samlar in, lagrar, behandlar och skyddar dina personuppgifter när vi tillhandahåller dig våra tjänster.

Vänligen läs detta integritetsmeddelande noggrant innan du använder vår webbplats, konsol eller andra webbapplikationer (gemensamt webbplatsen) eller någon av våra tjänster. Om du har frågor eller funderingar om innehållet, kan du mejla oss på [email protected].

TrueLayer (Ireland) Limited (TrueLayer) (med organisationsnummer 671615) med säte på adressen 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irland, är personuppgiftsansvarig i den mening som avses i detta integritetsmeddelande.

I detta integritetsmeddelande kommer TrueLayer att hänvisas till som ”vi”, ”oss” eller ”vår”. 

Beroende på sammanhanget kan ”du” syfta på antingen en besökare på vår webbplats, en av våra återförsäljare eller slutanvändaren av en av våra tjänster.

Våra tjänster

Om du är en slutanvändare kommer leverantören av webbplatsen eller appen genom vilken du får tillgång till våra tjänster (en återförsäljare) hänvisa dig till våra tjänster. 

Vi tillhandahåller för närvarande följande tjänster (de beskrivs ytterligare i våra användarvillkor):

 • Kontoinformationstjänster (AIS – Account Information Services)

 • Betalningsinitieringstjänster (PIS – Payment Initiation Services)

 • Verifieringstjänster

 • Signup+

 • Inbetalningar (PayIns)

 • Utbetalningar (PayOuts)

 • Kom ihåg mig

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Tabellen nedan visar de personuppgifter som vi samlar in, behandlar och i vissa fall lagrar när du använder våra tjänster.

Personuppgifterna vi samlar in om dig och hur vi använder demVilken typ av personuppgifter använder vi?Syftet med behandlingenVilken är vår lagliga grund för denna behandling?
Om du representerar en TrueLayer-återförsäljareDitt namn, födelsedatum, adress, e-postadress, nummer, användarnamn, klient-ID och inloggningsuppgifter om du registrerar dig som användare.Så att vi kan registrera dig som användare och leverera våra tjänster.Fullgörande av ett avtal med dig.
Ditt namn, e-postadress, användarnamn och inloggningsuppgifter som du lämnar till oss om du registrerar dig som användare.För att uppdatera dig om våra aktiviteter, tjänster och produkter; för att registrera dina marknadsföringspreferenser och eventuell återkoppling eller svar i syfte att förbättra våra tjänster.Med ditt samtycke.
Ditt namn, födelsedatum, adress, e-post, telefonnummer, fotolegitimation och eventuell information om kriminell bakgrund.För att utföra all due diligence som vi är skyldiga att göra för att du ska få tillgång till våra tjänster.För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive lagstadgade krav som vi är skyldiga att följa).
Om du är en slutanvändare av någon av våra produkterDitt namn, adress, fotolegitimation och eventuell information om kriminell bakgrund.För att utföra all due diligence som vi är skyldiga att göra för att du ska få tillgång till våra tjänster.För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive lagstadgade krav som vi är skyldiga att följa).
Ditt namn, e-postadress, användarnamn och inloggningsuppgifter som du tillhandahåller oss om du registrerar dig som användare via någon TrueLayer-portal eller -konsol.För att leverera våra tjänster till dig och ge dig tillgång till den information som vi har om dig.Med ditt samtycke.
Ditt namn, e-postadress, postadress, kontonummer och sorteringskod. För att föra register över din användning av våra tjänster, tillhandahålla dig och/eller våra återförsäljare tjänsterna, förbättra våra tjänster och ge oss möjlighet att identifiera dig för rapporteringssyften, regelefterlevnad och kundservice.För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser (inklusive lagstadgade krav) och i de fall det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att säkerställa att vi kan tillhandahålla dig och din återförsäljare tjänsterna och att kontinuerligt förbättra dem.
Om du är en slutanvändare som använder vår AIS eller verifieringstjänstAlla personuppgifter som finns i de kontouppgifter som du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till att få tillgång till i våra användarvillkor, inklusive ditt bankkonto, saldo och transaktionsinformation.För att leverera våra tjänster till dig och/eller våra återförsäljare och förbättra våra tjänster. Det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att säkerställa att vi kan tillhandahålla dig och din återförsäljare tjänsterna och att kontinuerligt förbättra dem.
Om du är en slutanvändare som använder vår PIS-tjänstAlla personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel ditt namn, e-postadress, användarnamn, inloggningsuppgifter och eventuella betalningsreferenser.För att leverera våra tjänster till dig och/eller våra återförsäljare och förbättra våra tjänster.Det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att säkerställa att vi kan tillhandahålla dig och din återförsäljare tjänsterna och för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra tjänster.
Om du är en slutanvändare vars bank använder en Embedded Flow-autentiseringsprocess enligt beskrivningen i användarvillkorenDina personliga säkerhetsuppgifter för din internetbank.För att leverera våra tjänster till dig.Fullgörande av ett avtal med dig.
Om du tar emot en betalning från en återförsäljareDitt namn, kontouppgifter (kontonummer, sorteringskod och/eller IBAN), födelsedatum och postadress.För att leverera våra tjänster till dig och/eller våra återförsäljare, inklusive bearbetning av en utbetalning till dig.Det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att säkerställa att vi kan tillhandahålla dig och din återförsäljare tjänsterna och för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra tjänster.
Om du är en slutanvändare som använder vår tjänst Signup+Ditt namn, postadress, födelsedatum, telefonnummer, e-postadress, kontonummer, sorteringskod och/eller nationellt ID-nummer.För att leverera våra tjänster till dig och/eller våra återförsäljare och förbättra våra tjänster.Det är nödvändigt för vårt berättigade intresse av att säkerställa att vi kan tillhandahålla dig och din återförsäljare tjänsterna och för att vi kontinuerligt ska kunna förbättra våra tjänster.
Om du väljer att lagra dina uppgifter hos oss för framtida betalningar (Kom ihåg mig/Spara uppgifter)Alla personuppgifter som du har valt att lagra hos oss.För att leverera våra tjänster till dig och/eller våra återförsäljare och förbättra våra tjänster.Fullgörande av ett avtal med dig.
Om du är en besökare på vår webbplatsDitt namn, din e-postadress och andra personliga uppgifter som du lämnar till oss (t.ex. eventuell återkoppling).För att uppdatera dig om våra aktiviteter, tjänster och produkter; för att registrera dina marknadsföringspreferenser och eventuell återkoppling eller svar i syfte att förbättra våra tjänster.Med ditt samtycke.
Alla personliga uppgifter som vi samlar in som en del av dina kakinställningar, nämligen onlineidentifierare (såsom din kakidentifierare, IP-adress, webbläsartyp och -version, tidszoninställningar och plats).För att vi ska kunna driva vår webbplats och se till att vi kan tillhandahålla våra tjänster via vår webbplats så smidigt som möjligt.Med ditt samtycke.

Viktigt: Innan vi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose våra berättigade intressen i ovanstående syfte, avgör vi om sådan behandling är nödvändig och vi överväger noggrant vilken inverkan vår uppgiftsbehandling har på dina grundläggande rättigheter och friheter. Sammantaget är det vår uppfattning att sådan behandling behövs för våra berättigade intressen och att den behandling som vi utför inte påverkar dessa rättigheter och friheter negativt.

Vi kommer endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlar in dem (enligt beskrivningen i det här avsnittet) såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem av en annan anledning och den anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om vi ​behöver använda dina personuppgifter i ett annat syfte kommer vi att meddela dig detta och då klargöra vilken rättslig grund som tillåter oss att göra det.

Hur samlar vi in dina personuppgifter?

Alla

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • Via e-post när du kommunicerar med oss.

 • När du besöker vår webbplats via webbkakor eller annan liknande spårningsteknik.

  • För mer information, se avsnittet ”Webbkakor” nedan.

 • Genom dina marknadsföringspreferenser, om du gett oss ditt samtycke.

Om du är en slutanvändare

Vi samlar in dina personuppgifter:

 • Från återförsäljare

  • Din återförsäljare tillhandahåller oss dina grundläggande identitetsuppgifter (namn, e-postadress, postadress, telefonnummer, födelsedatum). Detta krävs för att vi ska kunna tillhandahålla dig den tjänst som du uttryckligen har samtyckt till att få del av.

 • Från dig

  • Vissa av våra tjänster kräver att du lämnar ut personuppgifter direkt till oss. Vi kommer också att ge dig möjlighet att lagra vissa av dessa uppgifter hos oss för att påskynda framtida betalningar.

 • Från din bank

  • För att tillhandahålla våra tjänster måste vi samla in information från din bank om bankkonton, kontotransaktioner och annan finansiell information. Observera att vi inte samlar in denna typ av information utan ditt uttryckliga medgivande.

 • Från identitetsleverantörer

  • Vi kommer ibland att använda tredje partens identitetsleverantörer för att få ytterligare information om dig så att vi kan tillhandahålla våra tjänster.

TjänsterVilka uppgifter?Från vem?
AIS och/eller verifieringPersonuppgifter i din kontoinformationDin bank
Personuppgifter som identifierar digDin återförsäljare
Internetbankers personanpassade säkerhetsuppgifter* *endast inbyggt flödeDu
PIS och/eller PayInpersonuppgifter i din kontoinformation eller betalkontoinformation som delas med ossDin bank
Personuppgifter som identifierar digDin återförsäljare
Personuppgifter som ingår i en betalningsreferensDu
Internetbankers personanpassade säkerhetsuppgifter* *endast inbyggt flödeDu
Signup+Personuppgifter som identifierar digDin återförsäljare
Personuppgifter som identifierar ditt bankkontoDin bank
Personuppgifter som identifierar digVår tredje partens dataleverantör som du uttryckligen har begärt ska tillhandahålla sådana personuppgifter
PayOutsPersonuppgifter för att identifiera ditt bankkontoDin återförsäljare
Spara uppgifter/Kom ihåg migPersonuppgifter som samlas in som en del av den tjänst vi tillhandahåller digDu Din återförsäljare Din bank
Registrering av slutanvändarportalPersonuppgifter för att identifiera digDu

Om du representerar en återförsäljare

Om du representerar en återförsäljare kan vi samla in dina personuppgifter

 • genom vår webbplats när du registrerar dig som återförsäljare eller använder våra tjänster

 • genom information som du tillhandahåller oss och från tredjepartskällor som Companies House och LexisNexis för due diligence vid onboarding och med jämna mellanrum. 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Vi sparar inte dina personuppgifter längre än vad vi anser är nödvändigt. När vi bestämmer hur länge vi ska behålla dina personuppgifter tar vi hänsyn till faktorer som

 • våra avtalsenliga skyldigheter och rättigheter i förhållande till de berörda personuppgifterna (inklusive användarvillkoren)

 • rättslig(a) förpliktelse(r) att lagra eller radera uppgifter under/efter en viss tidsperiod 

 • huruvida vi hade ditt samtycke till att använda personuppgifterna, men du vid ett senare tillfälle dragit tillbaka detta

 • våra berättigade intressen i de fall där vi har genomfört avvägningstester

 • hantering av bedrägeri och risk

 • (potentiella) tvister

 • riktlinjer utfärdade av relevanta dataskyddsmyndigheter

Delning av dina personuppgifter

Genom att du i egenskap av slutanvändare använder våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med din återförsäljare som då blir ansvarig för dem. För mer information om hur din återförsäljare använder och hanterar dina personuppgifter kan du läsa dennes integritetsmeddelande.

Om du är en slutanvändare eller representerar en återförsäljare kan vi också behöva dela dina personuppgifter

 • om vi rimligtvis anser att vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en viss rättslig förpliktelse

 • om vi behöver verkställa eller tillämpa våra användarvillkor och andra avtal

 • för att skydda TrueLayers, våra återförsäljares eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

 • för att uppfylla våra juridiska skyldigheter

 • med våra professionella rådgivare, såsom advokater, revisorer, konsulter eller försäkringsgivare

 • med partner eller leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning. 

  • Vi tar dina personuppgifters säkerhet och skydd på allvar och tillåter endast sådana leverantörer att använda dina personuppgifter för specificerade ändamål och i enlighet med våra instruktioner

 • med tredje parter till vilka vi kan komma att sälja, överföra eller slå samman delar av vår verksamhet eller våra tillgångar. 

  • Om en förändring som denna sker av vår verksamhet kan de nya ägarna använda dina personuppgifter på samma sätt som i detta integritetsmeddelande

 • till ett annat företag inom vår koncern om så behövs för att säkerställa kontinuiteten i tjänsterna till dig, eller för att återspegla en affärsomorganisation eller expansion som vi emellanåt kan genomföra

Beroende på vilken tjänst du använder kan dina personuppgifter komma att delas med en av följande enheter, dock endast i syfte att tillhandahålla tjänsten i fråga.

PersonuppgiftsbiträdeBeskrivning av tjänstenPlatsen för behandlingVilka tjänster?
AWSSäljare av molninfrastrukturStorbritannienAlla tjänster
ZendeskZendesk tillhandahåller våra ärende- och chattsystem som används för att kommunicera med digIrlandAlla tjänster
PonticaPontica används för sortering av inkommande frågor och klagomål från slutanvändareIrlandAlla tjänster
Auth0Auth0 tillhandahåller tjänster för autentisering och auktorisering av användareStorbritannienAlla tjänster
Salv Technologies OÜTillhandahåller tjänster för transaktionsövervakningTysklandAlla betalprodukter
MoodysTillhandahåller tjänster för transaktionsövervakningBelgienAlla betalprodukter
AS LHV PankLHV är vår partnerbank för SEPA CT, SEPA INST och Target2 i EUEstlandEU PayIns och PayOuts
Form 3Form3 är vår tekniska tjänsteleverantör som underlättar vår kommunikation med SEPA- och Target-betalningssystemen. Täcker EUIrland och StorbritannienEU PayIns och PayOuts
ClearBankClearBank är vår partnerbank och ger TrueLayer möjligheten att underlätta snabbare betalningar, CHAPS- och BACS-betalningssystem i StorbritannienStorbritannienUK PayIns och Payouts
SignicatSignicat är vår dataleverantör för vår produkt Signup+Norge, Irland och DanmarkSignup+
TwilioTwilio skickar ett engångslösenord för att verifiera digIrlandKom ihåg mig/Spara uppgifter
GB Group PlcTillhandahåller tjänster för transaktionsövervakningStorbritannienAlla betalprodukter

Internationella överföringar av dina personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kommer i allmänhet inte att överföras till eller lagras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller Storbritannien. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och i enlighet med detta integritetsmeddelande.

När vi överför dina personuppgifter från EES eller Storbritannien kommer vi emellertid bara göra det om

 • du har gett ditt skriftliga förhandsgodkännande, eller

 • det finns ett lämpligt överföringsavtal eller annan befintlig godkänd överföringsmekanism, t.ex. standardavtalsklausuler eller ett beslut om adekvat skydd från EU-kommissionen.

Kontakta oss om du önskar mer information om hur vi säkerställer adekvat skydd av personuppgifter som överförs till länder utanför EES eller Storbritannien.

Webbkakor

När du surfar på webbplatsen, använder våra tjänster eller besöker webbplatser eller appar som erbjuder våra tjänster kommer vi automatiskt att få din dators IP-adress. Vi kan samla in data om hur du interagerar med vår webbplats eller våra tjänster genom användning av webbkakor eller annan liknande spårningsteknik (gemensamt kallade webbkakor). En webbkaka är en liten textfil som lagras i din webbläsare eller på din dators hårddisk.

Vi använder kakor för att skilja dig från andra användare av vår webbplats och/eller våra tjänster. Det hjälper oss att komma ihåg dina preferenser. När du besöker vår webbplats och/eller använder våra tjänster gör webbkakorna att vi kan hålla reda på hur många gånger du har besökt oss, hur länge varje besök har varat och vad du har gjort under ditt besök på vår webbplats och/eller när du använt våra tjänster.

Informationen som samlas in med sådan teknik hjälper oss att säkerställa att vi kan

 • tillhandahålla dig, och kontinuerligt förbättra, våra tjänster 

 • förbättra din upplevelse av vår webbplats

 • bättre förstå hur vår webbplats används

 • hjälpa våra återförsäljare att bättre förstå hur deras plattformar används, samt 

 • hjälpa våra återförsäljare att förbättra din kundupplevelse.

Ingen av våra webbkakor används för att identifiera dig som individ. De samlar vanligtvis in anonyma identifierare som är kopplade till din enhet, webbläsare, hänvisade webbadresser, tid eller användningsinformation. Webbkakor lagrar aldrig några av dina bankuppgifter.

Webbkakor kan antingen vara ”första part”, dvs. webbkakor som placerats av oss, eller ”tredje part”, dvs. webbkakor som placeras på din dator/enhet av en tredje part när du besöker vår webbplats eller använder våra tjänster.

Vi placerar endast icke-nödvändiga webbkakor på din dator/enhet om vi har fått ditt förhandsgodkännande att göra det. Om du väljer att samtycka till vår användning av icke-nödvändiga webbkakor kan du när som helst återkalla detta samtycke.

Vi använder följande typer av webbkakor:

 • Nödvändiga webbkakor

  • Dessa webbkakor är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och kan inte stängas av i våra system. De är vanligtvis bara kopplade till vad du gör när du begär en tjänst, såsom att ställa in dina integritetspreferenser, logga in eller fylla i formulär. Du kan ställa in din webbläsare för att få en varning om eller blockera dessa webbkakor, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa webbkakor lagrar ingen personligt identifierbar information.

 • Funktionskakor

  • Dessa webbkakor gör att webbplatsen kan tillhandahålla förbättrad funktionalitet och personanpassa den. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har lagt till våra webbsidor. Om du inte tillåter dessa webbkakor kan det hända att vissa eller ingen av dessa tjänster fungerar korrekt.

 • Målriktade kakor

  • Dessa webbkakor kan placeras på vår webbplats av våra annonspartner. De kan användas av dessa företag för att skapa en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte personuppgifter direkt, utan tjänar till att unikt identifiera din webbläsare och internetenhet. Om du väljer att inte tillåta sådana webbkakor kommer du att uppleva mindre riktad reklam.

 • Prestandakakor

  • Dessa webbkakor gör att vi kan räkna antalet besök och se var webbtrafiken kommer ifrån så att vi kan mäta och förbättra vår webbplats prestanda. De hjälper oss att se vilka sidor som är mest och minst populära och hur besökarna rör sig på webbplatsen. All information som dessa webbkakor samlar in är aggregerad och därför anonym. Om du inte tillåter dessa webbkakor kommer vi inte att veta när du har besökt vår webbplats eller kunna övervaka dess prestanda.

Hantering av webbkakor

Vi skickar bara ut strikt nödvändiga webbkakor vid det första besöket på vår webbplats. Inga andra typer av webbkakor är nödvändiga och därför behöver vi ditt samtycke innan vi kan skicka ut dem. Icke-nödvändiga webbkakor hjälper till att förbättra din användarupplevelse när du använder vår webbplats.

Vi kommer att begära ditt förhandsgodkännande av vår användning av icke-nödvändiga webbkakor via vår kakbanderoll. Du kan ändra dina kakpreferenser och dra tillbaka ditt samtycke genom att ändra dina inställningar via vår kakbanderoll.

Du kan också ställa in din webbläsare så att alla webbkakor inaktiveras, men den åtgärden kan blockera våra strikt nödvändiga webbkakor och hindra vår webbplats från att fungera korrekt. Det kan medföra att du inte kan använda alla webbplatsens funktioner och tjänster fullt ut.

Dina rättigheter

Med avseende på dina personuppgifter som vi behandlar har du i enlighet med tillämpliga lagar följande rättigheter:

 • Rätten att begära bekräftelse på huruvida vi behandlar några personuppgifter som rör dig, och i så fall begära en kopia av dessa.

 • Rätten att begära att vi slutar behandla dina personuppgifter och i synnerhet slutar använda dessa för direkta marknadsföringssyften.

 • Rätten att begära att vi begränsar användningen av dina personuppgifter under vissa omständigheter.

 • Rätten att begära att vi rättar eller uppdaterar dina personuppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella.

 • Rätten att begära att vi raderar alla personuppgifter vi har om dig om det inte finns någon berättigad anledning för oss att fortsätta att behandla dem.

 • Om behandlingen av dina personuppgifter baseras på att du tidigare gett ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla detta.

 • Rätten att begära att vi exporterar dina personuppgifter till ett annat företag, om det är tekniskt möjligt.

För att utöva någon av ovanstående rättigheter ber vi dig mejla oss på [email protected] för att göra en registrerads begäran om åtkomst, med följande uppgifter:

 • ditt namn

 • din adress

 • uppgifter om din återförsäljare, samt

 • den uppgiftsperiod du vill ha tillgång till.

Vi kanske inte alltid kan radera eller korrigera dina uppgifter på begäran om vi inte har kontroll över dessa (vilket är fallet vad gäller kontoinformation. I sådana kommer vi att vidarebefordra din begäran till den kontoförvaltande betaltjänstleverantören) eller om vi är skyldiga att behålla uppgifterna på grund av vissa lagstadgade krav.

Ändringar i detta integritetsmeddelande

Alla ändringar som vi eventuellt gör i vårt integritetsmeddelande i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, om lämpligt, kommer du att meddelas om ändringen via e-post. Återkom till webbplatsen ofta för att se om eventuella uppdateringar eller ändringar av vårt integritetsmeddelande har gjorts.

Frågor och kontaktinformation

Om du vill få åtkomst till, rätta, ändra eller radera någon uppgift gällande dig som vi har lagrat, eller bara vill ha mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta oss på [email protected]

Inlämning av klagomål 

Skulle du vara missnöjd med den tjänst vi tillhandahåller har du rätt att lämna ett klagomål till oss på [email protected] och/eller lämna in ett formellt klagomål till irländska Data Protection Commission eller till relevant dataskyddstillsynsmyndighet i ditt hemland (i Sverige: Integritetsskyddsmyndigheten, IMY).