Privacy Notice

Översikt

Dina uppgifters sekretess och säkerhet är av största vikt för alla oss på TrueLayer. Läs detta sekretessmeddelande noga innan du använder vår webbplats, de verktyg som tillhandahålls av TrueLayer som en del av våra tjänster (”Verktygen” och, tillsammans med vår webbplats, ”Webbplatsen”) eller någon av våra tjänster. Om du har frågor om innehållet kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected].

I samband med detta datasekretessmeddelande är personuppgiftsansvarig TrueLayer (Ireland) Limited (”TrueLayer”) (med organisationsnummer 671615) med säte på 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, på Irland.

I detta sekretessmeddelande kallas TrueLayer ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt”. Det finns även hänvisningar till ”du”. I dessa fall kan ”du” avse en besökare på vår webbplats, en kund som är en privatperson eller en anställd hos en företagskund (båda en ”Kund”), eller en användare av vår kunds produkter eller tjänster (”Slutanvändare”).

I detta sekretessmeddelande förklarar vi hur vi samlar in, lagrar, behandlar och skyddar dina personuppgifter för de tjänster som anges nedan (tillsammans ”Tjänsterna”).

Läs det här meddelandet så att du vet vad vi gör med dina personuppgifter. Läs även våra användarvillkor för slutanvändare, utöver andra sekretessmeddelanden och dokument som vi kan komma att ge dig och som kan gälla vår användning av dina personuppgifter vid särskilda omständigheter i framtiden.

Viktigt! Observera att nedanstående lista över Personuppgifter som vi kan samla in om dig inte är uttömmande, även om den är avsedd att vara så fullständig och korrekt som rimligen är möjligt, och kan komma att uppdateras från tid till annan i enlighet med avsnittet ”Ändringar av detta sekretessmeddelande” i detta Sekretessmeddelande.

Personuppgifter

Personuppgifter som vi samlar in om dig och hur vi använder demVilken typ av Personuppgifter använder vi?Behandlingens ändamålPå vilken rättslig grund använder vi dina Personuppgifter?
Om du är TrueLayer-kundDitt namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer, användarnamn, kund-ID och inloggningsuppgifter om du registrerar dig som användare.För att leverera våra Tjänster till dig.Ingå eller fullgöra ett avtal För att leverera en avtalad tjänst till dig som Kund. Observera att om du inte vill lämna dina Personuppgifter till oss för detta ändamål kommer vi inte att kunna fullgöra vårt tjänsteavtal med dig.
Ditt namn, födelsedatum, adress, e-postadress, telefonnummer och fotolegitimation. Även information om eventuella domar i brottmål kan ingå i sådana Personuppgifter.För att utföra due diligence-granskning som vi är skyldiga att utföra för att du ska kunna ta emot våra Tjänster.Fullgöra en rättslig förpliktelse För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (inklusive lagstadgade krav) enligt gällande irländsk och europeisk lag och för att följa andra gällande irländska lagar och EU-lagar.
Ditt namn, e-postadress, användarnamn och inloggningsuppgifter som du lämnar till oss om du registrerar dig som användare.För att ge dig uppdateringar om våra aktiviteter, tjänster och produkter för att registrera dina marknadsföringspreferenser och eventuell feedback eller svar i syfte att förbättra våra Tjänster.Samtycke Med ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att all behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke kommer att förbli giltig.
Om du är Slutanvändare av vårt AIS-verktyg eller vårt VerifieringsverktygDin e-postadressFör att vi ska kunna identifiera dig i samband med rapportering, efterlevnad och kundservice. För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (inklusive lagstadgade krav) och det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att vi förser dig och din Leverantör med Tjänsterna och att förbättra våra Tjänster.
Om du är Slutanvändare av vårt PIS-verktyg eller vårt VerifieringsverktygDitt namn, e-postadress, postadress, kontonummer och clearingnummer För att vi ska kunna identifiera dig i samband med rapportering, efterlevnad och kundservice.förpliktelser (inklusive lagstadgade krav); och det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att vi förser dig och din Leverantör med Tjänsterna och att förbättra våra Tjänster.
Om du är Slutanvändare av Säljartjänsterna (enligt definitionen i användarvillkoren för slutanvändare)Alla Personuppgifter som du har lämnat till din Leverantör (genom vilken du har åtkomst till Säljartjänsterna), inklusive namn, kontonummer, clearingnummer, födelsedatum, adress och e-postadress samt eventuell fotolegitimation. Sådana Personuppgifter kan omfatta information om eventuella domar i brottmål. För att utföra identifierings- och verifieringskontroller som krävs för due diligence-granskning av en kund under onboarding-processen som vi är skyldiga att utföra för att du ska kunna ta emot våra Tjänster. Fullgöra en rättslig förpliktelse För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (inklusive lagstadgade krav) enligt gällande irländsk och europeisk lag, och för att följa andra gällande irländska lagar och EU-lagar.
Ditt namn och IBAN-nummer som skapas när du registrerar dig hos din Leverantör genom vilken du använder Säljartjänsterna.För att leverera våra Säljartjänster till dig och/eller din Leverantör, inklusive initiera betalning och i förekommande fall behandla en återbetalning. Berättigat intresse Det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att vi kan förse dig och din Leverantör med Tjänsterna.
Om du är Slutanvändare av någon av våra produkterDitt namn, e-postadress, användarnamn och inloggningsuppgifter som du lämnar till oss om du registrerar dig som användare via en TrueLayer-portal eller -konsol.För att utföra due diligence-granskning som vi är skyldiga att utföra för att du ska kunna ta emot våra Tjänster.Fullgöra en rättslig förpliktelse För att fullgöra våra rättsliga förpliktelser (inklusive lagstadgade krav) enligt gällande irländsk och europeisk lag och för att följa andra gällande irländska lagar och EU-lagar.
Ditt användarnamn, e-postadress och kontoinformation som din Leverantör lämnar till oss.För att felsöka eventuella problem du har när du använder våra Tjänster och för att förbättra våra automatiserade processer för att hämta data.Berättigade intressen Det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att vi kan förse dig och din Leverantör med Tjänsterna och att ge oss möjlighet att fortlöpande förbättra våra Tjänster.
Alla Personuppgifter som ingår i den kontoinformation för vilken du har gett oss ditt specifika samtycke till åtkomst i enlighet med användarvillkoren för Slutanvändare.För att anonymisera eller pseudonymisera Personuppgifterna för att de ska användas för att förbättra våra Tjänster eller ingå i en marknadsundersökning eller analys av oss eller en tredje part.Berättigade intressen Det är nödvändigt för vårt berättigade intresse att säkerställa att vi fortlöpande kan förbättra och utveckla våra Tjänster och förbättra din och din Leverantörs upplevelse.
Om du är Slutanvändare av någon av våra produkterDe personliga säkerhetsuppgifter som du delar med oss. För att kunna erbjuda våra tjänster till dig när din bank kräver att vi loggar in på ditt bankkonto för att få till­gång till ditt konto.Det är nödvändigt för våra legitima intressen för att kunna förse dig och leverantören med våra tjänster.
Om du är besökare på vår Webbplats eller i vårt VerktygDitt namn, din e-postadress och andra Personuppgifter som du lämnar till oss (t.ex. feedback).För att ge dig uppdateringar om våra aktiviteter, tjänster och produkter för att registrera dina marknadsföringspreferenser och eventuell feedback eller svar i syfte att förbättra våra Tjänster.Samtycke Med ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att all behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke kommer att förbli giltig.
Alla Personuppgifter som vi samlar in som en del av din cookieinställning, nämligen onlineidentifikatorer (som din cookie-identifikator, IP-adress, webbläsartyp och -version, tidszoninställningar och geografisk plats). För att vi ska kunna driva vår Webbplats och säkerställa att vi kan leverera Tjänsterna via vår webbplats så smidigt som möjligt.Samtycke Med ditt samtycke. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Observera dock att all behandling som utförs innan du återkallar ditt samtycke kommer att förbli giltig.

Viktigt! Innan vi behandlar dina Personuppgifter för att uppfylla våra berättigade intressen för ovanstående ändamål, avgör vi om sådan behandling är nödvändig och vi överväger noga hur vår behandling påverkar dina grundläggande rättigheter och friheter. På det hela taget har vi avgjort att sådan behandling är nödvändig för våra berättigade intressen och att den behandling vi utför inte har en negativ inverkan på dessa rättigheter och friheter.

Vi kommer endast att använda dina Personuppgifter för de ändamål för vilka vi samlar in dem (enligt beskrivningen i detta avsnitt), såvida vi inte av rimliga skäl anser att vi behöver använda dem av annan orsak och den orsaken är förenlig med det ursprungliga ändamålet. Om vi behöver använda dina Personuppgifter för ett orelaterat ändamål kommer vi att meddela dig och klargöra den rättsliga grund som tillåter detta.

Hur vi samlar in dina Personuppgifter

Vi kan komma att samla in dina Personuppgifter på följande sätt:

Om du är Slutanvändare

Om du är Slutanvändare kommer Leverantören av programmet genom vilket du har åtkomst till våra Tjänster (din ”Leverantör”) att hänvisa dig till att använda våra Tjänster inklusive följande:

 • Om du är Slutanvändare som använder

  • vår AIS-produkt, genom ett programvaruverktyg (”AIS-verktyget”) eller

  • vår verifieringsprodukt, genom ett programvaruverktyg (”Verifieringsverktyget”)

  som du kan använda för att överföra information (inklusive personuppgifter) relaterad till betalkonton (”kontoinformation”) som du innehar hos kontoförvaltande betaltjänstleverantörer (dvs. en Betaltjänstleverantör såsom en bank eller en kreditkortsutgivare som förvaltar ett online-betalkonto för din räkning) (”kontoförvaltande Betaltjänstleverantörer”) till dig och din Leverantör, i enlighet med användarvillkoren för Slutanvändare. När du använder AIS-verktyget eller Verifieringsverktyget samlar vi in och behandlar de Personuppgifter som ingår i den Kontoinformation som hämtas från din kontoförvaltande betaltjänstleverantör. Vi kan också samla in och behandla Personuppgifter som lämnas till oss av din Leverantör.

  Vårt AIS-verktyg och/eller Verifieringsverktyg kan slå samman eller aggregera kontoinformation som hämtas från en viss kontoförvaltande betaltjänstleverantör med Kontoinformation som hämtas från andra kontoförvaltande betaltjänstleverantörer då du har samtyckt till att vi får åtkomst till och överför sådan information. Vårt AIS-verktyg och/eller Verifieringsverktyg kan lagra din kontoinformation om denna utgör en del av de Tjänster vi levererar till din Leverantör, till exempel om det är nödvändigt för att din Leverantörs app ska fungera.

 • Om du är Slutanvändare som använder våra betalningsinitieringstjänster (payment initiation services, ”PIS”), genom ett programvaruverktyg (”PIS-verktyget”) som du kan använda för att samtycka till och godkänna en betalning enligt din Leverantörs specifikationer. Detta kan kräva att din kontoförvaltande Betaltjänstleverantör skickar dina bankkontouppgifter till oss. När du använder PIS-verktyget kommer vi att samla in och behandla de Personuppgifter som du lämnar till oss (t.ex. personuppgifter som du anger i betalningsreferensen) för att vi ska kunna tillhandahålla PIS-verktyget. Vi kan också samla in och behandla Personuppgifter som ingår i dina bank- eller betalkontouppgifter som delas med oss av din kontoförvaltande Betaltjänstleverantör.

 • En del banker kräver att vi loggar in på ditt bankkonto med dina personliga online banking säkerhetsuppgifter innan du kan använda våra tjänster. När du delar dina personliga säkerhetsuppgifter med oss använder vi de endast för att kunna förse dig med de tjänsterna som du efterfrågat och vi raderar uppgifterna så fort tjänsten är avslutad.

 • Om du har registrerat dig för att använda TrueLayer-portalen eller -konsolen för Slutanvändare samlar vi in och behandlar ditt namn, din e-postadress, det användarnamn som du ger oss för att få åtkomst till portalen och information om din användning av verktyget i fråga.

 • Via e-post när du kommunicerar med oss.

 • När du besöker vår Webbplats.

 • När du ger oss dina marknadsföringspreferenser.

Om du är Kund

Om du är Kund kan vi komma att samla in dina Personuppgifter:

 • via vår Webbplats när du registrerar dig som Kund eller använder våra Tjänster;

 • via e-post när du kommunicerar med oss;

 • via information som du lämnar till oss, och från tredjepartskällor som Companies House och LexisNexis för due diligence- och onboarding-ändamål;

 • när du besöker vår Webbplats och/eller

 • när du ger oss dina marknadsföringspreferenser.

Om du är besökare på vår Webbplats

Om du besöker vår Webbplats kan vi komma att samla in dina Personuppgifter

 • via cookies eller liknande spårningsteknik som vi har utrustat vår Webbplats med och/eller

 • när du ger oss dina marknadsföringspreferenser via Webbplatsen.

Mer information om vår användning av cookies och/eller liknande spårningsteknik finns i avsnittet ”Cookies” nedan.


Hur länge vi behåller dina Personuppgifter

Vi behåller inte dina Personuppgifter längre än nödvändigt för det ändamål för vilket de samlades in och en rimlig period därefter. Observera att vi under vissa omständigheter kan behålla dina Personuppgifter under en längre period, till exempel om vi behandlar ett pågående anspråk eller i god tro håller för sannolikt att lagen eller en relevant tillsynsmyndighet, enligt vår uppfattning, kan förvänta sig eller kräva att vi sparar dina Personuppgifter.

När vi beslutar hur länge dina Personuppgifter ska behållas tar vi hänsyn till faktorer som

 • våra avtalsenliga förpliktelser och rättigheter avseende de berörda personuppgifterna (inklusive användarvillkoren för Slutanvändare)

 • rättsliga förpliktelser enligt tillämplig lag att behålla uppgifter under en viss tidsperiod;

 • om vi har förlitat oss på ditt samtycke att använda Personuppgifterna, men att du därefter har återkallat ditt samtycke;

 • preskriberingstid enligt tillämplig lag;

 • våra berättigade intressen där vi har genomfört intresseavvägningar;

 • bedrägeri- och riskhantering;

 • (potentiella) tvister och

 • riktlinjer utfärdade av relevanta dataskyddsmyndigheter.


Delning av dina Personuppgifter

När du använder våra Tjänster som Slutanvändare delar vi dina personuppgifter med din Leverantör som då blir ansvarig för dessa i sin roll som Personuppgiftsansvarig. Om vi har kvar en kopia av dina Personuppgifter efter att ha delat dem med din Leverantör kommer vi att fortsätta med det i enlighet med avsnittet Personuppgifter ovan.

Om du är Slutanvändare eller Kund kan vi också behöva dela dina Personuppgifter:

 • om vi rimligen anser att vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina Personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse

 • om vi behöver fullgöra, hävda eller tillämpa våra användarvillkor för Slutanvändare och andra avtal

 • för att skydda TrueLayers, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet;

 • om vi blir tvungna för att fullgöra våra rättsliga och lagstadgade förpliktelser, inklusive medbedrägeribekämpningsbyråer, tillsynsmyndigheter och/eller kontoförvaltande betaltjänstleverantörer i samband med bedrägeriutredningar;

 • med samarbetspartner eller leverantörer som behandlar Personuppgifter för vår räkning (såsom våra professionella rådgivare, revisorer eller IT-leverantörer) – vi tar dina Personuppgifters säkerhet och skydd på stort allvar och tillåter endast att sådana leverantörer använder dina Personuppgifter för angivna ändamål och i enlighet med våra instruktioner;

 • med tredje part till vilka vi kan komma att sälja, överlåta eller slå samman en del av vår verksamhet eller våra tillgångar. vid en sådan ändring av vår verksamhet kan de nya ägarna komma att använda dina Personuppgifter på samma sätt som beskrivs i detta Sekretessmeddelande och/eller

 • till något annat företag i vår koncern, om detta krävs för att säkerställa kontinuitet i tillhandahållandet av Tjänster till dig (inklusive i samband med Storbritanniens utträde ur EU) eller till följd av en eventuell omorganisation eller expansion som kan genomföras från tid till annan.


Internationella överföringar av dina Personuppgifter

De uppgifter som vi samlar in från dig kommer i regel inte att överföras till eller lagras i länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att din Kontoinformation (inklusive Personuppgifter) hanteras säkert och i enlighet med detta Sekretessmeddelande.

När vi överför dina Personuppgifter från EES till andra medlemmar i vår koncern eller andra mottagare kommer vi dock endast att göra det om:

 • du har gett ditt skriftliga förhandstillstånd eller

 • det finns ett lämpligt överföringsavtal eller annan godkänd överföringsmekanism på plats, såsom Standardavtalsklausuler eller ett beslut om adekvat skyddsnivå av Europeiska kommissionen.

Kontakta oss om du vill ha mer information om hur vi säkerställer ett adekvat skydd av Personuppgifter som överförs till ett land utanför EES.


Cookies

När du besöker vår Webbplats, använder våra Tjänster eller Verktyg eller besöker webbplatser eller appar som erbjuder våra Tjänster skickas din dators IP-adress automatiskt till oss. Vi kan komma att samla in uppgifter om hur du använder vår Webbplats, våra Verktyg eller våra Tjänster via cookies eller annan liknande spårningsteknik (kallas gemensamt ”cookies”). En cookie är en liten textfil som lagras i din webbläsare eller på hårddisken på din dator eller enhet.

Vi använder cookies för att skilja dig från andra användare av vår Webbplats, våra Verktyg och/eller våra Tjänster. Det hjälper oss att komma ihåg dina preferenser. När du besöker vår Webbplats eller använder våra Verktyg och/eller Tjänster kan vi med hjälp av cookies hålla reda på hur många gånger du har besökt oss, hur länge du har besökt oss och vad du har gjort när du varit på vår Webbplats eller använt våra Verktyg och/eller Tjänster.

Tack vare den information som samlas in med dessa tekniker kan vi:

 • tillhandahålla våra Tjänster till dig och fortlöpande förbättra dem

 • ge dig en bättre webbplatsupplevelse;

 • bättre förstå hur vår Webbplats används;

 • hjälpa våra säljare att bättre förstå användningen av deras plattform och

 • hjälpa våra säljare att förbättra din kundupplevelse.

De cookies vi använder samlar in anonyma identifierare som är knutna till din enhet, webbläsare, hänvisande webbplatser, tid eller användningsinformation. Cookies lagrar aldrig några av dina bankuppgifter.

Cookies kan vara ”förstapartscookies” som ställs in av oss eller ”tredjepartcookies” som placeras på din dator/enhet av en tredje part när du besöker vår Webbplats eller använder våra Verktyg eller Tjänster.

Vi kommer endast att placera icke-nödvändiga cookies på din dator/enhet när vi har fått ditt föregående samtycke. Om du väljer att samtycka till vår användning av icke-nödvändiga cookies kan du när som helst återkalla ditt samtycke till dessa cookies.

Vi använder följande typer av cookies:

Nödvändiga cookies

Dessa cookies är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera och går inte att inaktivera i våra system. De ställs i regel endast in när du vidtar en åtgärd som innebär att du begär en viss tjänst, till exempel när du anger sekretessinställningar, loggar in eller fyller i formulär. Du kan ställa in webbläsaren så att den blockerar eller informerar dig om sådana cookies, men vissa delar av webbplatsen kommer då inte att fungera. Dessa cookies lagrar ingen personligt identifierbar information.

Funktionscookies

Dessa cookies möjliggör utökade funktioner och personlig anpassning på webbplatsen. De kan ställas in av oss eller av tredjepartsleverantörer vars tjänster vi har tillämpat på våra sidor. Om du inte tillåter dessa cookies kan funktionen för några eller alla dessa tjänster påverkas negativt.

Cookies för riktad annonsering

Dessa cookies kan ställas in via vår webbplats av våra annonseringspartner. De kan användas av sådana företag för att bygga en profil över dina intressen och visa dig relevanta annonser på andra webbplatser. De lagrar inte personuppgifter direkt, men är baserade på unik identifiering av din webbläsare och internetenhet. Om du inte tillåter dessa cookies kommer du att se mindre riktad annonsering.

Prestandacookies

Med hjälp av dessa cookies kan vi räkna besök och trafikkällor så att vi kan mäta och förbättra webbplatsens prestanda. Vi får information om vilka sidor som är mest och minst populära och kan se hur besökarna navigerar på webbplatsen. All information som dessa cookies samlar in läggs samman och är därför helt anonym. Om du inte tillåter dessa cookies kan vi inte veta när du har besökt vår webbplats och kan inte bevaka dess prestanda.

Hantera cookies

Vi placerar endast ut nödvändiga cookies vid den första inläsningen av vår Webbplats. Alla andra typer av cookies är icke-nödvändiga och därför behöver vi ditt samtycke i förväg för att placera ut dem. Icke-nödvändiga cookies bidrar till att ge dig en bättre upplevelse när du använder vår Webbplats.

Vi begär ditt samtycke i förväg för att använda icke-nödvändiga cookies via vår cookie-banderoll. Du kan ändra dina cookie-inställningar och återkalla ditt samtycke genom att ändra inställningen via vår cookie-banderoll.

Du kan också ställa in din webbläsare på att inaktivera cookies, men detta kan blockera våra nödvändiga cookies och förhindra att vår webbplats fungerar korrekt, och du kanske inte kan använda alla webbplatsens funktioner och tjänster fullt ut.


Dina rättigheter

I listan nedan beskrivs de rättigheter som du har när det gäller behandlingen av dina Personuppgifter. Observera att dessa rättigheter under vissa omständigheter kanske inte är absoluta. Du kan utöva någon av dessa rättigheter genom att skicka en skriftlig begäran till oss.

Rätt till tillgång

Du har rätt att be oss att tillhandahålla personuppgifter vi har samlat in om dig till dig och att få tillgång till följande information i samband med behandlingen av dina Personuppgifter till exempel:

 1. behandlingens ändamål;

 2. kategorier av personuppgifter som berörs;

 3. mottagare av dina personuppgifter;

 4. perioden under vilken dina personuppgifter kommer att lagras;

 5. din rätt att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet och

 6. källan till dina Personuppgifter

Om du vill begära tillgång till dina uppgifter kan du skicka ett e-postmeddelande till oss på [email protected] och ange

 • ditt namn

 • din adress

 • uppgifter om din leverantör

 • uppgiftsperiod som du vill ha tillgång till.

Vi kommer bara att debitera dig för en sådan begäran om tillgång om vi anser att din begäran är omotiverad eller orimlig.

Invända mot behandling, inklusive direktmarknadsföring

Du kan ha rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina Personuppgifter när vi behandlar dina Personuppgifter på grundval av våra berättigade intressen.

Du har alltid rätt att när som helst begära att vi slutar behandla dina Personuppgifter för direktmarknadsföring.

Begära begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina Personuppgifter om:

du bestrider dina personuppgifters korrekthet;

behandlingen är olaglig och du inte vill att vi ska radera dina personuppgifter;

vi inte längre behöver dina personuppgifter för behandlingens ändamål, men du behöver uppgifterna i samband med ett rättsligt anspråk, eller

du har invänt mot att vi behandlar dina personuppgifter i avvaktan på verifiering om våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen eller i samband med rättsliga förfaranden.

När du utövar denna rättighet får vi endast lagra dina Personuppgifter och får inte vidare behandla uppgifterna om du inte samtycker till detta, eller om behandlingen är nödvändig i samband med ett rättsligt anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av hänsyn till stort allmänintresse.

Begära rättelse eller radering

Om vi innehar några av dina Personuppgifter har du rätt att be oss att rätta eventuella felaktiga uppgifter om dig eller radera uppgifterna om det inte finns något legitimt skäl för oss att fortsätta att behandla dem. Vi kanske inte alltid kan radera eller rätta uppgifter på begäran om det ligger utom vår kontroll (till exempel när det gäller Kontoinformation, då vi vidarebefordrar din begäran till den kontoförvaltande betaltjänstleverantören) eller om vi är juridiskt skyldiga att behålla uppgifterna.

Återkalla samtycke

Om någon av våra Tjänster kräver ditt samtycke till behandlingen av dina Personuppgifter och du har lämnat ditt samtycke har du möjlighet att återkalla det genom att kontakta oss enligt kontaktuppgifterna nedan.

Begära dataportabilitet

Om vi samlar in och lagrar dina Personuppgifter för att fullgöra ett avtal som vi har ingått med en Leverantör kan du begära överföring av dina Personuppgifter till en tredje part. Vi kommer då att tillhandahålla uppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

Denna rättighet uppstår endast när

(1) vi behandlar dina Personuppgifter med ditt samtycke eller det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig

(2) behandlingen utförs automatiserat.


Ändringar av detta Sekretessmeddelande

Eventuella ändringar vi gör av vårt Sekretessmeddelande i framtiden kommer att träda i kraft omedelbart och läggas ut på denna sida och, där så är lämpligt, meddelas dig via e-post. Kontrollera regelbundet om uppdateringar eller ändringar av vårt Sekretessmeddelande har gjorts.


Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill få tillgång till, rätta, ändra eller radera några personuppgifter vi innehar om dig, lämna ett klagomål eller helt enkelt ha mer information om hur vi behandlar

dina Personuppgifter kan du kontakta oss på [email protected]


Lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet

Om du är missnöjd med den service vi tillhandahåller har du rätt att lämna ett formellt klagomål till Data Protection Commission på Irland eller till relevant dataskyddsmyndighet i landet där du bor.

Datum: 11 oktober 2021


Bilaga

Kontoinformation

Under förutsättning att sådan Kontoinformation returneras av relevant kontoförvaltande Betaltjänstleverantör ska kontoinformationen inkludera, men inte begränsas till, följande finansiella information och Personuppgifter:

 • namn, födelsedatum, fullständig(a) adress(er), e-postadress, telefonnummer, kön;

 • bankkontoinformation:

  • kontotyp (t.ex. transaktionskonto, sparkonto, investeringskonto, kreditkortskonto);

  • kontoinnehavare;

  • IBAN/kontonummer/clearingnummer/SWIFT;

  • valuta;

 • information om kontosaldo;

  • aktuellt saldo;

  • tillgängligt saldo (kreditkort);

 • transaktioner;

  • tid;

  • beskrivning;

  • belopp;

  • metadata (godtyckliga data som banker associerar med en transaktion, t.ex. kategori) och/eller

 • Ytterligare data som TrueLayer kan komma att samla in i framtiden (enligt skriftlig bekräftelse från tid till annan):

  • låneuppgifter om tillgängligt;

  • försäkringsuppgifter om tillgängligt;

  • investeringsuppgifter om tillgängligt;

  • förfallodatum för betalning (kreditkort) om tillgängligt; och/eller

  • minsta delbetalning (kreditkort) om tillgängligt.