Användarvillkor för slutanvändare

Välkommen till TrueLayer!

Tack för att du använder TrueLayers tjänster (”Tjänster”)!

Tjänsterna tillhandahålls av TrueLayer (Irland) Limited (”TrueLayer”, ”vi”, ”oss”), ett företag registrerat i Irland (organisationsnummer 671615) med vårt registrerade kontor på 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342 på Irland. Dessa användarvillkor för slutanvändare (”Villkor”) gäller för dig (”Slutanvändare”, ”du”) varje gång du använder TrueLayers tjänster via program eller webbplatser som tillhör TrueLayers partnerföretag (”partner”). Varje gång du använder Tjänsterna måste du godkänna de gällande villkoren vid den tidpunkten, så var noga med att läsa dessa villkor noggrant varje gång du använder Tjänsterna. Om du inte godkänner dessa Villkor kan du inte använda våra Tjänster.

TrueLayer kan tillhandahålla andra produkter eller tjänster som har ytterligare villkor, som kommer att gälla och bli en del av det avtal du har med oss när du använder dessa tjänster.

Om du vill veta hur TrueLayer använder dina personuppgifter kan du läsa vår integritetspolicy, som även innehåller vår cookiepolicy .

Dessa Villkor är tillgängliga för dig att ladda ner. Du kan även begära en kopia av dessa Villkor genom att skapa ett supportärende .

Vilka vi är

TrueLayer är auktoriserat som betalningsinstitut av Irlands centralbank (”CBI”) enligt Europeiska unionens förordningar (för betaltjänster) 2018 (C-kod/institutionskod: C433487) och finns med i CBI:s register över betalningsinstitut. Vårt momsregistreringsnummer är IE3716699TH.

 • CBI:s kontaktuppgifter är följande:

 • Central Bank of Ireland

 • PO Box 559

 • New Wapping Street,

 • North Wall Quay,

 • Dublin 1

 • D01 F7X3

 • Irland

Vi är inte auktoriserade att ge dig någon finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning. Våra Tjänster utgör inte finansiell rådgivning eller investeringsrådgivning.

Vad vi gör och hur vi gör det – Betalningsinitieringstjänster

Villkor som endast gäller för betalningsinitieringstjänster

När TrueLayer är integrerat med en Partners webbplats eller ett program som du vill använda kan TrueLayer tillhandahålla reglerade betalningsinitieringstjänster (”PIS”).

Med ditt samtycke, och enligt din instruktion, instruerar vi din betalkontoleverantör (t.ex. din bank eller kreditkortsutfärdare) (”Betalkontoleverantör”) att göra en betalning eller betalningar från ditt valda betalkonto (”betalkonto”) till vald mottagare. När du vill göra en betalning med PIS omdirigerar vi dig till din Betalkontoleverantör så att du kan förse dem med dina inloggnings- och säkerhetsuppgifter (”Inloggningsuppgifter”) och genomgå autentisering med dem. Vi ber dig aldrig att dela dina Inloggningsuppgifter med oss. Betalkontoleverantören kommer endast att agera på instruktionen att göra betalningen efter att du gett dem dina Inloggningsuppgifter och autentisera med dem.

När du väljer att göra en betalning med vår PIS-produkt omdirigeras du till en sida för att välja Betalkontoleverantör och det Betalkonto från vilket du vill göra betalningen. Genom att välja Betalkontoleverantör och Betalkonto samtycker du till att använda PIS-produkten och instruerar TrueLayer att initiera en betalning av ditt valda belopp till din valda mottagare, vars uppgifter tydligt visas på kontovalsidan. Observera att det samtycke du ger i enlighet med dessa Villkor är ett ”engångsgodkännande” för att inleda en enda betalningstransaktion. Om du vill att TrueLayer ska förse dig med ytterligare PIS, måste du ge TrueLayer ett nytt samtycke och instruktioner för att ge din betalningsleverantör en ny betalningsinstruktion.

När du har valt Betalkontoleverantör och Betalkonto kommer TrueLayer att omdirigera dig till din betalkontoleverantör (antingen på en webbläsare eller bankens mobilapp) som ber dig om dina Inloggningsuppgifter, vilket kan innefatta tvåfaktorsautentisering (ett lösenord och biometriska inloggningsuppgifter, t.ex. ett fingeravtryck).

Varken TrueLayer eller Partnern kommer att kunna se eller komma åt dina Inloggningsuppgifter. När din Betalkontoleverantör har bekräftat autentiseringen instruerar din betalkontoleverantör att göra en betalning i enlighet med dina instruktioner (en ”Betalningsorder”).

När du har godkänt betalningen hos din Betalkontoleverantör lämnar pengarna vanligtvis ditt Betalkonto omedelbart och senast inom två timmar. Vi eller Partnern bekräftar att en Betalningsorder har initierats och att en transaktionsidentifierare används för att identifiera betalningstransaktionen tillsammans med beloppet för betalningstransaktionen. Observera att din Betalkontoleverantör (och inte TrueLayer) ansvarar för att genomföra betalningstransaktionen. Vi tar inte ut någon avgift för att tillhandahålla denna Betalningsinitieringstjänst. Avgifter kan dock debiteras av din Betalkontoleverantör i samband med din användning av denna Betalningsinitieringstjänst i enlighet med Betalkontoleverantörens användarvillkor.

Om vi anser att omständigheterna i dessa Villkor inte är uppfyllda, eller om det skulle vara olagligt att initiera en Betalningsorder, kan vi vägra att göra det. Om vi vägrar att initiera en Betalningsorder kommer vi eller Partnern att meddela dig via den app eller tjänst du använder, såvida inte lagen hindrar oss från att göra det.

Vad vi gör och hur vi gör det – Kontoinformationstjänster

Villkor som endast gäller Kontoinformationstjänster

Följande villkor är ett juridiskt avtal mellan dig och oss om tillhandahållande av Kontoinformationstjänster (AIS) och reglerar din AIS-användning. För att kunna använda denna tjänst måste du vara minst 18 år och bosatt i EES. Vi kan också utföra identitetskontroller för att du ska få AIS.

Kontoinformationstjänster: Vi tillhandahåller reglerade Kontoinformationstjänster (”AIS”), inklusive genom våra Partner. Vi gör det möjligt för dig att

 • få åtkomst till och visa information om dina betalkonton (”Kontoinformation”), inklusive genom våra Partners appar eller webbplatser, i konsoliderad form och

 • i förekommande fall, och med ditt uttryckliga samtycke, att dela denna Kontoinformation med Partner och övriga tredje parter.

Vi gör detta på följande sätt:

 • Presentera dina betalkontouppgifter i förhållande till dina betalkonton hos en eller flera banker (ASPSP:er) på en enda plats. Vi kan komma att presentera betalkontouppgifterna för dig via vår Partners app eller webbplats.

 • Dela data med ett annat företag enligt dina anvisningar. Vi delar din kontoinformation med vår Partner, eller ett annat företag, enligt dina anvisningar som använder kontoinformationen för att tillhandahålla en tjänst som du har samtyckt till att använda (till exempel en kreditupplysning eller en priskontroll).

För att kunna använda vår AIS-tjänst kommer du att omdirigeras till en sida på vår Partners app eller webbplats där du kan ge ditt uttryckliga samtycke till TrueLayer genom att klicka på Fortsätt, välja den Betalkontoleverantör och det Betalkonto som du vill ansluta till, och den Kontoinformation som du vill komma åt via TrueLayer och, i relevanta fall, dela med Partner eller övriga tredje parter. När du bekräftar ditt samtycke anvisar du och ger ditt samtycke till TrueLayer att

 • få åtkomst till det/de Betalkonto(n) och Kontoinformation som du har valt, inklusive, i förekommande fall, när du inte aktivt begär sådan Kontoinformation (dvs. när du inte aktivt tittar på data eller begär en uppdatering av data) och lagrar Kontoinformationen tillfälligt innan du delar den med eventuella Partner eller tredje parter som du har valt. Eventuella sådana kopior av data raderas permanent av TrueLayer efter en (1) timme och/eller

 • tillhandahålla den Kontoinformation till dig och dela den med alla Partner eller tredje parter du har valt och instruerat oss att dela data med.

När du har valt Betalkontoleverantör och Betalkonto kommer TrueLayer att omdirigera dig till din Betalkontoleverantör (antingen i en webbläsare eller via bankens mobilapp) som ber dig om dina Inloggningsuppgifter, som kan innefatta tvåfaktorsautentisering (t.ex. ett lösenord och biometriska inloggningsuppgifter, t.ex. ett fingeravtryck) för autentisering. Varken TrueLayer eller Partnern kommer att kunna se eller komma åt dina Inloggningsuppgifter. När din Betalkontoleverantör har bekräftat autentiseringen får vi tillgång till din Kontoinformation, tillhandahåller den till dig och delar den i enlighet med dina anvisningar till oss.

Den Kontoinformation som hämtas och delas kan innehålla dina personliga kontouppgifter (t.ex. namn), transaktionshistorik, transaktionsbelopp och beskrivningar, kontonamn och nummer, valuta, kontosaldo, eventuellt övertrasserat saldo, förfallodatum för betalningar och andra uppgifter om dina transaktioner. Detta beror på de tjänster som tillhandahålls av Partnern genom vilka du får tillgång till vår AIS-tjänst. Vi kommer inte att begära känsliga betalningsuppgifter (t.ex. bankuppgifter) som är kopplade till dina Betalkonton. Transaktionsuppgifterna kommer att vara en ögonblicksbild från det datum och den tidpunkt då du gav oss åtkomst till dina Betalkonton.

Vi förser dig med den Kontoinformation som hämtas på detta sätt genom våra Partners appar eller webbplatser. Enligt dina anvisningar, och med ditt uttryckliga samtycke, tillhandahåller vi även denna Kontoinformation till Partner eller övriga tredje parter i enlighet med ovanstående bestämmelser.

Du måste förnya TrueLayers åtkomst till ditt/dina Betalningskonto(n) genom att autentisera dig hos den relevanta Betalkontoleverantören minst var 90:e dag. Varje gång du vill komma åt och/eller dela Kontoinformation utöver ditt kontosaldo eller transaktionsdata som rör transaktioner från de senaste 90 dagarna.

Vi tillhandahåller denna tjänst omedelbart efter din bekräftelse på att du vill att vi ska fortsätta med AIS och du har inte rätt att avbryta ditt avtal efter att ha gett detta samtycke.

Vi tar inte ut någon avgift för att tillhandahålla denna AIS. Avgifter kan dock debiteras av din Betalkontoleverantör i samband med din AIS-användning i enlighet med Betalkontoleverantörens användarvillkor.

Vi kommer inte att använda, komma åt eller lagra uppgifter för andra ändamål än AIS-prestanda som uttryckligen begärs av dig, i enlighet med dataskyddsregler.

Om vi anser att dessa villkoren inte uppfylls, eller om det skulle vara olagligt att förse dig med AIS, kan vi vägra att göra det. Om så är fallet kommer vi eller Partnern att meddela dig via appen eller webbplatsen, såvida inte lagen hindrar oss från att göra det.

Vad vi gör och hur vi gör det – Verifieringstjänster

Villkor som endast gäller för verifieringstjänster

Vi kan förse dig och en Partner med vår verifieringstjänst (”Verifieringstjänster”) som gör det möjligt för dig att dela data som erhållits genom den reglerade AIS-tjänst som beskrivs ovan med oss för att vi ska kunna verifiera din identitet på uppdrag av Partnern. I denna Verifieringstjänst gäller villkoren i ”Kontoinformationstjänster” ovan utöver dem som finns i avsnittet ”Verifieringstjänster”.

För att använda vår Verifieringstjänst kommer det samtycke som du tillhandahåller som en del av AIS-tjänsten att tillåta;

 1. delning av relevant kontoinformation med TrueLayer och Partnern och

 2. TrueLayer för att använda dessa uppgifter i syfte att verifiera din identitet mot en separat uppsättning data som tillhandahålls av Partnern.

När TrueLayer har jämfört AIS hämtade data med de data som tillhandahålls av Partnern kommer vi att returnera ett Verifieringsresultat till Partnern som anger om de två datauppsättningarna matchar, inte matchar eller att otillräcklig information har tillhandahållits.

För att undvika tveksamheter anges samtycket, den delade informationen och återautentiseringsprocessen i ”Kontoinformationstjänster” ovan.

Vad vi gör och hur vi gör det – Säljartjänster

Villkor som endast gäller Säljartjänster

Vi kan tillhandahålla en Partner med en kassatjänst för säljare (”Säljartjänster”) som låter dig betala Partnern för onlineprodukter och tjänster från ditt Betalkonto. Som en del av betalningen använder du vår reglerade PIS för att göra en betalning direkt från ditt Betalkonto till Partnern.

Om du köper produkter eller tjänster från eller genom en Partner som har integrerats med våra Säljartjänster och du väljer att betala via PIS, kommer du att omdirigeras till en sida där du kan välja den Betalkontoleverantör och det Betalkonto som du vill göra betalning från. Genom att välja en Betalkontoleverantör ger du ditt samtycke och instruerar TrueLayer att initiera en betalning via PIS (dvs. skicka en anvisning till din Betalkontoleverantör för att göra en betalning) till TrueLayer för ett visst belopp (som tydligt visas på kontovalsidan). När du har valt din Betalkontoleverantör och ditt Betalkonto kommer vi att omdirigera dig till din Betalkontoleverantör för att du ska kunna förse dem med dina inloggningsuppgifter och säkerhetsuppgifter (”Inloggningsuppgifter”) och genomgå autentisering med din Betalkontoleverantör, vilket kan inkludera tvåfaktorsautentisering (t.ex. ett lösenord och biometriska inloggningsuppgifter som ett fingeravtryck). Vi ber dig aldrig att dela dina Inloggningsuppgifter med oss och varken TrueLayer eller Partnern kan visa eller komma åt dina Inloggningsuppgifter när som helst.

Observera att det samtycke du ger i enlighet med dessa Villkor är ett ”engångsgodkännande” för att inleda en enda betalningstransaktion. Om du vill att TrueLayer ska förse dig med ytterligare PIS, måste du ge TrueLayer ett nytt samtycke och instruktioner för att ge din betalningsleverantör en ny betalningsinstruktion.

När din Betalningsleverantör har bekräftat autentiseringen kommer vi att instruera din Betalkontoleverantör att göra en betalning till Partnern (via TrueLayer) i enlighet med dina anvisningar. Inga ytterligare betalningar initieras av TrueLayer avseende betalningar till Partnern (eller utförs av din Betalkontoleverantör till Partnern), såvida du inte upprepar stegen för att göra ytterligare inköp.

När du har godkänt betalningen hos din Betalkontoleverantör lämnar pengarna vanligtvis ditt Betalkonto omedelbart och senast inom två timmar. Vi bekräftar att en Betalningsorder har initierats tillsammans med ett transaktionsidentifierare för att identifiera betalningstransaktionen tillsammans med beloppet för betalningstransaktionen. Observera att din Betalkontoleverantör (och inte TrueLayer) ansvarar för att genomföra betalningstransaktionen. Vi tar inte ut någon avgift för att tillhandahålla denna Betalningsinitieringstjänst. Avgifter kan dock debiteras av din Betalkontoleverantör i samband med din användning av detta PIS i enlighet med Betalkontoleverantörens användarvillkor.

Om vi anser att omständigheterna i dessa Villkor inte är uppfyllda, eller om det skulle vara olagligt att initiera en Betalningsorder, kan vi vägra att göra det. Om vi vägrar att initiera en Betalningsorder kommer vi eller Partnern att meddela dig via den app eller tjänst du använder, såvida inte lagen hindrar oss från att göra det.

Partner och Betalkontoleverantörer

Vi ansvarar inte för eventuella problem som du kan ha med funktionaliteten eller lämpligheten hos din Betalkontoleverantör (t.ex. din bank eller kreditkortsutgivare). Vi ansvarar för att hämta och överföra din Kontoinformation på ett säkert sätt, men inte för innehållet i din Kontoinformation, vilket är ditt Betalningskontoleverantörs ansvar. Om du har några frågor om dessa bör du tala med den relevanta Partner som tillhandahåller den app eller webbplats som du använder, eller med din Betalkontoleverantör.

Din användning av Partnerns tjänster och ditt Betalkonto kommer också att omfattas av andra villkor – dessa Villkor kommer inte att påverka något av dessa villkor. I synnerhet kommer Partnern och dina Betalkontoleverantörer att ha separata regler om dataskydd som gäller för din användning av deras tjänster.

När din Kontoinformation överförs via vår programvara till en Partner, blir Partnern ansvarig för den.

Vi debiterar dig inte som slutanvändare för användningen av våra Tjänster, men Partnern kan debitera dig för användning av deras app eller tjänster. Partner kan i sin tur betala oss avgifter för de tjänster vi tillhandahåller dem.

All Kontoinformation som du väljer att dela genom användning av våra Tjänster kommer att krypteras med en krypteringsmekanism med flera nycklar. Den partner som tillhandahåller appen eller webbplatsen kommer endast att kunna komma åt denna information om du uttryckligen har gett dem din tillåtelse att göra det.

När du använder våra Tjänster

Vi tillhandahåller Tjänsterna endast till dig och du bör inte dela din åtkomst till Tjänsterna med någon annan.

Genom att använda Tjänsterna intygar och bekräftar du att

 • du inte använder våra Tjänster för bedrägliga, olagliga eller kränkande ändamål;

 • de Inloggningsuppgifter du använder är dina egna och du har rätt att använda Inloggningsuppgifterna för att koppla ditt/dina betalkonto(n) till våra Tjänster;

 • när du använder vår AIS ger du oss ditt uttryckliga samtycke till att hämta och dela Kontoinformation från valt/valda Betalkonto(n) med dig och en Partner som du väljer;

 • när du använder vår PIS (inklusive eventuella Säljartjänster) ger du oss ditt samtycke till att initiera en betalning från det/de Betalkonto(n) du har valt till din valda mottagare.

Immateriella rättigheter

TrueLayer äger alla rättigheter, titlar och intressen (inklusive immateriella rättigheter) i och till Tjänsterna, vår webbplats och teknik. Om du väljer att ge oss feedback eller förslag om någon del av våra Tjänster, vår webbplats eller teknik kan vi använda dem utan begränsningar.

Friskrivningsklausuler

Vi vill att du ska få ut mesta möjliga av våra tjänster och vi tillhandahåller våra Tjänster med rimlig omsorg och skicklighet. Alla Tjänster (inklusive eventuella ytterligare tjänster eller produkter) tillhandahålls till dig ”i befintligt skick” och ”efter tillgänglighet”.

Förutom det som uttryckligen anges i dessa Villkor, eventuella ytterligare villkor som vi introducerar från tid till annan, eller underförstådda av konsumentlagstiftning, gör vi inga särskilda utfästelser till dig om våra Tjänster. Vi lovar till exempel inte att något innehåll inom Tjänsterna, Tjänsternas funktioner eller deras tillförlitlighet eller tillgänglighet kommer att vara lämpligt för dina behov. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

I den utsträckning som tillåts enligt gällande lag utesluter vi alla garantier.

Du samtycker till att du kommer att vara ansvarig för eventuella förluster som bevisats upprätthållas av TrueLayer som ett direkt resultat av dina överträdelser av dessa Villkor.

Vem är ansvarig om saker går fel?

Vi ansvarar endast för förutsebara förluster och skador som orsakats av oss. Om vi inte följer dessa villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa Villkor eller inte använder rimlig omsorg och skicklighet i vårt tillhandahållande av Tjänsterna. Vi är inte ansvariga för någon förlust eller skada som inte är förutsebar eller, i den utsträckning som tillåts enligt lag, för några indirekta eller följdförluster (inklusive förlorade vinster, förlorade intäkter eller ekonomiska förluster) som uppstår under en verksamhet som utförs av dig.

TrueLayer ansvarar inte för eventuella förluster som du kan drabbas av till följd av att du inte följer dessa Villkor eller orsakas av frågor som ligger utanför vår rimliga kontroll, till exempel avbrott eller fel i en samhällstjänst, pandemi, industriell verksamhet, naturkatastrof, explosion eller olycka. Vi utesluter eller begränsar inte på något sätt vårt ansvar gentemot dig i den mån det skulle vara olagligt att göra det.

Om du efter användning av våra Tjänster upptäcker obehöriga eller misstänkta transaktioner på ditt Betalkonto, ska du omedelbart kontakta din Betalkontoleverantör som är ansvarig för utredning, och vid behov återbetala dig. Se reklamationspolicyn för din Betalkontoleverantör.

Vi är inte ansvariga för skada eller förlust som uppstår från eller är relaterad till hackning, manipulering eller obehörig åtkomst till din Kontoinformation som inte ligger inom vår rimliga kontroll. Om du misstänker att någon annan har tillgång till dina Inloggningsuppgifter och använder dem på ett bedrägligt sätt för att få åtkomst till Tjänsterna måste du kontakta oss omedelbart via e-post på [email protected].

12. Om dessa Villkor

Varje gång du använder våra Tjänster är du bunden av de gällande Villkoren vid den tidpunkten. Vissa eller alla Tjänster kan tillhandahållas av TrueLayer eller en annan enhet inom koncernen (”Närstående bolag”) för dess räkning. Om en del av eller alla Tjänster tillhandahålls av ett Närstående bolag kommer du att omfattas av dessa Villkor såvida inte och tills du blir föremål för ett separat avtal med det Närstående bolaget, då dessa Villkor kommer att upphöra att gälla.

Vi kan säga upp vårt avtal med dig eller avbryta din tillgång till någon del av våra Tjänster när som helst om du har brutit mot något av dessa Villkor eller om vi anser att vi är skyldiga att göra det enligt lag. Du kan när som helst säga upp ditt avtal med oss genom att kontakta vår kundtjänst.

Vi kan uppdatera dessa Villkor när som helst och ändringar kommer att publiceras på denna sida. Om du avvisar de berörda ändringarna har du rätt att när som helst säga upp dessa Villkor utan kostnad. Om vi eller du säger upp detta avtal, eller om du inte samtycker till de gällande Villkoren vid den tidpunkt då du vill använda våra Tjänster kan du inte använda våra Tjänster.

Dessa Villkor (eller någon tidigare version av dessa Villkor) är tillgängliga för dig att ladda ner och du kan begära en kopia av dessa Villkor genom att kontakta vår kundtjänst.

Reklamationer

Bra service till slutanvändare är viktigt för oss. Om du är missnöjd med någon del av TrueLayers tjänster är det enklaste sättet för oss att hjälpa till att lösa ditt problem för dig att kontakta vår kundtjänst.

Alternativt kan du nå oss via e-post på [email protected] eller så kan du skriva till oss på: 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Irland.

Vi bekräftar ditt klagomål inom två arbetsdagar och strävar efter att undersöka och lösa ditt problem eller ge dig ett tydligt svar inom 15 dagar. Du samtycker till att svar på ditt klagomål kan vara i elektronisk form och skickas via e-post. Om du är konsument, mikroföretag eller annan berättigad klagande och du inte är nöjd med vårt svar har du rätt att hänskjuta ditt ärende till Financial Services and Pensions Ombudsman genom att ringa (01) 567 7000, via deras webbplats eller per post (Financial Services and Pensions ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Irland).

Gällande lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med lagarna på Irland, utan att påverka lagvalsregler och med förbehåll för tvingande bestämmelser i ditt bosättningsland. I den mån irländsk lag strider mot lagarna i ditt bosättningsland ska irländsk lag ha företräde i största möjliga utsträckning. Om det inte är förbjudet enligt lagstiftningen i ditt bosättningsland ska tvister avgöras av irländska domstolar.

Om du är konsument kommer du att gynnas av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i det land där du är bosatt. Ingenting i dessa villkor påverkar dina rättigheter som konsument att förlita dig på sådana obligatoriska bestämmelser i lagarna i ditt bosättningsland.

Europeiska kommissionen har också upprättat en plattform för tvistlösning online för att underlätta kommunikationen mellan de parter som är inblandade i en tvist som uppstår genom en onlinetransaktion (inklusive tvister som uppstår i samband med Tjänsterna).

Hela avtalet

Dessa Villkor är hela avtalet mellan dig och oss i förhållande till Tjänsterna.

Överföring av dina rättigheter

Du får inte överföra dina rättigheter enligt dessa Villkor till någon tredje part utan vårt skriftliga

medgivande.

Konflikt

Om det finns någon konflikt mellan dessa Villkor och villkoren som gäller för ytterligare tjänster, har de villkor som gäller för eventuella ytterligare tjänster företräde i konflikten.

Modifiering och avskiljande

Om någon del av dessa Villkor är ogiltig ska den delen av villkoren ändras för att göra det giltigt eller anses raderas om det inte är möjligt att ändra villkoret. Detta kommer inte att påverka resten av Villkoren.

Avstående av rättigheter

En underlåtenhet eller försening av någon av oss att utöva någon rättighet eller gottgörelse enligt dessa Villkor eller enligt lag ska inte vara ett avstående från den eller någon annan rättighet eller gottgörelse. Ett avstående från någon rättighet eller gottgörelse enligt dessa Villkor eller enligt lag är endast giltigt om det är skriftligt.

Tillämplighet av villkor

Dessa Villkor styr relationen mellan TrueLayer och dig.

Översättning och språk

Även om en översättning av villkoren till ett annat språk kan tillhandahållas är endast den engelska språkversionen av villkoren juridiskt bindande och även om vissa kommunikationer kan göras på andra språk förbehåller sig TrueLayer rätten att kommunicera endast på engelska. Tillhandahållandet av kommunikation på andra språk utgör inte någon skyldighet för TrueLayer att fortsätta kommunicera på det språket.

Kontakta oss

Om du har några frågor om den säkerhet vi använder på TrueLayer kan du kontakta oss via e-post på [email protected]

Har du andra frågor? [email protected]