Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers

Welkom bij TrueLayer!

Dank u voor het gebruiken van de diensten van TrueLayer (de "Diensten")!

De Diensten worden geleverd door TrueLayer (Ireland) Limited ("TrueLayer", "we", "wij", "ons"), een vennootschap geregistreerd in Ierland (ondernemingsnummer 671615) met maatschappelijke zetel te 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ierland. Deze Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers ("Voorwaarden") zijn van toepassing op u ("Eindgebruiker", "u") telkens wanneer u de Diensten van TrueLayer gebruikt via de applicaties of websites van de partnerbedrijven van TrueLayer ("Partners"). Elke keer dat u de Diensten gebruikt, moet u akkoord gaan met de Voorwaarden die op dat moment van kracht zijn, dus zorg ervoor dat u deze Voorwaarden zorgvuldig doorneemt wanneer u de Diensten gaat gebruiken. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, kunt u geen gebruikmaken van onze Diensten.

TrueLayer kan andere producten of diensten leveren onder aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn en deel gaan uitmaken van de overeenkomst die u met ons hebt wanneer u deze diensten gebruikt.

Als u wilt weten hoe TrueLayer uw Persoonsgegevens gebruikt, lees dan onze Privacyverklaring, die ook ons Cookiebeleid omvat.

Deze Voorwaarden kunt u downloaden of u kunt een kopie van deze Voorwaarden aanvragen door een ondersteuningsticket aan te maken. 

Wie wij zijn

Aan TrueLayer is door de Centrale Bank van Ierland ("CBI") vergunning verleend als betalingsinstelling krachtens de Europese Verordening inzake Betalingsdiensten van 2018 (C-Code/Institution Code: C433487) en is opgenomen in het register van betalingsinstellingen van de CBI. Ons btw-nummer is IE3716699TH. 

De contactgegevens van de CBI zijn:

Central Bank of Ireland

PO Box 559

New Wapping Street,

North Wall Quay,

Dublin 1

D01 F7X3

Ierland


E-mail: [email protected]

Lokaal telefoonnummer: 1890 777 777

Telefoon: +353 (0)1 224 5800

Wij zijn niet bevoegd om u financieel advies of beleggingsadvies te geven. Onze Diensten zijn niet bedoeld voor het geven van financiële of beleggingsadviezen.

Wat we doen en hoe we het doen – betalingsinitiatiediensten 

Voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op betalingsinitiatiediensten

Wanneer TrueLayer is geïntegreerd met de website of applicatie van een Partner die u wilt gebruiken, kan TrueLayer u gereguleerde Betalingsinitiatiediensten ("BID") bieden. 

Met uw toestemming, en op uw instructie, instrueren wij uw betaalrekeningprovider (bijv. uw bank of creditcardmaatschappij) ("Betaalrekeningprovider") om een betaling of betalingen vanaf uw geselecteerde betaalrekening (uw "Betaalrekening") uit te voeren naar de ontvanger van uw keuze. Wanneer u een betaling wilt verrichten met behulp van uw BID, leiden wij u om naar uw Betaalrekeningprovider, zodat u deze uw inlog- en beveiligingsgegevens ("Gegevens") kunt verstrekken en de authenticatie met hen kunt doorvoeren. Wij zullen u nooit vragen om uw Gegevens met ons te delen. De Betaalrekeningprovider zal de opdracht om de betaling uit te voeren, pas uitvoeren nadat u hen uw Gegevens hebt verstrekt en u zich met goed gevolg bij hen hebt geauthentiseerd. 

Wanneer u ervoor kiest een betaling te verrichten met ons BID-product, wordt u naar een pagina geleid waar u de Betaalrekeningprovider en de Betaalrekening van waaruit u de betaling wilt verrichten, kunt selecteren. Door uw Betaalrekeningprovider en Betaalrekening te selecteren, stemt u in met het gebruik van het BID-product en geeft u TrueLayer de opdracht om een betaling van het door u gekozen bedrag aan de door u gekozen ontvanger te initiëren, waarvan de details duidelijk zullen worden weergegeven op de pagina voor het selecteren van de rekening. Wij wijzen u erop dat de toestemming die u in overeenstemming met deze Voorwaarden geeft, een toestemming voor "eenmalig gebruik" is voor het initiëren van één enkele betalingstransactie. Als u wilt dat Truelayer u bijkomende BID verstrekt, moet u Truelayer opnieuw toestemming verlenen en de instructies om uw betaalrekeningprovider een nieuwe betalingsinstructie te geven.

Nadat u uw Betaalrekeningprovider en Betaalrekening hebt geselecteerd, zal TrueLayer u naar uw Betaalrekeningprovider leiden (hetzij in een webbrowser, hetzij in uw mobiele bankapplicatie). Deze zal u om uw Gegevens vragen, die een tweeledige verificatiemethode kunnen omvatten (bijvoorbeeld een wachtwoord en biometrische inloggegevens zoals een vingerafdruk).

Noch TrueLayer, noch de Partner kan uw Gegevens op enig moment zien of openen. Zodra uw Betaalrekeningprovider de authenticatie heeft bevestigd, geven wij uw Betaalrekeningprovider de opdracht om overeenkomstig uw instructies (een "Betalingsopdracht") een betaling uit te voeren. 

Zodra u de betaling bij uw Betaalrekeningprovider hebt geautoriseerd, zal dat bedrag meestal onmiddellijk en uiterlijk binnen twee uur van uw betaalrekening worden afgeschreven. Wij of de Partner zullen de succesvolle initiatie van een Betalingsopdracht bevestigen, samen met een transactie-identificatiecode, zodat u de betalingstransactie samen met het bedrag van de betalingstransactie kunt identificeren. Houd er rekening mee dat uw Betaalrekeningprovider (en niet TrueLayer) verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de betalingstransactie. Wij zullen geen kosten in rekening brengen voor het verlenen van deze Betalingsinitiatiedienst. Uw Betaalrekeningprovider kan echter kosten in rekening brengen in verband met uw gebruik van deze Betaalinitiatiedienst in overeenstemming met de algemene voorwaarden van uw Betaalrekeningprovider. 

Als wij van mening zijn dat niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden is voldaan, of als het onwettig zou zijn om een Betalingsopdracht te initiëren, kunnen wij dit weigeren. Als wij weigeren om een Betalingsopdracht te initiëren, stellen wij of de Partner u hiervan op de hoogte via de app of service die u gebruikt, tenzij dit bij wetgeving verboden is.

Wat we doen en hoe we het doen – Accountinformatiediensten 

Voorwaarden uitsluitend voor Accountinformatiediensten

De volgende voorwaarden zijn een wettelijke overeenkomst tussen u en ons voor de levering van Accountinformatiediensten (AID) en zijn van toepassing op uw gebruik van onze AID. Om deze dienst te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn en woonachtig zijn binnen de EER. We kunnen ook identiteitsverificatiecontroles uitvoeren zodat u AID kunt ontvangen.

Accountinformatiediensten: Wij bieden ook via onze Partners gereguleerde accountinformatiediensten ("AID"). Wij stellen u in staat om: 

  • in een geconsolideerde vorm toegang te krijgen tot en informatie te bekijken met betrekking tot uw Betaalrekeningen ("Accountinformatie"), inclusief via de apps of websites van onze Partners; en 

  • waar relevant en met uw uitdrukkelijke toestemming, om die Accountinformatie te delen met die Partners en andere derden.

Wij doen dit als volgt:

  • Het tonen van de gegevens van uw betaalrekening met betrekking tot uw betaalrekeningen bij een of meer banken (ASPSP's) op één plek. We kunnen de betaalaccountinformatie aan u tonen via de app of website van onze Partner. 

  • Het delen van gegevens met een andere onderneming op uw instructie. Op uw instructie delen wij uw Accountinformatie met onze Partner of een ander bedrijf, die ons uw Accountinformatie zal e-mailen om een dienst te leveren waarmee u akkoord bent gegaan deze te gebruiken (zoals een kredietreferentieservice of een betaalbaarheidscontrole). 

Om onze AID-service te gebruiken, wordt u doorgestuurd naar een pagina in de app of website van onze Partner, waar u uw uitdrukkelijke toestemming aan TrueLayer kunt geven door op Doorgaan te klikken, de Betaalrekeningprovider en Betaalrekening te selecteren waarmee u verbinding wilt maken, en de Accountinformatie waartoe u via TrueLayer toegang wenst, en indien relevant met Partners of andere derden wilt delen. Wanneer u uw toestemming bevestigt, instrueert u TrueLayer en geeft u uw toestemming aan TrueLayer om:

  • toegang te krijgen tot de Betaalrekening(en) en Accountinformatie die u hebt geselecteerd, inclusief, indien relevant, wanneer u dergelijke Accountinformatie niet actief aanvraagt (d.w.z. wanneer u de gegevens niet actief bekijkt of een vernieuwing van de gegevens aanvraagt) en de Accountinformatie tijdelijk opslaat voordat u deze met Partners of door u geselecteerde derden deelt. Een dergelijke kopie van de gegevens wordt door TrueLayer na één (1) uur permanent verwijderd; en/of

  • deze Accountinformatie wordt aan u verstrekt en gedeeld met Partners of met door u geselecteerde derden nadat u ons daartoe opdracht hebt gegeven. 

Nadat u uw Betaalrekeningprovider en Betaalrekening hebt geselecteerd, zal TrueLayer u naar uw Betaalrekeningprovider leiden (hetzij in een webbrowser, hetzij in uw mobiele bankapplicatie). Deze zal u voor authenticatie om uw Gegevens vragen, die een tweeledige verificatiemethode kunnen omvatten (bijvoorbeeld een wachtwoord en biometrische inloggegevens zoals een vingerafdruk). Noch TrueLayer, noch de Partner kan uw Gegevens op enig moment zien of openen. Zodra uw Betaalrekeningprovider de authenticatie heeft bevestigd, krijgen wij toegang tot uw Accountinformatie, verstrekken wij deze aan u en delen wij deze met u in overeenstemming met uw instructies aan ons.

De Accountinformatie die wordt opgehaald en gedeeld, kan uw persoonlijke gegevens (zoals uw naam), transactiegeschiedenis, transactiebedragen en -beschrijvingen, rekeningnaam en -nummer, valuta, rekeningsaldo, eventuele debetstanden, vervaldatums van betalingen en andere informatie over uw transacties bevatten. Dit is afhankelijk van de diensten die door de Partner worden geleverd via welke u toegang krijgt tot onze AID-service. Wij zullen geen gevoelige betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens) opvragen die aan uw betaalrekeningen zijn gekoppeld. De transactiegegevens zijn een momentopname op de datum en tijd waarop u ons toegang hebt gegeven tot uw Betaalrekeningen. 

We zullen u voorzien van de Accountinformatie die op deze manier wordt opgehaald via de apps of websites van onze Partners. Op uw instructie en na uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij die Accountinformatie ook verstrekken aan Partners of andere derden in overeenstemming met de bovenstaande bepalingen.

U dient de toegang van TrueLayer tot uw betaalrekening(en) te vernieuwen door ten minste elke 90 dagen, en elke keer dat u toegang wilt tot de Accountinformatie anders dan uw rekeningsaldo of transactiegegevens met betrekking tot transacties die in de afgelopen 90 dagen hebben plaatsgevonden, en/of u de Accountinformatie wilt delen, bij de betreffende Betaalrekeningprovider te authentiseren.

We zullen deze dienst onmiddellijk leveren na uw bevestiging dat u wilt dat we doorgaan met AID, en u bent niet gerechtigd om uw contract te annuleren nadat u deze toestemming hebt gegeven.

We brengen geen kosten in rekening voor het verstrekken van deze AID. Uw Betaalrekeningprovider kan echter kosten in rekening brengen in verband met uw gebruik van deze AID in overeenstemming met de algemene voorwaarden van uw Betaalrekeningprovider.

We zullen geen gegevens gebruiken, openen of opslaan voor andere doeleinden dan de uitvoering van AID zoals uitdrukkelijk door u gevraagd, in overeenstemming met de regels voor gegevensbescherming.

Als wij van oordeel zijn dat niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden is voldaan, of als het onwettig zou zijn om u een AID te verlenen, kunnen wij dit weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij of de Partner u hiervan op de hoogte stellen via de app of website, tenzij dit bij wetgeving verboden is.

Wat we doen en hoe we het doen – Verificatiediensten

Voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op Verificatiediensten

Wij kunnen u en een Partner onze verificatiedienst ("Verificatiediensten") aanbieden, waarmee u gegevens die zijn verkregen via de hierboven beschreven gereguleerde AID-service, met ons kunt delen zodat wij uw identiteit namens de Partner kunnen verifiëren. In het kader van deze Verificatiedienst zijn naast de voorwaarden voor "Verificatiediensten" ook de voorwaarden van toepassing die hierboven onder "Accountinformatiediensten" zijn uiteengezet.

Om gebruik te kunnen maken van onze Verificatiedienst, zal de toestemming die u geeft als onderdeel van de AID-service, het volgende toestaan: 

(i) het delen van de relevante Accountinformatie met TrueLayer en de Partner; en

(ii) dat TrueLayer die gegevens kan gebruiken om uw identiteit te verifiëren aan de hand van een afzonderlijke reeks gegevens die door de Partner zijn verstrekt.

Zodra TrueLayer de door AID opgehaalde gegevens heeft vergeleken met de gegevens die door de Partner zijn verstrekt, sturen wij een verificatieresultaat naar de Partner, waarin wordt gemeld of de twee gegevenssets overeenkomen, niet overeenkomen of dat er onvoldoende informatie is verstrekt.

Om enige twijfel te voorkomen, verlopen het toestemmingsproces, de gedeelde informatie en het herauthenticatieproces zoals uiteengezet onder "Accountinformatiediensten" hierboven.


Wat we doen en hoe we het doen – Merchant Services

Voorwaarden die uitsluitend van toepassing zijn op Merchant Services

We kunnen een Partner voorzien van een afrekeningsdienst (de "Merchant Services"), waarmee u de Partner via uw Betaalrekening kunt betalen voor online producten en diensten. Als onderdeel van het uitvoeren van de betaling gebruikt u onze gereguleerde BID om een betaling rechtstreeks van uw Betaalrekening aan de Partner uit te voeren.

Als u producten of diensten koopt van of via een Partner die is opgenomen in onze Merchant Services, en u ervoor kiest om via BID te betalen, wordt u naar een pagina geleid waar u de Betaalrekeningprovider en de Betaalrekening kunt selecteren van waaruit u de betaling wilt verrichten. Door een Betaalrekeningprovider te selecteren, stemt u in met het gebruik van het BID-product en geeft u TrueLayer de opdracht om een betaling te initiëren via BID (d.w.z. een instructie te geven aan uw Betaalrekeningprovider om een betaling te doen) aan TrueLayer voor een specifiek bedrag (dat duidelijk zal worden weergegeven op de pagina voor het selecteren van een rekening). Nadat u uw Betaalrekeningprovider en Betaalrekening hebt geselecteerd, zullen wij u naar uw Betaalrekeningprovider leiden om deze uw inlog- en beveiligingsgegevens ("Gegevens") te verstrekken en verificatie bij uw Betaalrekeningprovider te doorlopen. Dit kan een tweeledige verificatiemethode omvatten (bijvoorbeeld een wachtwoord en biometrische inloggegevens zoals een vingerafdruk). We zullen u nooit vragen om uw Gegevens met ons te delen en noch TrueLayer, noch de Partner kan uw Gegevens op enig moment zien of openen.

Wij wijzen u erop dat de toestemming die u in overeenstemming met deze Voorwaarden geeft, een toestemming voor "eenmalig gebruik" is voor het initiëren van één enkele betalingstransactie. Als u wilt dat Truelayer u bijkomende BID verstrekt, moet u Truelayer opnieuw toestemming verlenen en de instructies om uw betaalrekeningprovider een nieuwe betalingsinstructie te geven.

Zodra uw betaalrekeningprovider de authenticatie heeft bevestigd, geven wij uw Betaalrekeningprovider de opdracht om overeenkomstig uw instructies (een “Betalingsopdracht") een betaling aan de Partner (via Truelayer) uit te voeren. Er worden geen verdere betalingen geïnitieerd door TrueLayer met betrekking tot betalingen aan de Partner (of uitgevoerd door uw Betaalrekeningprovider aan de Partner), tenzij u de stappen herhaalt om een andere aankoop te doen.

Zodra u de betaling bij uw Betaalrekeningprovider hebt geautoriseerd, zal dat bedrag meestal onmiddellijk en uiterlijk binnen twee uur van uw betaalrekening worden afgeschreven. We zullen de geslaagde initiatie van een Betalingsopdracht bevestigen samen met een transactie-identificator, zodat u de betalingstransactie tegelijk met het bedrag van de betalingstransactie kunt aangeven. Houd er rekening mee dat uw Betaalrekeningprovider (en niet TrueLayer) verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de betalingstransactie. Wij zullen geen kosten in rekening brengen voor het verlenen van deze Betalingsinitiatiedienst. Uw Betaalrekeningprovider kan echter kosten in rekening brengen in verband met uw gebruik van deze BID in overeenstemming met de algemene voorwaarden van uw Betaalrekeningprovider. 

Als wij van mening zijn dat niet aan de bepalingen van deze Voorwaarden is voldaan, of als het onwettig zou zijn om een Betalingsopdracht te initiëren, kunnen wij dit weigeren. Als wij weigeren om een Betalingsopdracht te initiëren, stellen wij of de Partner u hiervan op de hoogte via de app of service die u gebruikt, tenzij dit bij wetgeving verboden is. 

Partners en Betaalrekeningproviders

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele problemen die u mogelijk hebt met de functionaliteit of geschiktheid van uw Betaalrekeningprovider (bijv. uw bank of creditcardmaatschappij). Wij zijn verantwoordelijk voor het veilig en beveiligd ophalen en verzenden van uw Accountinformatie, maar niet voor de inhoud van uw Accountinformatie zelf, hetgeen de verantwoordelijkheid is van uw Betaalrekeningprovider. Als u hierover vragen hebt, dient u te spreken met de relevante Partner die de app of website aanbiedt die u gebruikt, of met uw Betaalrekeningprovider. 

Uw gebruik van de diensten van de Partner en uw Betaalrekening zijn ook onderworpen aan andere voorwaarden en bepalingen - onderhavige Voorwaarden hebben geen invloed op een van deze bepalingen. Met name hanteren de Partner en uw Betaalrekeningproviders afzonderlijke regels inzake gegevensbescherming die van toepassing zijn op uw gebruik van hun diensten.

Zodra uw Accountinformatie via onze software aan een Partner wordt doorgegeven, is die Partner er verantwoordelijk voor.

We brengen u als Eindgebruiker geen kosten in rekening voor het gebruik van onze Diensten, maar de Partner kan u kosten in rekening brengen voor het gebruik van hun app of diensten. Partners kunnen ons op hun beurt kosten vergoeden voor de diensten die we aan hen leveren.

Alle Accountinformatie die u wilt delen als gevolg van het gebruik van onze Diensten, wordt gecodeerd met een coderingsmechanisme met meerdere sleutels. De Partner die de app of website levert, heeft alleen toegang tot deze informatie als u die Partner daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Wanneer u onze Diensten gebruikt

Wij leveren de Diensten uitsluitend aan u en u mag uw toegang tot de Diensten niet met iemand anders delen.

Door de Diensten te gebruiken, verklaart en bevestigt u dat:

  • u onze Diensten niet zult gebruiken voor frauduleuze, onrechtmatige of beledigende doeleinden;

  • de Gegevens die u gebruikt, van uzelf zijn en u naar behoren bent gemachtigd om de Gegevens te gebruiken om uw Betaalrekening(en) te koppelen aan onze Diensten;

  • wanneer u onze AID gebruikt, u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft om de Accountinformatie van uw geselecteerde Betaalrekening(en) op te halen en te delen met u en elke partner die u kiest;

  • wanneer u onze BID (inclusief Merchant Services) gebruikt, u ons toestemming geeft om een betaling te initiëren via uw geselecteerde Betaalrekening(en) aan de door u geselecteerde ontvanger.

Intellectueel eigendom

TrueLayer bezit alle rechten, titels en belangen (inclusief intellectuele eigendomsrechten) in en op de Diensten, onze website en onze technologie. Als u ons feedback of suggesties wilt geven over een deel van onze Diensten, website of technologie, mogen wij deze feedback of suggesties zonder enige beperking gebruiken.

Vrijwaringsclausules

Wij willen dat u optimaal gebruik kunt maken van onze Diensten en zullen derhalve onze Diensten met redelijke zorg en vaardigheid leveren. Alle Diensten (inclusief eventuele bijkomende diensten of producten) worden aan u geleverd in de staat waarin deze zich bevinden en indien deze beschikbaar zijn.

Anders dan zoals uitdrukkelijk uiteengezet in deze Voorwaarden, de eventuele aanvullende voorwaarden die wij van tijd tot tijd toevoegen, of geïmpliceerd door consumentenwetgeving, doen wij geen specifieke toezeggingen of beloften aan u over onze Diensten. Wij beloven bijvoorbeeld niet dat de inhoud van de Diensten, de functies van de Diensten of hun betrouwbaarheid of beschikbaarheid geschikt zullen zijn voor wat u nodig hebt. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving sluiten wij alle garanties uit.

U stemt ermee in dat u aansprakelijk bent voor eventuele verliezen die aantoonbaar door TrueLayer worden geleden als direct gevolg van uw schending van deze voorwaarden.

Wie is verantwoordelijk als het misgaat?

Wij zijn jegens u slechts aansprakelijk voor door ons veroorzaakte voorzienbare verliezen en schade. Indien wij deze Voorwaarden niet naleven, zijn wij verantwoordelijk voor verlies of schade die u lijdt, die een voorzienbaar gevolg is van het feit dat we deze Voorwaarden schenden of geen redelijke zorg en vaardigheid hebben nagestreefd bij het leveren van de Diensten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade welke niet voorzienbaar is of, voor zover wettelijk toegestaan, voor indirecte of gevolgschade (inclusief gederfde winst, gederfde inkomsten of financiële verliezen) die voortvloeien uit een door u uitgeoefend bedrijf.

TrueLayer is niet verantwoordelijk voor enig verlies dat u lijdt als gevolg van uw wezenlijke niet-naleving van deze Voorwaarden of dat wordt veroorzaakt door oorzaken buiten onze macht, zoals bijvoorbeeld een onderbreking of storing van een nutsvoorziening, pandemie, industriële actie, natuurramp, explosie of ongeval. Wij sluiten onze aansprakelijkheid jegens u op geen enkele manier uit of beperken deze voor zover dit onrechtmatig zou zijn.

Als u na het gebruik van onze Diensten ongeautoriseerde of verdachte transacties op uw Betaalrekening opmerkt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw Betaalrekeningprovider die verantwoordelijk is voor het onderzoek en die u voorzover nodig moet terugbetalen. Gelieve het klachtenbeleid van uw Betaalrekeningprovider te raadplegen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of enig verlies voor u welke voortvloeit uit of verband houdt met hacken, knoeien of ongeoorloofde toegang tot uw Rekeninggegevens en welke niet binnen onze redelijke macht valt. Als u vermoedt dat iemand anders toegang heeft tot uw Gegevens en deze op frauduleuze wijze gebruikt om toegang tot de Diensten te krijgen, moet u onmiddellijk per e-mail contact met ons opnemen via [email protected].

Over deze Voorwaarden 

Telkens wanneer u onze Diensten gebruikt, bent u gebonden aan de dan geldende Voorwaarden. Sommige of alle Diensten kunnen namens TrueLayer of een andere entiteit in haar groep (een "Gelieerde onderneming") worden geleverd. Als bepaalde of alle Diensten door een Gelieerde onderneming worden geleverd, bent u onderworpen aan deze Voorwaarden, tenzij en totdat u onderworpen wordt aan een afzonderlijke overeenkomst met die Gelieerde onderneming, op welk moment onderhavige Voorwaarden niet langer van toepassing zijn. 

Wij kunnen onze overeenkomst met u op elk moment opschorten of uw toegang tot een deel van onze Diensten opschorten als u een van deze Voorwaarden hebt geschonden, of als we van mening zijn dat we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. U kunt uw overeenkomst met ons op elk gewenst moment beëindigen door contact op te nemen met ons Client Care-team.

Wij kunnen deze Voorwaarden te allen tijde bijwerken. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd. In het geval dat u de betreffende wijzigingen afwijst, hebt u het recht om deze voorwaarden op elk gewenst moment kosteloos te beëindigen. Als wij of u deze overeenkomst beëindigen, of als u niet akkoord gaat met de Voorwaarden die van kracht zijn op het moment dat u onze Services wilt gebruiken, kunt u onze Diensten niet gebruiken.

Deze Voorwaarden (of een eerdere versie van deze Voorwaarden) kunnen worden gedownload of u kunt een kopie van deze Voorwaarden aanvragen door contact op te nemen met ons Client Care-team

Klachten

Een goede service aan Eindgebruikers is belangrijk voor ons. Als u niet tevreden bent met een deel van de diensten van TrueLayer, kunt u het beste contact opnemen met ons Client Care-team omdat wij uw probleem zo het gemakkelijkst kunnen oplossen.

U kunt ons ook per e-mail bereiken op [email protected] of u kunt een brief sturen naar 25-28 North Wall Quay, Dublin 1, D01 H104, Ierland. 

Wij zullen uw klacht binnen 2 werkdagen bevestigen en zullen ernaar streven uw probleem te onderzoeken en op te lossen of u binnen 15 dagen antwoord te geven. U gaat ermee akkoord dat het antwoord op uw klacht elektronisch of per e-mail naar u wordt verzonden. Als u een consument, kleine onderneming of andere hiervoor in aanmerking komende klager bent en niet tevreden bent met ons antwoord, hebt u het recht om uw zaak voor te leggen aan de Ierse Ombudsman voor financiële diensten en pensioenen (de Financial Services and Pensions Ombudsman), door te bellen naar +353 (1) 567 7000, via hun website of per post (Financial Services and Pensions Ombudsman, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, D02 VH29, Ierland).

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Ierse wetgeving, zonder inachtneming van conflicterende rechtsbeginselen, en zijn onderhevig aan dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont. Voor zover de Ierse wetgeving in strijd is met het recht van het land waar u woont, prevaleert het Ierse recht zoveel mogelijk. Indien dit niet verboden is door het recht van het land waar u woont, worden geschillen beslecht door Ierse rechtbanken.

Indien u consument bent, gelden voor u de dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woont. Niets in deze Voorwaarden beïnvloedt uw rechten als consument om terug te vallen op dergelijke dwingende bepalingen van de wetten van het land waar u woont.

De Europese Commissie heeft ook een online platform voor geschillenbeslechting opgericht, om de communicatie tussen de partijen die betrokken zijn bij een geschil dat voortvloeit uit een online transactie (inclusief geschillen met betrekking tot de Diensten), te vergemakkelijken. 

Gehele Overeenkomst

Deze Voorwaarden zijn de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Diensten. 

Overdracht van uw rechten

U mag uw rechten onder deze Voorwaarden zonder onze schriftelijke toestemming niet overdragen aan een derde partij. 

Conflict

Als er een conflict is tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden die van toepassing zijn op aanvullende diensten, hebben de voorwaarden die van toepassing zijn op de aanvullende diensten, voorrang in het conflict.

Wijziging en beëindiging

Als een deel van deze Voorwaarden ongeldig is, zal dat deel van de Voorwaarden worden gewijzigd om dat alsnog geldig te maken, of zal dat deel als geschrapt worden beschouwd indien het niet mogelijk is de voorwaarde te wijzigen. Dit heeft geen invloed op de andere Voorwaarden. 

Afstand van rechten

Een verzuim of vertraging door een van ons in de uitoefening van enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden of door de wet zal geen verklaring van afstand zijn van dat of enig ander recht of rechtsmiddel. Een afstand van enig recht of rechtsmiddel onder deze Voorwaarden of door de wet geldt alleen als het op schrift staat. 

Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze Voorwaarden bepalen de relatie tussen TrueLayer en u.

Vertaling en taal

Hoewel de Voorwaarden in een andere taal kunnen worden verstrekt, is alleen de Engelstalige versie van de Voorwaarden juridisch bindend, en hoewel het voor u soms gemakkelijker is om in een andere taal te communiceren, behoudt Truelayer zich het recht voor om alleen in het Engels te communiceren. Communicatie in een andere taal vormt voor Truelayer geen verplichting om in die taal te blijven communiceren.

Contact met ons opnemen 

Als u vragen hebt over de beveiliging die we gebruiken bij TrueLayer, neem dan contact met ons via e-mail: [email protected] 

Andere vragen kunt u sturen naar [email protected]