Privacyverklaring

Samenvatting 

De privacy en veiligheid van uw gegevens zijn van het grootste belang voor ons allen bij TrueLayer. Lees deze Privacyverklaring aandachtig voordat u onze website, de tool(s) die door TrueLayer worden geleverd als onderdeel van onze diensten (de "Tools" en samen met onze website, de "Website"), of een van onze andere diensten gebruikt. Als u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud, kunt u ons een e-mail sturen naar [email protected]

Voor de doeleinden van deze Privacyverklaring is de Verwerkingsverantwoordelijke TrueLayer (Ireland) Limited ("TrueLayer") (met ondernemingsnummer 671615) met maatschappelijke zetel te 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Ierland. 

In deze Privacyverklaring wordt TrueLayer aangeduid als "we", "wij", "ons" of "onze". Daarnaast zijn er verwijzingen naar "U". In deze gevallen kan "U" een bezoeker van onze Website zijn, een klant als individueel persoon, een werknemer van een zakelijke klant (steeds een "Klant") of een gebruiker van de producten of diensten van onze Klant ("Eindgebruiker"). 

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan, beheren en beschermen voor de hieronder vermelde diensten (samen de "Diensten").

U dient deze kennisgeving te lezen, zodat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen. Lees ook onze Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers, naast eventuele andere privacyverklaringen en documentatie die wij u geven en die van toepassing kunnen zijn op ons gebruik van uw Persoonsgegevens in specifieke omstandigheden die zich kunnen gaan voordoen. 

Belangrijk: Houd er rekening mee dat het onderstaande overzicht met Persoonsgegevens die wij over u kunnen verzamelen, hoewel deze is bedoeld om zo volledig en nauwkeurig mogelijk te zijn als redelijkerwijs mogelijk is, niet volledig is en van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt in overeenstemming met de paragraaf "Wijzigingen in deze Privacyverklaring" van deze Privacyverklaring. 

Persoonsgegevens 

De Persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij die gebruikenWelk soort Persoonsgegevens gebruiken we?Doel van de verwerkingOp welke wettelijke grondslag gebruiken wij uw Persoonsgegevens?
Als u klant van TrueLayer bentUw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam, klant-ID en inloggegevens als u zich aanmeldt als gebruiker.Om onze Diensten aan u te leveren.Het aangaan of uitvoeren van een contract Om een contractuele dienst te leveren aan u als onze Klant. Houd er rekening mee dat indien u ons uw Persoonsgegevens voor dit doel niet wenst te verstrekken, wij ons dienstencontract met u niet kunnen uitvoeren.
Uw naam, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer en identiteitsbewijs met foto. Dergelijke Persoonsgegevens kunnen criminele achtergrondinformatie bevatten.Om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om u onze Diensten te kunnen leveren.Naleving van een wettelijke verplichting Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief wettelijke vereisten die wij moeten naleven) onder de toepasselijke Ierse en Europese wetgeving, en om te voldoen aan andere van toepassing zijnde Ierse en Europese wetgeving.
Uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en inloggegevens die u aan ons verstrekt als u zich aanmeldt als gebruiker.Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, diensten en producten; om uw marketingvoorkeuren en eventuele feedback of reacties te registreren met het oog op de verbetering van onze Diensten.Toestemming Met uw toestemming. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen. Houd er echter rekening mee dat alle verwerkingen die nog worden uitgevoerd op het moment dat u uw toestemming intrekt, gewoon worden uitgevoerd.
Als u eindgebruiker bent van onze AID-tool of onze VerificatietoolAlle Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de accountinformatie waarvoor u ons uw specifieke toestemming hebt gegeven voor toegang in overeenstemming met de Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers.Om onze Diensten aan u en/of uw Provider te leveren en om onze Diensten, AID-tool en Verificatietool te verbeteren.Gerechtvaardigde belangen Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat we u en uw Provider de Diensten kunnen leveren en om onze Diensten voortdurend te verbeteren.
Als u eindgebruiker bent van onze BID-toolAlle Persoonsgegevens die u aan ons geeft, bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam, inloggegevens en eventuele betalingsreferenties.Om onze Diensten aan u en/of uw Provider te leveren en om onze Diensten en BID-tool te verbeteren.Gerechtvaardigde belangen Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat we u en uw Provider de Diensten kunnen leveren en om ons in staat te stellen om onze Diensten voortdurend te verbeteren.
Als u Eindgebruiker bent van Merchant Services (zoals gedefinieerd in de Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers)Alle Persoonsgegevens die u aan uw Provider hebt verstrekt (via wie u toegang hebt tot de Merchant Services), waaronder uw naam, rekeningnummer, sorteercode, geboortedatum, adres en e-mailadres en eventuele foto- identificatie. Deze Persoonsgegevens kunnen criminele achtergrondinformatie bevatten. Om identificatie- en verificatiecontroles uit te voeren die nodig zijn voor de due diligence van klanten tijdens het onboardingproces dat wij moeten uitvoeren om u onze Diensten te kunnen leveren. Naleving van een wettelijke verplichting Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief wettelijke vereisten die wij moeten naleven) onder de toepasselijke Ierse en Europese wetgeving, en om te voldoen aan andere van toepassing zijnde Ierse en Europese wetgeving.
Uw naam en IBAN-gegevens die worden ingesteld wanneer u zich registreert bij uw Provider via wie u toegang krijgt tot Merchant Services.Om onze Merchant Services aan u en/of uw Provider te leveren, inclusief het initiëren van de betaling en, indien van toepassing, het verwerken van een terugbetaling. Gerechtvaardigd belang Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij u en uw Provider de Diensten kunnen leveren.
Als u Eindgebruiker bent van een van onze productenUw naam, adres en eventuele foto-identificatie. Dergelijke Persoonsgegevens kunnen criminele achtergrondinformatie bevatten.Om de nodige zorgvuldigheid in acht te nemen om u onze Diensten te kunnen leveren.Naleving van een wettelijke verplichting Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (inclusief wettelijke vereisten die wij moeten naleven) onder de toepasselijke Ierse en Europese wetgeving, en om te voldoen aan andere van toepassing zijnde Ierse en Europese wetgeving.
Uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam en inloggegevens die u via een portal of console van TrueLayer aan ons verstrekt wanneer u zich aanmeldt als gebruiker.Om onze Diensten aan u te leveren en om u toegang te geven tot informatie die wij over u bewaren.Gerechtvaardigd belang Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij u de Diensten kunnen leveren.
Uw gebruikersnaam, e-mailadres en accountinformatie, door uw Provider aan ons verstrekt.Om eventuele problemen op te lossen die u tegenkomt wanneer u onze Diensten gebruikt, en om onze geautomatiseerde processen voor het ophalen van gegevens te verbeteren.Gerechtvaardigde belangen Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat we u en uw Provider de Diensten kunnen leveren en om ons in staat te stellen om onze Diensten voortdurend te verbeteren.
Alle Persoonsgegevens die zijn opgenomen in de accountinformatie waarvoor u ons uw specifieke toestemming hebt gegeven voor toegang in overeenstemming met de Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers.Om de Persoonsgegevens te anonimiseren of te pseudonimiseren tijdens een marktonderzoek of bij analyses door ons of een derde partij, zodat die gegevens kunnen worden gebruikt om onze Diensten te verbeteren.Gerechtvaardigde belangen Het is noodzakelijk voor ons gerechtvaardigd belang om ervoor te zorgen dat wij onze Diensten voortdurend kunnen verbeteren en ontwikkelen en de ervaring van u en uw Provider kunnen verbeteren.
Als u een bezoeker bent van onze Website of ToolUw naam, e-mailadres en alle andere Persoonsgegevens die u ons verstrekt (zoals eventuele feedback).Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, diensten en producten; om uw marketingvoorkeuren en eventuele feedback of reacties te registreren met het oog op de verbetering van onze Diensten.Toestemming Met uw toestemming. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen. Houd er echter rekening mee dat alle verwerkingen die nog worden uitgevoerd op het moment dat u uw toestemming intrekt, gewoon worden uitgevoerd.
Alle Persoonsgegevens die wij verzamelen als onderdeel van uw cookie-instelling, namelijk online identificatoren (zoals uw cookie-identificator, IP-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instellingen en locatie).Om ons in staat te stellen de werking van onze Website te beheren en ervoor te zorgen dat onze verlening van Diensten via onze website zo soepel mogelijk verloopt.Toestemming Met uw toestemming. U hebt het recht om uw toestemming in te trekken door op elk gewenst moment contact met ons op te nemen. Houd er echter rekening mee dat alle verwerkingen die nog worden uitgevoerd op het moment dat u uw toestemming intrekt, gewoon worden uitgevoerd.

Belangrijk: Voordat wij uw Persoonsgegevens verwerken om onze gerechtvaardigde belangen voor het bovengenoemde doel na te streven, bepalen wij of een dergelijke verwerking noodzakelijk is en overwegen wij zorgvuldig de gevolgen van onze verwerkingsactiviteiten op uw fundamentele rechten en vrijheden. Alles in aanmerking genomen, hebben wij vastgesteld dat deze verwerking noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen en dat de verwerking die wij uitvoeren, geen negatieve gevolgen heeft voor deze rechten en vrijheden. 

Wij zullen uw Persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor wij deze verzamelen (zoals beschreven in deze paragraaf), tenzij wij redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken en dat die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als wij uw Persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, stellen wij u hiervan op de hoogte en zullen wij de wettelijke basis uitleggen op basis waarvan wij dit mogen doen. 

Hoe wij uw Persoonsgegevens verzamelen

Wij verzamelen als volgt uw Persoonsgegevens:

Als u een Eindgebruiker bent 

Als u een Eindgebruiker bent, zal de aanbieder van de applicatie via welke u toegang krijgt tot onze Diensten (uw "Provider"), u uitleggen hoe onze Diensten te gebruiken die het volgende omvatten:

 • Als u een Eindgebruiker bent die een van de volgende producten gebruikt:

 • ons AID-product, via een softwaretool (de "AID-tool"); of 

 • ons Verificatieproduct via een softwaretool (de "Verificatietool") 


waarmee u informatie kunt versturen naar u en uw Provider (met inbegrip van Persoonsgegevens) met betrekking tot de betaalrekeningen ("Accountinformatie") die u aanhoudt bij Beheerders van betaaldienstaanbieders (d.w.z. elke betaaldienstaanbieder, zoals een bank of creditcardmaatschappij die namens u een online betaalrekening onderhoudt) ("ASPSP's"), in overeenstemming met de Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers. Wanneer u de AID-tool of Verificatietool gebruikt, verzamelen en verwerken wij de Persoonsgegevens in de Accountinformatie die wij van uw ASPSP hebben ontvangen. We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen en verwerken die door uw Provider aan ons worden verstrekt.

Onze AID-tool en/of Verificatietool kan Accountinformatie die zijn opgehaald van een bepaalde ASPSP, bundelen of samenvoegen met Accountinformatie die is opgehaald van andere ASPSP's waarvoor u ons toestemming hebt gegeven om die informatie te openen en te verzenden. Onze AID-tool en/of Verificatietool kan uw Accountinformatie opslaan als deze deel uitmaakt van de Diensten die wij aan uw Provider leveren, bijvoorbeeld waar dit nodig is voor het functioneren van de app van uw Provider. 

 • Als u een Eindgebruiker bent die gebruik maakt van onze betalingsinitiatiediensten ("BID") via een softwaretool (de "BID -tool") die u kunt gebruiken om in te stemmen met en toestemming te geven voor een betaling, zoals gespecificeerd door uw Provider; hiervoor zal uw ASPSP ons de gegevens van uw bankrekening moeten sturen. Wanneer u de BID-tool gebruikt, verzamelen en verwerken wij de Persoonsgegevens die u ons verstrekt (bijv. alle Persoonsgegevens die u opneemt in het betalingskenmerk), opdat wij de BID-tool kunnen leveren. We kunnen ook Persoonsgegevens verzamelen en verwerken die zijn opgenomen in uw bank- of betaalaccountinformatie die door uw ASPSP met ons zijn gedeeld.

 • Als u zich bij ons hebt geregistreerd via de eindgebruikersportal of -console van TrueLayer, verzamelen en verwerken wij uw naam, e-mailadres, gebruikersnaam die u ons verstrekt, om toegang te krijgen tot de eindgebruikersportal en de informatie over uw gebruik van de tool in kwestie.

 • Via e-mail wanneer u met ons communiceert.

 • Wanneer u onze Website bezoekt.

 • Wanneer u ons uw marketingvoorkeuren verstrekt.

Als u een Klant bent

Als u een Klant bent, kunnen wij uw Persoonsgegevens uit de volgende bronnen verzamelen:

 • via onze Website, wanneer u zich registreert als Klant of indien u onze Diensten gebruikt;

 • via e-mail wanneer u met ons communiceert;

 • via informatie die u ons verstrekt, evenals vanuit externe bronnen zoals Companies House en LexisNexis voor due diligence en onboarding;

 • wanneer u onze Website bezoekt; en/of

 • wanneer u ons uw marketingvoorkeuren verstrekt.

Als u een bezoeker van onze Website bent

Als u een bezoeker van onze Website bent, kunnen wij uw Persoonsgegevens uit de volgende bronnen verzamelen:

 • via cookies of vergelijkbare trackingtechnologieën die wij op onze Website hebben ingesteld; en/of

 • wanneer u ons uw marketingvoorkeuren verstrekt via de Website.

Zie voor meer informatie over ons gebruik van cookies en/of soortgelijke trackingtechnologieën de volgende paragraaf "Cookies".

Hoelang wij uw Persoonsgegevens bewaren

Wij zullen uw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, en gedurende een redelijke periode daarna. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw Persoonsgegevens langer bewaren, bijvoorbeeld indien wij een lopende claim behandelen of te goeder trouw menen dat de wet of een bevoegde regelgevende instantie naar onze mening redelijkerwijs kan verwachten of eisen dat wij uw Persoonsgegevens bewaren. 

Bij het bepalen hoelang we uw Persoonsgegevens bewaren, houden we rekening met factoren zoals:

 • onze contractuele verplichtingen en rechten met betrekking tot de desbetreffende Persoonsgegevens (met inbegrip van de Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers);

 • wettelijke verplichting(en) onder toepasselijk recht om gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren;

 • of wij ons op uw toestemming voor het gebruik van de Persoonsgegevens hebben gebaseerd, maar u deze toestemming inmiddels hebt ingetrokken; 

 • verjaringstermijn onder de toepasselijke regelgeving;

 • ons gerechtvaardigd belang wanneer we afwegingstests hebben uitgevoerd;

 • fraude en risicobeheer;

 • (potentiële) geschillen; en

 • richtlijnen uitgegeven door relevante gegevensbeschermingsautoriteiten.

Het delen van uw Persoonsgegevens 

Door als Eindgebruiker gebruik te maken van onze Diensten, delen wij uw Persoonsgegevens met uw Provider, die er zelf verantwoordelijk voor wordt als Verwerkingsverantwoordelijke. Als wij nog steeds een kopie van uw Persoonsgegevens bewaren nadat we deze met uw Provider hebben gedeeld, blijven wij dit doen in overeenstemming met de paragraaf over Persoonsgegevens hierboven.

Als u een Eindgebruiker of een Klant bent, moeten we mogelijk ook uw Persoonsgegevens delen:

 • als we redelijkerwijs van mening zijn dat we verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen;

 • wij onze Servicevoorwaarden voor Eindgebruikers en andere overeenkomsten moeten uitvoeren, afdwingen of toepassen;

 • om de rechten, eigendommen of veiligheid van TrueLayer, onze klanten of anderen te beschermen;

 • als we dit moeten doen om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen, waaronder bijvoorbeeld aan fraudebureaus, toezichthouders en/of ASPSP's voor fraudeonderzoeken;

 • met partners of leveranciers die namens ons Persoonsgegevens verwerken (zoals onze professionele adviseurs, auditors of IT-leveranciers) - wij nemen de beveiliging en bescherming van uw Persoonsgegevens serieus en staan dergelijke leveranciers alleen toe om uw Persoonsgegevens te gebruiken voor specifieke doeleinden en in overeenstemming met onze instructies; 

 • met derden aan wie wij mogelijk onderdelen van onze onderneming of onze activa verkopen, overdragen of samenvoegen. Als een dergelijke wijziging in onze onderneming plaatsvindt, kunnen de nieuwe eigenaren uw Persoonsgegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in deze Privacyverklaring; en/of

 • aan een andere onderneming binnen onze groep, als dit nodig is om de continuïteit in de levering van Diensten aan u te waarborgen (inclusief met betrekking tot de Brexit), of om een bedrijfsreorganisatie of uitbreiding te overwegen die we van tijd tot tijd zouden kunnen aangaan.

Internationale overdracht van uw Persoonsgegevens

De gegevens die wij van u verzamelen, worden over het algemeen niet overgedragen naar of opgeslagen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij zullen redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw Accountinformatie (inclusief alle Persoonsgegevens) veilig wordt behandeld in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Wanneer we uw Persoonsgegevens echter buiten de EER overdragen aan andere leden van onze groep of andere ontvangers, doen we dit alleen als: 

 • u daarvoor uw voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gegeven; of 

 • er een adequate overdrachtsovereenkomst of een ander goedgekeurd overdrachtsmechanisme zoals standaardcontractbepalingen of een besluit van de Europese Commissie inzake adequaatheid bestaat.

Neem contact met ons op als u meer informatie wilt over hoe wij zorgen voor adequate bescherming van Persoonsgegevens die buiten de EER worden overgedragen. 

Cookies

Wanneer u de Website bezoekt, gebruik maakt van onze Diensten, Tools, apps of websites bezoekt die onze Diensten aanbieden, ontvangen wij automatisch het internetprotocol (IP)-adres van uw computer. Wij kunnen door middel van cookies of andere soortgelijke trackingtechnologieën (gezamenlijk aangeduid als "Cookies") gegevens verzamelen over hoe u omgaat met onze Website, Tools of Diensten. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen in uw browser of op de harde schijf van uw computer of apparaat.

Wij gebruiken Cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze Website, Tools en/of Diensten. Met Cookies kunnen wij uw voorkeuren onthouden. Wanneer u onze Website bezoekt of onze Tools en/of Diensten gebruikt, kunnen wij met Cookies bijhouden hoe vaak u ons hebt bezocht, hoelang u ons hebt bezocht en wat u deed op onze Website of toen u onze Tools en/of Diensten gebruikte.

De informatie die met deze technologieën wordt verzameld, helpt ons ervoor te zorgen dat wij:

 • u kunnen voorzien van Diensten en deze voortdurend kunnen verbeteren; 

 • uw ervaring met onze Website kunnen verbeteren;

 • beter kunnen begrijpen hoe onze Website wordt gebruikt;

 • onze verkopers kunnen helpen het gebruik van hun platform beter te begrijpen; en 

 • onze verkopers kunnen helpen om uw klantervaring te verbeteren.

 

De cookies die wij gebruiken, verzamelen anonieme identificatoren over uw apparaat, browser, verwijzende site-URL's, tijd of gebruiksinformatie. Cookies slaan nooit uw bankgegevens op.

Cookies kunnen van de "eerste partij" zijn, d.w.z. cookies die door ons worden geplaatst, of van "derden", d.w.z. cookies die door een derde partij op uw computer/toestel worden geplaatst wanneer u onze Website bezoekt of gebruik maakt van onze Tools of Diensten.

Wij zullen alleen niet-noodzakelijke Cookies op uw computer/apparaat plaatsen wanneer u daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Als u besluit om in te stemmen met ons gebruik van niet-noodzakelijke cookies, kunt u uw toestemming voor deze cookies op elk gewenst moment weer intrekken.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen niet worden uitgeschakeld in onze systemen. Ze worden gewoonlijk alleen ingesteld als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacyvoorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of u erover wordt gewaarschuwd, maar sommige delen van de website functioneren dan niet. Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 

Functionele cookies

Deze cookies zorgen voor het beter functioneren van de website en voor personalisering. Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe leveranciers wiens diensten wij aan onze pagina's hebben toegevoegd. Als u deze cookies niet accepteert, werken sommige of al deze diensten mogelijk niet goed. 

Doelgerichte cookies

Deze cookies kunnen via onze website worden ingesteld door onze advertentiepartners. Ze kunnen door die bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses op te bouwen en u relevante advertenties op andere websites te tonen. Ze slaan persoonlijke informatie niet rechtstreeks op, maar zijn gebaseerd op de unieke identificatie van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, krijgt u minder persoonlijk gerichte advertenties te zien krijgen.


Prestatiecookies

Met deze cookies kunnen wij bezoeken en gegevensverkeer tellen, zodat wij de prestaties van onze website kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons om te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en laten zien hoe bezoekers door de site navigeren. Alle informatie die door deze cookies wordt verzameld, wordt samengevoegd en is dus anoniem. Als u deze cookies niet accepteert, weten wij niet wanneer u onze website hebt bezocht en kunnen wij de prestaties ervan niet controleren. 


Beheercookies

We gebruiken alleen strikt noodzakelijke cookies bij het voor de eerste keer laden van onze Website. Alle andere soorten cookies zijn niet nodig en daarom hebben wij uw voorafgaande toestemming nodig om deze te gebruiken. Niet-noodzakelijke cookies helpen om uw ervaring bij het gebruik van onze Website te optimaliseren. 

Wij vragen via onze cookiebanner uw voorafgaande toestemming voor het gebruik van niet-noodzakelijke cookies. U kunt uw cookievoorkeuren wijzigen en uw toestemming intrekken door de instelling te wijzigen via onze cookiebanner.

U kunt uw browser ook instellen om cookies uit te schakelen, maar deze actie kan onze strikt noodzakelijke cookies blokkeren en voorkomen dat onze Website goed functioneert. U kunt dan waarschijnlijk niet alle functies en services van de Website volledig gebruiken. 

Uw rechten

In de volgende lijst staan de rechten die u hebt om eventuele bezwaren of vragen met ons te bespreken over de verwerking van uw Persoonsgegevens. Houd er rekening mee dat deze rechten onder bepaalde omstandigheden mogelijk niet onvoorwaardelijk zijn. U kunt elk van deze rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen.

Recht op inzage 

U hebt het recht om ons te vragen om alle persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, aan u te verstrekken en om toegang te krijgen tot de volgende informatie met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens:

 1. de doeleinden van de verwerking;

 2. de betrokken categorieën Persoonsgegevens;

 3. de ontvangers van uw Persoonsgegevens;

 4. de periode gedurende welke uw Persoonsgegevens worden opgeslagen;

 5. het bestaan van uw recht om een klacht in te dienen bij de Commissie gegevensbescherming; en 

 6. de bron van uw Persoonsgegevens

Desgewenst kunt u ons een e-mail sturen op [email protected] voor een gedetailleerd verzoek om toegang aan te vragen:

 • uw naam,

 • uw adres,

 • de gegevens van uw Provider, en

 • de periode van de gegevens waartoe u toegang wilt hebben.

Wij zullen u alleen kosten in rekening brengen voor het indienen van een dergelijk verzoek wanneer wij van mening zijn dat uw verzoek ongerechtvaardigd of buitensporig is.

Bezwaar maken tegen verwerking, inclusief direct marketing

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer wij uw Persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen. 

U hebt altijd het recht om ons te allen tijde te vragen om te stoppen met het verwerken van uw Persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. 


Verzoek tot beperking van de verwerking

U hebt het recht om ons te vragen de verwerking van uw Persoonsgegevens in de volgende situaties te beperken: 

 1. wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist; 

 2. wanneer de verwerking onrechtmatig is en u niet wilt dat wij uw Persoonsgegevens verwijderen; 

 3. wanneer wij uw Persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden van verwerking, maar u de gegevens nodig hebt met betrekking tot een rechtsvordering; of 

 4. wanneer u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, in afwachting van verificatie of onze gerechtvaardigde belangen zwaarder wegen dan uw belangen of in verband met gerechtelijke procedures. 

Wanneer u dit recht uitoefent, mogen wij uw Persoonsgegevens alleen opslaan en mogen wij de gegevens niet verder verwerken tenzij u daarmee instemt, of de verwerking noodzakelijk is in verband met een rechtsvordering of om de rechten van een andere persoon of rechtspersoon te beschermen of om redenen van groot openbaar belang.


Verzoeken om correctie of verwijdering

Als wij uw Persoonsgegevens bewaren, hebt u het recht om ons te vragen om onjuiste gegevens die wij over u bewaren, te corrigeren of de gegevens te verwijderen wanneer er geen legitieme reden voor ons is om door te gaan met het verwerken ervan. Wij kunnen mogelijk niet altijd op verzoek verwijderen of corrigeren als het niet binnen ons vermogen ligt (zoals met Accountinformatie, in welk geval wij uw verzoek zullen doorsturen naar de ASPSP) of als wij zijn onderworpen aan wettelijke vereisten om de gegevens te bewaren. 


Toestemming intrekken

Indien voor een van onze Diensten uw toestemming vereist is om uw Persoonsgegevens te verwerken en u, nadat u uw toestemming hebt gegeven, daarop wilt terugkomen, kunt u uw toestemming intrekken door contact met ons op te nemen zoals hieronder uiteengezet in de contactgegevens.

Verzoek om gegevensportabiliteit

Wanneer wij uw Persoonsgegevens verzamelen en opslaan om een contract uit te voeren dat wij met een Provider hebben, kunt u verzoeken om de overdracht van uw Persoonsgegevens aan een derde partij, die wij u zullen verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat.           

Dit recht doet zich alleen gelden wanneer: 

(1) wij uw Persoonsgegevens met uw toestemming verwerken of wanneer dit nodig is om ons contract met u uit te voeren; en 

(2) de verwerking wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen.

Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Wijzigingen die wij in de toekomst in onze Privacyverklaring aanbrengen, zijn onmiddellijk van kracht en worden op deze websitepagina geplaatst en worden, in voorkomend geval, per e-mail naar u verzonden. Controleer regelmatig of er aanpassingen of wijzigingen zijn in onze Privacyverklaring. 

Vragen en contactgegevens

Als u uw persoonlijke informatie die wij over u hebben, wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen, of gewoon meer informatie wilt over hoe wij 

uw Persoonsgegevens verwerken, kunt u via [email protected] contact met ons opnemen. 

Een klacht indienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u niet tevreden bent met de diensten die wij bieden, hebt u het recht om een formele klacht in te dienen bij de Ierse commissie voor gegevensbescherming, de Data Protection Commission, of bij de relevante toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming in het land waar u woont.

Datum: 11 oktober 2021

Bijlage

Accountinformatie

Onder voorbehoud van teruggave van deze Accountinformatie door de betrokken ASPSP omvat de Accountinformatie, maar is dit niet beperkt tot, de volgende financiële informatie en Persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens: naam, geboortedatum, een of meer volledige adressen, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht;

 • Bankgegevens: 

  • Type rekening (bijv. rekening-courant, spaarrekening, beleggingsrekening, kredietkaart);

  • Naam van de rekening;

  • IBAN/Rekeningnummer/Sorteercode/SWIFT;

  • Valuta;

 • Informatie over het rekeningsaldo:

  • Huidig saldo;

  • Beschikbaar saldo (creditcards);

 • Transacties;

  • Tijdstip;

  • Beschrijving;

  • Bedrag;

  • Metadata (willekeurige gegevens die banken associëren met een transactie, bijvoorbeeld categorie); en/of

 • Aanvullende gegevens die TrueLayer in de toekomst kan verzamelen (zoals van tijd tot tijd schriftelijk bevestigd):

  • Gegevens over eventuele leningen;

  • Eventuele verzekeringsgegevens;

  • Eventuele beleggingsgegevens; 

  • Vervaldatum van de eventuele betaling (creditcards); en/of

  • Minimaal verschuldigde betaling (creditcards), indien beschikbaar.