Polityka prywatności

Zarys ogólny 

Prywatność i bezpieczeństwo danych Użytkownika ma dla nas wszystkich w TrueLayer ogromne znaczenie. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej witryny internetowej, narzędzi dostarczonych przez spółkę TrueLayer w ramach świadczonych przez nas usług („Narzędzia” oraz, łącznie z naszą witryną internetową, „Witryna”) lub jakichkolwiek naszych usług. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących treści prosimy o kontakt pod adresem [email protected]

Do celów niniejszej Polityki prywatności danych Administratorem danych jest TrueLayer (Irleland) Limited („TrueLayer”) (o numerze spółki 671615) z siedzibą pod adresem 6th Floor, 2 Grand Canal Square, Dublin 2, D02 A342, Irlandia. 

W niniejszej Polityce prywatności zaimki „my”, „nas” lub „nasz” odnoszą się do spółki TrueLayer. Dodatkowo stosowane są odniesienia do „Użytkownika”. W takich przypadkach „Użytkownik” może być odwiedzającym naszą Witrynę, klientem indywidualnym lub pracownikiem klienta korporacyjnego (w każdym przypadku – „Klient”) lub użytkownikiem produktów lub usług naszego Klienta („Użytkownik końcowy”). 

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób gromadzimy, przechowujemy, przetwarzamy i chronimy dane osobowe Użytkownika w odniesieniu do usług wymienionych poniżej (łącznie „Usługi”).

Należy zapoznać się z niniejszą polityką, aby wiedzieć, w jaki sposób postępujemy z danymi osobowymi Użytkownika. Prosimy również o zapoznanie się z Warunkami świadczenia usług na rzecz Użytkownika końcowego, jak również wszelkimi innymi zasadami dotyczącymi prywatności i dokumentacją, które przekażemy Użytkownikowi, a które mogą mieć zastosowanie do wykorzystania przez nas jego Danych osobowych w określonych okolicznościach w przyszłości. 

Ważne: Zwracamy uwagę, że poniższa lista Danych osobowych, jakie możemy gromadzić w odniesieniu do Użytkownika, choć jest tak kompletna i dokładna, jak to możliwe, nie jest wyczerpująca i może być co pewien czas aktualizowana zgodnie z punktem „Zmiany niniejszej Polityki prywatności” niniejszej Polityki prywatności.


Dane osobowe

Dane osobowe na temat Użytkownika, które gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemyJakiego rodzaju Dane osobowe wykorzystujemy?Cel przetwarzaniaNa jakiej podstawie prawnej się opieramy, aby wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika?
Jeśli Użytkownik jest Klientem TrueLayerImię i nazwisko Użytkownika, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu, nazwa użytkownika, identyfikator klienta i dane logowania w przypadku rejestracji jako użytkownik.Aby świadczyć Usługi na rzecz Użytkownika.Zawieranie lub wykonywanie umowy Świadczenie usług objętych umową na rzecz Użytkownika jako naszego Klienta. Zwracamy uwagę, że w przypadku, gdy Użytkownik nie będzie chciał przekazać nam swoich Danych osobowych dla tych celów, nie będziemy w stanie zrealizować naszych usług wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy.
Imię i nazwisko Użytkownika, data urodzenia, adres, adres e-mail, numer telefonu i dokument tożsamości ze zdjęciem. Tego rodzaju Dane osobowe mogą zawierać wszelkie informacje o przeszłości kryminalnej.Dla celów analizy due diligence, którą będziemy musieli przeprowadzić, aby Użytkownik mógł korzystać z naszych Usług.Zgodność z obowiązkiem prawnym Zachowanie zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi (w tym wymogami regulacyjnymi, którym podlegamy) zgodnie z obowiązującym prawem irlandzkim i europejskim oraz zachowanie zgodności z innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa irlandzkiego i unijnego.
Imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, nazwa użytkownika i dane logowania, które Użytkownik nam poda, jeśli rejestruje się jako użytkownik.Informowanie Użytkownika o naszych aktualnych działaniach, usługach i produktach; zapisywanie preferencji marketingowych Użytkownika oraz wszelkich opinii i odpowiedzi na potrzeby poprawy jakości naszych Usług.Zgoda Za zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, kontaktując się z nami w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że wszelkie przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostanie ważne.
Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym naszego Narzędzia AIS lub naszego Narzędzia do weryfikacjiWszelkie Dane osobowe zawarte w informacjach o rachunku, na dostęp do których Użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody zgodnie z Warunkami świadczenia usług na rzecz użytkownika końcowego.Dostarczanie naszych Usług Użytkownikowi i/lub jego Dostawcy oraz ulepszanie naszych Usług, Narzędzia AIS oraz Narzędzia do Weryfikacji.Uzasadniony interes Jest to konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes w zagwarantowaniu, że możemy świadczyć Usługi Użytkownikowi i jego Dostawcy oraz stale poprawiać jakość naszych Usług.
Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym naszego Narzędzia PISWszelkie Dane osobowe, które Użytkownik nam przekaże, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa użytkownika, dane logowania i wszelkie dane dotyczące płatności podane przez Użytkownika.Dostarczanie naszych Usług Użytkownikowi i/lub jego Dostawcy oraz ulepszanie naszych Usług i Narzędzia PIS.Uzasadniony interes Jest to konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes w zagwarantowaniu, że możemy świadczyć Usługi Użytkownikowi i jego Dostawcy oraz, aby pozwolić nam stale poprawiać jakość naszych Usług.
Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym Usług sprzedawcy (zgodnie z definicją zawartą w Warunkach świadczenia usług na rzecz użytkownika końcowego) Wszelkie Dane osobowe, które Użytkownik przekazał swojemu Dostawcy (za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług sprzedawcy), w tym imię i nazwisko Użytkownika, numer rachunku, numer rozliczeniowy, data urodzenia, adres, adres e-mail i dowolny dokument tożsamości ze zdjęciem. Tego rodzaju Dane osobowe mogą zawierać informacje o przeszłości kryminalnej. Aby dokonać potwierdzenia tożsamości i różnego rodzaju weryfikacji, które są wymagane na potrzeby analizy due diligence klienta w ramach procesu wprowadzania, który musimy przeprowadzić, aby Użytkownik mógł korzystać z naszych Usług. Zgodność z obowiązkiem prawnym Aby wypełnić nasze obowiązki prawne (w tym wymogi regulacyjne, którym podlegamy) zgodnie z obowiązującym prawem irlandzkim i europejskim oraz zachować zgodność z innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa irlandzkiego i unijnego.
Imię i nazwisko Użytkownika oraz szczegóły numeru IBAN ustalone podczas rejestracji u Dostawcy, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Usług sprzedawcy.Aby móc świadczyć nasze Usługi sprzedawcy na rzecz Użytkownika i/lub jego Dostawcy, w tym inicjowanie płatności oraz, w stosownych przypadkach, przetwarzanie zwrotu pieniędzy. Uzasadniony interes Jest to niezbędne dla celów naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu, że możemy świadczyć Użytkownikowi i jego Dostawcy nasze Usługi.
Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym dowolnego z naszych produktówImię i nazwisko Użytkownika, adres oraz dokument tożsamości ze zdjęciem. Tego rodzaju Dane osobowe mogą zawierać informacje o przeszłości kryminalnej.Dla celów analizy due diligence, którą będziemy musieli przeprowadzić, aby Użytkownik mógł korzystać z naszych Usług.Zgodność z obowiązkiem prawnym Zachowanie zgodności z naszymi obowiązkami prawnymi (w tym wymogami regulacyjnymi, którym podlegamy) zgodnie z obowiązującym prawem irlandzkim i europejskim oraz zachowanie zgodności z innymi mającymi zastosowanie przepisami prawa irlandzkiego i unijnego.
Imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, nazwa użytkownika i dane logowania, które Użytkownik nam poda, jeśli zarejestruje się jako użytkownik za pośrednictwem dowolnego portalu lub konsoli TrueLayer.Dostarczanie naszych Usług Użytkownikowi i zapewnienie mu dostępu do przechowywanych przez nas informacji na jego temat.Uzasadniony interes Jest to niezbędne dla celów naszego uzasadnionego interesu w zapewnieniu, że możemy świadczyć Użytkownikowi Usługi.
Nazwa użytkownika, adres e-mail i informacje o rachunku dostarczone nam przez Dostawcę Użytkownika.Aby móc usunąć wszelkie problemy techniczne, z jakimi może się spotkać Użytkownik, uzyskując dostęp do naszych Usług i ulepszyć nasze zautomatyzowane procesy pobierania danych.Uzasadniony interes Jest to konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes w zagwarantowaniu, że możemy świadczyć Usługi Użytkownikowi i jego Dostawcy oraz, aby pozwolić nam stale poprawiać jakość naszych Usług.
Wszelkie Dane osobowe zawarte w informacjach o rachunku, na dostęp do których Użytkownik udzielił nam wyraźnej zgody zgodnie z Warunkami świadczenia usług na rzecz użytkownika końcowego.Anonimizacja lub pseudonimizacja Danych osobowych w celu ich wykorzystania do poprawy jakości naszych Usług, uwzględnienia w badaniu rynku lub analizach przeprowadzanych przez nas lub osobę trzecią.Uzasadniony interes Jest to konieczne ze względu na nasz uzasadniony interes w zagwarantowaniu, że możemy stale udoskonalać i rozwijać nasze Usługi oraz poprawiać wrażenia Użytkownika i jego Dostawcy z korzystania z Usług.
Jeśli Użytkownik jest odwiedzającym naszą Witrynę lub NarzędzieImię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, oraz wszelkie inne Dane osobowe, które Użytkownik nam poda (np. swoje opinie).Informowanie Użytkownika o naszych aktualnych działaniach, usługach i produktach; zapisywanie preferencji marketingowych Użytkownika oraz wszelkich opinii i odpowiedzi na potrzeby poprawy jakości naszych Usług.Zgoda Za zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, kontaktując się z nami w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że wszelkie przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostanie ważne.
Wszelkie Dane osobowe, które gromadzimy w ramach ustawień Plików cookie Użytkownika, a mianowicie identyfikatory internetowe (takie jak identyfikator pliku cookie, adres IP, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacja) Aby umożliwić nam prowadzenie Witryny i zapewnienie, że świadczenie przez nas Usług za pośrednictwem naszej strony internetowej działa tak sprawnie, jak to jest możliwe.Zgoda Za zgodą Użytkownika. Użytkownik ma prawo do wycofania swojej zgody, kontaktując się z nami w dowolnym momencie. Zwracamy jednak uwagę, że wszelkie przetwarzanie dokonane przed wycofaniem zgody pozostanie ważne.

Ważne: Zanim przetworzymy Dane osobowe Użytkownika w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów w powyższych celach, ustalimy, czy takie przetwarzanie jest konieczne i starannie rozważymy wpływ naszych działań w zakresie przetwarzania na podstawowe prawa i wolności Użytkownika. Jednocześnie stwierdziliśmy, że takie przetwarzanie jest niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów oraz że przetwarzanie, które przeprowadzamy, nie ma negatywnego wpływu na te prawa i wolności. 

Będziemy wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika wyłącznie do celów, dla których je gromadzimy (zgodnie z opisem w niniejszym punkcie), chyba że w uzasadniony sposób uznamy, że musimy z nich korzystać z innych powodów i że jest to zgodne z pierwotnym celem. Jeśli będziemy musieli wykorzystywać Dane osobowe Użytkownika w innym celu, powiadomimy o tym Użytkownika i wyjaśnimy podstawę prawną, która pozwoli nam to uczynić. 

W jaki sposób gromadzimy Dane osobowe Użytkownika

Oto sposoby, w jakie możemy gromadzić Dane osobowe Użytkownika:

Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym 

Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym, dostawca aplikacji, za pośrednictwem której Użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług („Dostawca” Użytkownika), skieruje Użytkownika do korzystania z naszych Usług, które obejmują:

 • Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym korzystającym z:

 • naszego produktu Usług informacji o rachunku – AIS (ang. Account Information Services) za pomocą narzędzia programowego („Narzędzie AIS”); lub 

 • naszego Produktu do weryfikacji za pomocą narzędzia programowego („Narzędzie do weryfikacji”) 

za pomocą którego Użytkownik może przekazywać informacje (w tym Dane osobowe) dotyczące rachunków płatniczych („Informacje o rachunku”), które są prowadzone na rzecz Użytkownika przez Dostawców usług płatniczych obsługujących rachunki (tj. dowolnego dostawcę usług płatniczych, np. bank lub wystawcę karty kredytowej, który prowadzi w imieniu Użytkownika internetowy rachunek płatniczy) („Dostawcy usług płatniczych obsługujący rachunki”) Użytkownikowi i jego Dostawcy, zgodnie z Warunkami świadczenia usług na rzecz użytkownika końcowego. Gdy Użytkownik korzysta z Narzędzia AIS lub Narzędzia do weryfikacji, gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe zawarte w Informacjach o rachunku pobranych z systemu Dostawcy usług płatniczych obsługującego rachunek. Możemy również gromadzić i przetwarzać Dane osobowe przekazane nam przez Dostawcę Użytkownika.

Nasze Narzędzie AIS i/lub Narzędzie do weryfikacji może łączyć lub sumować Informacje o rachunku pobrane z określonego systemu Dostawcy usług płatniczych obsługującego rachunek z Informacjami o rachunku pozyskiwanymi od innych Dostawców usług płatniczych obsługujących rachunki, w przypadkach, gdy Użytkownik wyraził zgodę na nasz dostęp do takich informacji i ich przekazywanie. Nasze Narzędzie AIS i/lub Narzędzie do weryfikacji może przechowywać Informacje o rachunku Użytkownika, jeśli stanowi to część Usług świadczonych przez nas na rzecz Dostawcy, na przykład jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania aplikacji Dostawcy Użytkownika. 

 • Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym korzystającym z naszych usług inicjowania płatności (ang. Payment Initiation Services, „PIS”) za pomocą narzędzia programowego („Narzędzie PIS”), którego można użyć do wyrażenia zgody na płatność określoną przez Dostawcę i jej autoryzacji; może to wymagać, aby Dostawca usług płatniczych obsługujący rachunek Użytkownika przesłał nam dane rachunku bankowego Użytkownika. Gdy Użytkownik korzysta z Narzędzia PIS, gromadzimy i przetwarzamy Dane osobowe, które Użytkownik nam przekaże (np. wszelkie Dane osobowe, które Użytkownik uwzględni w informacji o płatności), abyśmy mogli umożliwić Użytkownikowi korzystanie z Narzędzia PIS. Możemy również gromadzić i przetwarzać Dane osobowe zawarte w danych rachunku bankowego lub płatniczego udostępnionych nam przez Dostawcę usług płatniczych obsługującego rachunek Użytkownika.

 • Jeśli Użytkownik zarejestrował się w celu korzystania z Portalu użytkownika końcowego lub konsoli TrueLayer, będziemy gromadzić i przetwarzać imię i nazwisko Użytkownika, adres e-mail, nazwę użytkownika, którą Użytkownik nam udostępni, aby uzyskać dostęp do Portalu użytkownika końcowego oraz informacje o korzystaniu przez Użytkownika z odpowiedniego narzędzia.

 • Przez e-mail, gdy Użytkownik podejmuje z nami komunikację.

 • Gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę.

 • Gdy Użytkownik przekaże nam swoje preferencje marketingowe.

Jeśli Użytkownik jest Klientem

Jeśli Użytkownik jest Klientem, możemy gromadzić jego Dane osobowe z następujących źródeł:

 • za pośrednictwem naszej Witryny, gdy Użytkownik zarejestruje się jako Klient lub skorzysta z naszych Usług;

 • poprzez e-mail, gdy Użytkownik komunikuje się z nami;

 • poprzez informacje, które Użytkownik nam przekazuje oraz od innych podmiotów, takich jak krajowe rejestry spółek czy LexisNexis, na potrzeby analiz due diligence i wprowadzania;

 • gdy Użytkownik odwiedza naszą Witrynę; i/lub

 • gdy Użytkownik przekazuje nam swoje preferencje marketingowe.

Jeśli Użytkownik jest odwiedzającym naszą Witrynę

Jeśli Użytkownik jest odwiedzającym naszą Witrynę, możemy gromadzić jego Dane osobowe z następujących źródeł:

 • za pomocą plików cookie lub podobnych technologii śledzenia, które zainstalowaliśmy na naszej Witrynie; i/lub

 • gdy Użytkownik przekazuje nam swoje preferencje marketingowe za pośrednictwem Witryny.

Więcej informacji na temat korzystania przez nas z plików cookie i/lub podobnych technologii śledzenia można znaleźć w punkcie „Pliki cookie” poniżej.

Jak długo przechowujemy Dane osobowe Użytkownika

Nie przechowujemy Danych osobowych Użytkownika dłużej, niż jest to konieczne do celów, dla których zostały one zgromadzone oraz przez uzasadniony okres po tym czasie. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach możemy przechowywać Dane osobowe Użytkownika przez dłuższy okres, na przykład, jeśli przetwarzamy bieżące roszczenie lub jesteśmy w dobrej wierze przekonani, że prawo lub odpowiedni organ regulacyjny może, naszym zdaniem, oczekiwać lub wymagać od nas zachowania Danych osobowych Użytkownika. 

Decydując, jak długo powinniśmy przechowywać Dane osobowe Użytkownika, rozważamy następujące czynniki:

 • nasze zobowiązania i prawa umowne w odniesieniu do określonych Danych osobowych (w tym Warunki świadczenia usług na rzecz użytkownika końcowego);

 • wymogi prawne dotyczące zatrzymywania danych przez określony czas zgodnie z obowiązującym prawem;

 • to, czy podstawą wykorzystywania Danych osobowych Użytkownika była jego zgoda w tym zakresie, lecz zgoda ta została od tamtej pory wycofana; 

 • zasada przedawnienia zgodnie z obowiązującym prawem;

 • nasze uzasadnione interesy po przeprowadzeniu przez nas analiz zasadności;

 • oszustwa i zarządzanie ryzykiem;

 • (potencjalne) spory; oraz

 • wytyczne wydane przez odpowiednie organy ochrony danych.

Udostępnianie Danych osobowych Użytkownika 

W przypadku korzystania z naszych Usług jako Użytkownik końcowy, udostępniamy Dane osobowe Użytkownika jego Dostawcy, który będzie za nie odpowiedzialny we własnym zakresie jako Administrator danych. Jeśli po udostępnieniu Danych osobowych Użytkownika jego Dostawcy nadal będziemy przechowywać ich kopię, będziemy tego dokonywać zgodnie z punktem Dane osobowe powyżej.

Jeśli Użytkownik jest Użytkownikiem końcowym lub Klientem, możemy również być zobowiązani do udostępniania jego Danych osobowych:

 • Jeśli w sposób uzasadniony uznamy, że mamy obowiązek ujawnienia lub udostępnienia Danych osobowych Użytkownika w celu wypełnienia obowiązków prawnych;

 • musimy realizować, egzekwować lub stosować nasze Warunki świadczenia usług na rzecz użytkownika końcowego oraz inne umowy;

 • w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa TrueLayer, naszych klientów lub innych osób;

 • jeśli będziemy musieli to zrobić, aby wypełnić nasze obowiązki prawne i regulacyjne, w tym na przykład udostępnić dane agencjom ds. nadużyć finansowych, organom regulacyjnym i/lub Dostawcom usług płatniczych obsługującym rachunki do celów dochodzeń w sprawie nadużyć finansowych;

 • partnerom lub dostawcom, którzy przetwarzają Dane osobowe w naszym imieniu (takim jak nasi profesjonalni doradcy, audytorzy lub dostawcy usług IT) – poważnie podchodzimy do kwestii bezpieczeństwa i ochrony Danych osobowych Użytkownika i umożliwiamy takim dostawcom korzystanie z Danych osobowych Użytkownika wyłącznie w określonych celach i zgodnie z naszymi instrukcjami; 

 • osobom trzecim, na rzecz których możemy sprzedawać, przenosić lub łączyć części naszego przedsiębiorstwa lub aktywów. Jeśli tego rodzaju zmiana będzie miała miejsce w naszej firmie, nowi właściciele mogą korzystać z Danych osobowych Użytkownika w taki sam sposób, jak określono w niniejszej Polityce prywatności; i/lub

 • innej spółce z naszej grupy, jeśli będzie to konieczne do zapewnienia ciągłości świadczenia Usług Użytkownikowi (w tym w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej) lub w celu odzwierciedlenia reorganizacji lub ekspansji, w jaką możemy co pewien czas być zaangażowani.

Przekazywanie Danych osobowych Użytkownika do innych krajów


Dane, które zbieramy od Użytkownika, co do zasady nie będą przekazywane ani przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Podejmiemy uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Informacje o rachunku Użytkownika (w tym wszelkie Dane osobowe) są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Jednakże w każdym przypadku, gdy przekażemy Dane osobowe Użytkownika poza EOG innym członkom naszej grupy lub innym odbiorcom, zrobimy to tylko wtedy, gdy: 

 • Użytkownik udzieli w tym zakresie uprzedniej pisemnej zgody; lub 

 • istnieje stosowna umowa dotycząca przekazania lub inny zatwierdzony mechanizm przekazania, taki jak standardowe klauzule umowne lub decyzja Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności.

Prosimy o kontakt z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób zapewniamy odpowiednią ochronę wszelkich Danych osobowych przekazywanych poza EOG. 

Pliki cookie

Podczas przeglądania przez Użytkownika Witryny, korzystania przez niego z naszych Usług, Narzędzi lub odwiedzania stron internetowych lub aplikacji oferujących nasze Usługi automatycznie otrzymujemy adres IP komputera Użytkownika. Możemy gromadzić dane o sposobie interakcji Użytkownika z naszą Witryną, Narzędziami lub Usługami za pomocą plików cookie lub innych podobnych technologii śledzenia (zwanych łącznie „Plikami cookie”). Plik cookie to mały plik tekstowy przechowywany w przeglądarce lub na dysku twardym komputera lub urządzenia.

Plików cookie używamy w celu odróżnienia Użytkownika od innych użytkowników naszej Witryny, Narzędzi i/lub Usług. Dzięki temu możemy zapamiętać preferencje Użytkownika. Podczas odwiedzania przez Użytkownika naszej Witryny lub korzystania z naszych Narzędzi i/lub Usług Pliki cookie umożliwiają nam zarejestrowanie, ile razy Użytkownik nas odwiedził, ile czasu przeznaczył oraz jakie czynności wykonał, odwiedzając naszą Witrynę lub korzystając z naszych Narzędzi i/lub Usług.

Informacje zebrane przy użyciu tych technologii pomagają nam zapewnić, że możemy:

 • świadczyć i stale usprawniać nasze Usługi; 

 • wzbogać wrażenia Użytkownika z korzystania z naszej Witryny;

 • lepiej zrozumieć, w jaki sposób nasza Witryna jest używana;

 • pomóc naszym sprzedawcom lepiej zrozumieć sposoby wykorzystywania ich platformy; oraz 

 • pomóc naszym sprzedawcom lepiej zadbać o zadowolenie klientów.

 

Pliki cookie, których używamy, zbierają anonimowe identyfikatory powiązane z urządzeniem Użytkownika, przeglądarką, adresami stron internetowych, z których przeszedł Użytkownik, informacje o czasie i sposobie użycia. Pliki cookie nigdy nie przechowują żadnych danych bankowych.

Pliki cookie mogą być naszymi „własnymi” plikami cookie, czyli plikami cookie ustawionymi przez nas lub „zewnętrznymi” plikami cookie, które zostają umieszczone na komputerze/urządzeniu Użytkownika przez stronę trzecią podczas odwiedzania przez niego naszej Witryny lub korzystania z naszych Narzędzi lub Usług.

Pliki cookies, które nie są niezbędne, zostaną umieszczone na komputerze/urządzeniu tylko wtedy, gdy uzyskamy na to wcześniejszą zgodę Użytkownika. Jeśli Użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie innych niż niezbędne, może w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę na używanie tych Plików cookie.

Używamy następujących typów Plików cookie:

Niezbędne pliki cookie

Te pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania witryny internetowej i nie można ich wyłączyć w naszych systemach. Zazwyczaj są one ustawiane tylko w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, które stanowią żądanie dotyczące usług, takie jak ustawianie preferencji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Użytkownik możesz ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby blokowała lub informowała go o takich plikach cookie, ale wówczas niektóre części witryny nie będą działać. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika. 

Funkcjonalne pliki cookie

Te pliki cookie umożliwiają stronie internetowej poprawę funkcjonalności i personalizację. Mogą być one ustawione przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dodaliśmy do naszych stron internetowych. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, wówczas niektóre lub wszystkie te usługi mogą nie działać prawidłowo. 

Pliki cookie służące do targetowania

Te pliki cookie mogą być ustawiane za pośrednictwem naszej strony internetowej przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być używane przez te podmioty do tworzenia profilu zainteresowań Użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam w innych witrynach. Nie przechowują one bezpośrednio danych osobowych, ale opierają się na unikatowej identyfikacji przeglądarki i urządzenia internetowego. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, będą do niego docierać mniej ukierunkowane reklamy.

Pliki cookie wydajnościowe

Te pliki cookie pozwalają nam zliczać wizyty i źródła ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pomagają nam one zrozumieć, które podstrony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający się po nich poruszają. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są agregowane, a zatem pozostają anonimowe. Jeśli Użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieli, kiedy odwiedził naszą witrynę i nie będziemy w stanie monitorować jej działania. 

Zarządzanie plikami cookie

Podczas pierwszego załadowania naszej Witryny stosujemy wyłącznie niezbędne pliki cookie. Wszystkie inne rodzaje plików cookie nie są niezbędne, dlatego też potrzebujemy wcześniejszej zgody Użytkownika na ich użycie. Pliki cookie, które nie są niezbędne, pomagają w zapewnieniu jak najlepszych doświadczeń Użytkownika podczas korzystania przez niego z Witryny. 

Za pośrednictwem naszego banera dotyczącego Plików cookie prosimy Użytkownika o udzielenie wcześniejszej zgody na używanie plików cookie, które nie są niezbędne. Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące plików cookie i wycofać swoją zgodę poprzez zmianę ustawień za pomocą naszego banera dotyczącego plików cookie.

Użytkownik może także ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby wyłączyła Pliki cookie, ale ta czynność może zablokować nasze niezbędne pliki cookie i uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie naszej Witryny, a także uniemożliwić Użytkownikowi pełne wykorzystanie wszystkich jej funkcji i usług. 

Prawa Użytkownika

Poniższa lista określa prawa, które przysługują Użytkownikowi, aby mógł on zgłosić nam wszelkie swoje obawy lub zapytania dotyczące przetwarzania jego Danych osobowych. Należy pamiętać, że w pewnych okolicznościach prawa te mogą nie mieć charakteru bezwzględnego. Użytkownik może skorzystać z tych praw, wysyłając do nas pisemną prośbę w tym zakresie. 

Prawo dostępu 

Użytkownik masz prawo poprosić nas o podanie wszelkich danych osobowych, które zebraliśmy na jego temat, oraz o dostęp do następujących informacji w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych:

 1. cele przetwarzania;

 2. kategorie przetwarzanych Danych osobowych;

 3. odbiorcy Danych osobowych Użytkownika;

 4. okres, przez jaki przechowywane będą Dane osobowe Użytkownika;

 5. przysługujące Użytkownikowi prawo do wniesienia skargi do komisji ds. ochrony danych; oraz 

 6. źródło pochodzenia Danych osobowych Użytkownika

Jeśli Użytkownik chciałby skorzystać z tych praw, prosimy o wysłanie do nas wiadomości e-mail na adres [email protected], aby złożyć wniosek osoby, której dane dotyczą o dostęp do danych, podając następujące informacje:

 • imię i nazwisko Użytkownika,

 • adres Użytkownika,

 • dane Dostawcy Użytkownika, oraz

 • zakres czasowy danych, do którego Użytkownik chce uzyskać dostęp.

Za złożenie takiego wniosku o dostęp będziemy pobierać opłaty tylko wówczas, gdy będziemy uważać, że żądanie takie jest nieuzasadnione lub nadmierne.

Sprzeciw wobec przetwarzania, w tym marketingu bezpośredniego

Użytkownik może mieć prawo do sprzeciwu w dowolnym momencie wobec przetwarzania jego Danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzamy jego Dane osobowe w oparciu o nasze uzasadnione interesy. 

Użytkownik zawsze ma prawo poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania jego Danych osobowych w dowolnym momencie w celach marketingu bezpośredniego. 

Żądanie ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo poprosić nas o ograniczenie przetwarzania swoich Danych osobowych w następujących sytuacjach: 

 1. w przypadku kwestionowania dokładności Danych osobowych Użytkownika; 

 2. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Użytkownik nie chce, abyśmy usunęli jego Dane osobowe; 

 3. w przypadku, gdy nie potrzebujemy już Danych osobowych Użytkownika do celów przetwarzania, ale Użytkownik potrzebuje tych danych w związku z roszczeniem prawnym; lub 

 4. w przypadku, gdy Użytkownik sprzeciwił się przetwarzaniu przez nas jego Danych osobowych przy trwającej weryfikacji, czy nasze uzasadnione interesy przewyższają jego interesy lub w związku z postępowaniem prawnym. 

Gdy Użytkownik skorzysta z tego prawa, będziemy mogli tylko przechowywać jego Dane osobowe i nie będziemy mogli dalej ich przetwarzać, chyba że Użytkownik wyrazi na to zgodę, lub jeśli takie przetwarzanie będzie konieczne w odniesieniu do roszczenia prawnego lub w celu ochrony praw innej osoby lub osoby prawnej lub z powodów związanych z ważnym interesem publicznym.

Żądanie poprawienia lub usunięcia

Jeśli przechowujemy jakiekolwiek Dane osobowe Użytkownika, ma on prawo poprosić nas o poprawienie błędnych danych, które przechowujemy na jego temat, lub o usunięcie danych w przypadku, gdy nie ma uzasadnionego powodu, abyśmy kontynuowali ich przetwarzanie. Nie zawsze możemy być w stanie usunąć lub poprawić dane na żądanie, jeśli pozostaje to poza naszą kontrolą (np. w przypadku Informacji o rachunku, w takiej sytuacji prześledzimy prośbę Użytkownika do jego Dostawcy usług płatniczych obsługującego rachunek) lub jeśli będziemy zobowiązani wymogami prawnymi dotyczącymi przechowywania danych. 

Wycofanie zgody

Jeśli którakolwiek z naszych Usług wymaga zgody Użytkownika na przetwarzanie jego Danych osobowych, a jeśli po wyrażeniu przez Użytkownika zgody, zmieni on zdanie, wówczas może wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami zgodnie z informacjami kontaktowymi zamieszczonymi poniżej.

Żądanie dotyczące przenoszenia danych

W przypadku, gdy zbieramy i przechowujemy Dane osobowe Użytkownika w celu wykonania umowy zawartej przez nas z Dostawcą, Użytkownik może zażądać przekazania swoich Danych osobowych osobie trzeciej, wówczas dostarczymy Użytkownikowi dane w ustrukturyzowanej, powszechnie stosowanej i nadającej się do odczytu maszynowego formie.           

Prawo to przysługuje Użytkownikowi tylko wtedy, gdy: 

(1) przetwarzamy Dane osobowe Użytkownika za jego zgodą lub w przypadku, gdy jest to konieczne do wykonania naszej umowy z Użytkownikiem; oraz 

(2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Wszelkie zmiany, jakie wprowadzimy w naszej Polityce prywatności w przyszłości, będą obowiązywać natychmiast i będą publikowane na tej stronie internetowej oraz, w stosownych przypadkach, będą przekazywane Użytkownikowi pocztą e-mail. Prosimy często sprawdzać, w naszej Polityce prywatności nie zostały dokonane żadne aktualizacje lub zmiany. 

Pytania i informacje kontaktowe

Aby uzyskać dostęp do danych osobowych, które posiadamy o Użytkowniku, poprawić je, zmodyfikować lub usunąć, zarejestrować reklamację lub po prostu dowiedzieć się więcej na temat tego, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe Użytkownika można skontaktować się z nami pod adresem [email protected] 


Złożenie skargi do organu nadzorczego

W przypadku niezadowolenia z usług, które świadczymy, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia formalnej skargi do komisji ds. ochrony danych lub do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych w kraju zamieszkania Użytkownika.

Dnia: 11 października 2021 r.


Załącznik

Informacje o rachunku

Z zastrzeżeniem, że takie Informacje o rachunku są przekazywane przez odpowiedniego Dostawcę usług płatniczych obsługującego rachunek, Informacje o rachunku będą zawierać, ale nie będą ograniczone do następujących informacji finansowych i Danych osobowych: 

 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, pełny adres / pełne adresy, adres e-mail, numer telefonu, płeć;

 • informacje o rachunku bankowym: 

  • rodzaj rachunku (np. bieżący, oszczędnościowy, inwestycyjny, karta kredytowa);

  • nazwa rachunku;

  • numer IBAN/numer rachunku/numer rozliczeniowy/SWIFT;

  • waluta;

 • informacje o saldzie rachunku:

  • saldo bieżące;

  • dostępne saldo (karty kredytowe);

 • transakcje;

  • czas;

  • opis;

  • kwota;

  • metadane (dowolne dane, które banki wiążą z transakcją, np. jej kategoria); i/lub

 • dodatkowe dane, które TrueLayer może gromadzić w przyszłości (potwierdzane na piśmie co pewien czas):

  • dane dotyczące zadłużenia, jeżeli są dostępne;

  • dane dotyczące ubezpieczenia, jeżeli są dostępne;

  • dane dotyczące inwestycji, jeżeli są dostępne; 

  • termin spłaty (karty kredytowe), jeśli jest dostępny; i/lub

  • minimalna należna płatność (karty kredytowe), jeśli jest dostępna.